sábado, 8 de junio de 2019

LITE GRUS I MASKINERIET...

Varma, soliga somrar är inte bra... Lika illa är en dyr euro...framför allt om den kombineras med flera års eurohöjningar på hotell och mat.
Detta kan klart och tydligt utläsas av den statistik från vintersäsongen 18/19 (okt-april) som vi presenterar här intill. För Gran Canarias del innebar detta en nedgång på 4% jämfört med året innan. Och för hela ögruppen blev nedgången 2,1%.
Men, som lite plåster på såren, så skall vi komma ihåg att vi jämför med siffror som varit “all time high” från vintrarna 2016/2017 samt 2017/2018.
På Gran Canaria var det endast fyra av de 17 redovisade länderna som uppvisade positiva tal. Finland uppvisade största uppgången före Italien, Österrike och Irland.

Resterande länders sammantagna nedgång uppgick tIll 136.092 personer.  Sverige var klart sämst med en nedgång på 47.500 personer. Och de skandinaviska länderna stod för nästan 58% av den totala nedgången...

I mångt och mycket ser vi liknande siffror när det gäller ö-gruppen som helhet. De skandinaviska länderna, och framför allt Sverige, visar relativt kraftiga nedgångar. Här utgör den skandinaviska nedgången drygt 47% av totalen. Å andra sidan är det betydligt fler länder som uppvisar positiva siffror när vi ser på ö-gruppen som helhet.

Nedgången på 104.605 personer på Gran Canaria under den gågna vintersäsongen skall ses mot det totala antal gäster som ankom till ön under 2018, vilket var 3.911.400 personer.  På samma sätt noterar vi en nedgång under vintern på 180.865 personer gällande ö-gruppen i sin helhet. Denna siffra får ses emot totalen under 2018 som var 13.960.100 personer.

Samtidigt som statistiken visar på lite sjunkande antal internationella besökare till öarna så rapporterar myndigheterna om en uppåtgående trend när det gäller den inhemska turismen (som alltså inte är medräknad i de siffror vi presenterar). Sedan den ekonomiska krisen i Spanien har den inhemska turismen fallit tillbaka, något som nu håller på att ändras.

Sommaren är öarnas lågsäsong traditionellt sett. Än mer så iår kanske, då bland annat Turkiet är på väg tillbaka efter några svaga år, orsakat av terrorhandlingar. Sommaren är å andra sidan den tid då flest inhemska turister väljer Gran Canaria och Kanarieöarna. Förhoppningen är givetvis att besökare från det spanska fastlandet skall uppväga en eventuell nedgång av internationella besökare.

Sommaren bjuder annars på en premiär. Det handlar om Cirque du Soleil som bygger upp sina tält intill kongresshallen i Meloneras. Premiär den 5 juli, då 46 artister - skådespelare, akrobater, sångare och musiker, visar upp showen TOTEM

miércoles, 3 de abril de 2019

TRENDEN FORTSÄTTER...

I Travel News norska utgåva kunde vi härom dagen läsa att Spanien fortsätter att vara favoritlandet för norrmän som skall på ferie. I och för sig på en delad förstaplats med Sverige. Detsamma, menar artikelförfattaren och siffror från den europeiska statistikbyrån Eurostat, gäller europa generellt. Spanien ligger på topp. Faktiskt så att en av fem övernattningar som europeer hade i utlandet skedde i Spanien. Siffrorna kommer från 2017.

Generellt gäller att två av tre resor som görs av EU medborgare görs i det egna hemlandet, mellan en av tre går utomlands. Men inom EU är skillnaden stor. För britter och tyskar gick nästan hälften av medborgarnas resor utomlands. Spanjorer och Rumänien var mindre än 10% utlandsresor!

Norrmännen förlade 1,1 miljon ferieresor till Spanien under fjolåret! Utanför europa var USA mest populärt. 193.000 resor gick dit. 142.000 resor gick till Thailand, nummer 2 utanför europa.

För europeerna generellt hamnade Storbritannien på en andraplats efter Spanien. Det tredje mest populära landet var Italien.

Finländare var de som reste mest på ferie. Norge hamnade på en andraplats där över 90% av personerna över 15år åkte på minst en ferie. Genomsnittet för EU var, år 2017, 62%.

En del av de ovan nämnda siffrorna kan kanske förvåna när man läser statistiken som vi presenterar här intill.  För innevarande vintersäsong så går turismen tillbaka - nästan 5% på Gran Canaria och nästan 3% på öarna totalt.  Generellt så faller de flesta marknader tillbaka, även om Sverige och Danmark noterar bottensiffror.

