miércoles, 4 de enero de 2017

November = Högsäsong!!!

November månads statistik visar ånyo hur populär denna månaden är. Kanske inte så konstigt, med ett gediget mörker över norra europa och inte minst Skandinavien.

Vi har i detta nummer tagit fram utvecklingen för november månad sedan år 2000. Ett fel i tekniken gör att vi redovisar år 2009 istället för 2010, men i princip handlar det om ett stickprov vart femte år. 

För att förenkla översikten har vi noterat sjunkande siffror jämfört med den tidigare noteringen med röda siffror och ökande siffror med blå.

Fyra av tio ankommande turister till Gran Canaria var under november 2016 från något av de nordiska länderna. Det vill säga att nordborna utgjorde 40% av turismen på Gran Canaria under den gågna novembermånaden. En ökning med nästan 4% från år 2009 och en ökning med 7,2% sedan år 2000. Samtliga nordiska länder ökar i antal ankommande turister under november 2016.

Jämförbara siffror för de andra öarna visar än en gång att det är Gran Canaria som är favoritön bland nordiska semesterfirare. På Tenerife utgör nordborna drygt 15% av turismen i november, på Fuerteventura 8,3% och på Lanzarote endast 6,9%.

På hela ögruppen utgjorde nordborna 20,2% i november 2016. Dessa siffror har varierat väldigt lite under de 16 år vi tittat på. Faktiskt är 2016 års "marknadsandel" den lägsta på dessa år. Den högsta marknadsandelen för nordborna mäter vi mitt i värsta kanariekrisen, år 2009 med 21,8%. Vilket innebär att den nordiska turismen inte gick tillbaka lika mycket som andra länders under krisen, men att den heller inte ökat lika kraftigt under det senaste året.

På Tenerife kan vi också se att den nordiska andelen av turister håller sig rätt intakt mätt i procent. Även här mäter vi en tillbakagång under 2016, vilket visar att vi inte ökar lika mycket som övriga marknader. Detta trots att samtliga nordiska länder ökade antalet ankommande turister.
På Fuerteventura är den nordiska turismen blygsam. Andelen nordbor jämfört med resten av marknaden har åkt lite berg-och-dalbana under den tiden vi redovisar. Sannolikt är Apollos investering i idrottsanläggningen "Playitas" en av de stora anledningarna till att den nordiska marknaden fortfarande är aktiv på ön. Annars har Fuerteventura varit en utpräglad tysk semesterö, framför allt på den södra delen.

Lanzarote är ett litet frågetecken. Här var den nordiska turismen dominant om vi går tillbaka ca. 25år. Ving skapade sitt egna "Sunwing" och Star Tour/Fritidsresor investerade stort i två stora lägenhetsanläggningar. Men populariteten hos nordborna har avtagit konstant och ön är idag dominerad av engelsk och irländsk turism.

Totalt sett ankom drygt 1% av den nordiska befolkningen till Kanarieöarna under november månad 2016....!!!

Under perioden januari - november 2016 har ögruppen mottagit 12.118.960 turister, vilket skall jämföras med hela 2015 - dvs januari till och med december - då 11.765.227 turister ankom.


För Gran Canaria har årets första 11 månader inneburit att 3.362.952 utländska turister kommit till ön. Under hela 2015 ankom 3.271.941. Vi noterar således ännu ett nytt rekordår även om det fortfarande saknas en månad när dessa siffror offentliggjordes.