Bara Finland, Italien och Österrike noterar positiva siffror till Gran Canaria i perioden oktober 2018 - februari 2019. Till Kanarieöarna totalt ökar dessutom Storbritannien, Irland, Frankrike och Schweiz.
Den nordiska närvaron på Kanarieöarna fortsätter emellertid att vara mycket stor. Danmark, Finland, Norge och Sverige stod för 36% av den totala turismen på Gran Canaria under nämnda period. Detta kan jämföras med 26% för turismen från Tyskland och 17% från Storbritannien.
Det nordiska inflytandet på öarna generellt blir något mindre, då Gran Canaria är favoritön för nordbor. Trots det utgör den nordiska turismen 16% av totalen, ett snäpp efter britten och tyskar.

Samtidigt som vi noterar negativa siffror från både Danmark, Norge och Sverige så går Finland åt motsatt håll. Den finländska turismen till Gran Canaria ökar med 16,5%.


I samtliga siffror som vi redovisar är inte den nationella turismen inkluderad. Och för tillfället ser den ut att kunna rädda öarna lite grann, då paralella siffror pekar på en relativt kraftig ökning av den nationella turismen

martes, 5 de marzo de 2019

Spännande tider!!!

Det svänger om turistbranschen i Spanien! Från att ha noterat rekord efter rekord de senaste åren, så kan vi nu utläsa lite negativa siffror i statistiken.
Det svänger om turistbranschen i Spanien! Från att ha noterat rekord efter rekord de senaste åren, så kan vi nu utläsa lite negativa siffror i statistiken.

Vid sidan av denna text så har vi sammanfattat turismen i siffror för innevarande vintersäsong. I samman-ställningen har vi tagit med månaderna oktober, november, december och januari. På så sätt får vi en klar och tydlig översikt över hur högsäsongen på Kanarieöarna och Gran Canaria ser ut fram till januari månads slut.

När vi i november numret summerade sommarsäsongen (maj - september) kunde vi konstatera att turismen sjunkit i förhållande till sommaren 2017. För Gran Canarias del var nedgången 5,8% eller 83.149 personer. För ö-gruppen i sin helhet var nergången 4,7% eller 260.616 personer.

Nu ser vi att nedgången tenderar att fortsätta även under vinternsäsongen. För de fyra första månaderna har Gran Canaria tappat nästan 84.000 internationella besökare till (-5,4%). Kanarieöarna har samtidigt tappat 143.325 besökare, vilket ger en nedgång på 2,8%.

Sverige, Norge och Danmark faller tillbaka medan turismen från Finland ökar. Storbritannien behåller i stort sett sina siffror medan den viktiga turismen från Tyskland faller tillbaka.

Vi har tidigare liknat branschen med börsen, där tämligen små eller obegripliga förändringar får stor inverkan på resultatet. Vi har också, vid ett flertal tillfällen, varit inne på anledningarna till det förändrade mönstret som vi ser.

Flygbolag som gått i konkurs, en allt dyrare eurokurs, varm och solig sommar 2018. Terrorutsatta destinationer som nu tycks vara på väg tillbaka på marknaden...

Till detta får vi kanske lägga till just den turbulenta börsutvecklingen under sista kvartalet 2018, vilken skapat osäkerhet hos många. Tillika en svårbedömd bostadsmarknad...

En anti-flygkampanj av sällan skådade mått har också blossat upp, framför allt i Sverige.
Ja, visst finns det en mängd anledningar.

Eller är det bara så att vi emellanåt väljer att resa till nya destinationer eller väljer nya typer av resor. Utbudet är ju onekligen oerhört stort!

lunes, 4 de febrero de 2019

2018 - ÄNNU ETT BRA TURISTÅR TILL HISTORIEN

Året 2018 blev ett mycket bra turistår för både Gran Canaria och Kanarieöarna i sin helhet. Siffrorna är nu klara och officiella och vi redovisar dem här intill. Visserligen orkade inte 2018 slå rekordsiffrorna från 2017, men öarna kan ändå notera det näst bästa turiståret någonsin.
Men, samtidigt är det givetvis så att ingen är riktigt nöjd när man tappar en halv miljon besökare. Dessutom finns signaler som tydligt visar att nedgången bara börjat.

I slutet av januari gick den spanska turistmässan ”FITUR” (Feria Internacional de Turismo) av stapeln i Madrid. Denna mässa är tillsammans med mässorna i Berlin (mars) och London (november) de klart största i europa. Mässan i Madrid besöktes av totalt 251.000 personer i fjol. Utställarna kom från 165 länder! 
Europa dominerade med 48% och därefter kom: Världsomspännande 16%, Amerika 15%, Asien/Australien 12%, Afrika 7% och Mellanöstern 2%. 
10.190 företag deltog på mässan, som i sin tur bevakades av 7.856 journalister/bloggare etc. Årets upplaga tros bli ännu större - siffrorna är inte klara när detta skrivs. 

Den nya, lite annorlunda, situationen för turismen var givetvis det stora samtalsämnet. Marknader som i princip inte varit aktiva de senaste åren är på väg tillbaka. Exempelvis Turkiet och Egypten. Dessa marknader har också fördelen att ha en valuta som är generös mot både euro och kronor. 

Fjolårets fantastiska sommar i hela norra europa har också skapat en viss försiktighet i reservationerna för sommarens resor. Åtminstone har många valt att senarelägga sina bokningar för att se hur sommaren 2019 kommer att se ut...

Brexit behöver väl knappast nämnas. Ett orosmoln som ingen riktigt tycks ha kontroll på. Oavsett vilken variant som så småningom blir verklighet!

Siffror i PDF

Läget för de spanska turistorterna blir givetvis lite extra utsatta. Dels för att eurokursen spelar större roll här än på många andra destinationer, men också för att väldigt många egentligen inte haft andra alternativ än Spanien att resa till de senaste åren...! Nu ser det ut som om en del alternativ kommer att finnas.

Helt klart går vi ett spännande och intressant turistår till mötes.  

Det går definitivt inte an att möta den nya situationer med taxistrejker (som den som genomfördes under hela Fitur mässan i Madrid). 
Och inte heller med inställningen  att turismen är något man kan ta för givet. Tvärtom! En kraftinsats behövs för att visa hur bra vi är och hur gärna vi vill att turisterna kommer tillbaka till oss!

Snack om renoveringar och moderniseringar kommer omedelbart fram när en ny sättning närmar sig. Och det är givetvis oerhört viktigt att vi kan erbjuda en bra och prismässigt attraktiv produkt. 

Men i mina ögon är det lika viktigt - eller viktigare - att vi lägger vikt på vanlig, hederlig service och ödmjukhet - ord som definitivt hör hemma i ett modernt turistland!

sábado, 5 de enero de 2019

GRAN CANARIA

 -de senaste 20 åren...


Det är nu 20 år sedan Dag&Natt började sin verksamhet på Gran Canaria. Under huvuddelen av dessa år har vi följt turismen i antal och utveckling. Vi har varit med om år med rekord och vi har varit med om år där allt såg mörkt och trist ut. Men genomgående kan vi konstatera att turismen - sakta men säkert - växer på öarna.

Inför 20-års jubileet har vi tagit fram en översikt över turismens utveckling under denna tid. Vi har valt att bara belysa turismen på Gran Canaria då det är här som tidningen varit verksam.

Det är imponerande att konstatera att drygt 60 miljoner människor valt att lägga sin semester till Gran Canaria. Och då skall vi ha i åtanke att denna siffra endast speglar den internationella turismen. Men kanske ännu mer imponerande är att se att de nordiska länderna bidragit med lite styvt en fjärdedel av dessa turister!

Med drygt 5 miljoner besökare från Sverige och Norge samt ca. 2,5 miljoner besökare från Danmark och Finland har de nordiska länderna verkligen befäst sig som något av turismens hörnstolpar på Gran Canaria. För tjugo år sedan utgjorde den nordiska turismen 19,4% av den totala, internationella turismen. I år kommer den uppskattade siffran att hamna på ca. 26%. Från 610.000 nordbor år 1998 till drygt 1 miljon 20 år senare. Utvecklingen är imponerande.

Anledningarna som gör Gran Canaria så populärt är givetvis flera;  klimatet, tryggheten, mångsidigheten, bra boenden, relativt kort flygtid jämfört med andra destinationer som kan erbjuda detsamma. Många nordbor har ju nästan kommit till slutsatsen att Gran Canaria är som en sommar/vinterstuga för dem...!

Men, Gran Canaria har även utvecklat en bas för en icke sol och bad turism. En utveckling som kommer att attrahera nya typer av turister. 

Bland annat finner man på Gran Canaria en rätt stor cykelturism. Under 2018 genomfördes den första Gran Canaria Bike Week, med ett stort antal deltagare. 

Intresset för att besöka kultur och utbud utanför turistområdena har gjort att små rurala hotell byggts upp runt ön. Exempelvis är ett besök på ”Paradoren” i Cruz de Tejeda en fantastiskt fin upplevelse. 

Vandringar blir alltmer populära. Utbudet är stort. Företag som exempelvis skandinaviska Rocky Adventure erbjuder olika vandringar och svårighetsgrader i stort sett dagligen under vinterhalvåret.

Och huvudstaden, Las Palmas vars popularitet sjönk när den stora turistvågen drog söderut, har hittat tillbaka och erbjuder idag allt från stora och fina kedjehotell till små spännande botique hotell. Strandpromenaden i Las Palmas är unik och utbudet av shopping och mat i världsklass! Dessutom har myndigheternas projekt skapat härliga och mysiga områden i såväl gamla stan, Vegueta och Triana, samt i många områden kring gatan Fernando Guanarteme.


Med andra ord har Gran Canaria skapat sig en allt bredare bas att stå på. En bas som behövs när turismen - som alltid - söker nya destinationer och nya upplevelser.