jueves, 4 de octubre de 2012

DÅLIG SOMMAR GER GULDLÄGE FÖR KANARIEÖARNA

lDåligt sommarväder.
lBillig euro.
lOroligheter i flera konkurrerande semesterländer.

Ja, onekligen verkar det som om Kanarieöarna går en bra vinter till mötes!  Därtill skall vi lägga till att öarna de senaste åren hämtat sig från en kraftig tillbakagång och visat upp siffror som aldrig tidigare skådat.
Då kan man prata hur mycket som helst om kris i Spanien – från turistsidan kommer den inte…

I en alldeles färsk undersökning i Sverige, gjord av resebyråkedjan Ticket kan vi utläsa att Gran Canaria är det populäraste resmålet för svenskarna under kommande vinter. Dessutom, tillägger man, är antalet semestrande svenskar på Gran Canaria dubbelt så stor som till alla andra kanarieöar tillsammans! Det är troligt att vi har liknande situationer i Norge, Danmark och Finland.

Totalt har de svenska vinterresorna ökat med 12% jämfört med fjolåret, fortsatt enligt ovan nämnda undersökning. Hela 35% av svenskarna svarar att de planerar en utlandsresa under kommande vinter. Av dessa anger 9% att denna vinterresa är på något sätt orsakad av det dåliga sommarvädret. Hade det inte varit för den regniga och kalla sommaren hade resan inte varit aktuell för denna grupp.

Jul- och nyårsesorna, som i fjol var en katastrof, ser oerhört mycket bättre ut i år. Försäljningen är i nuläget hela 53% bättre än i fjol! Orsaken är till stor del att jul och nyår infaller på mer attraktiva dagar i år jämfört med fjolårets lördag.

Ett råd blir därför att säkra sig jul och nyårsresan snarast. Att vänta och tro att den skall bli lika billig som i fjol är med all sannolikhet att lura sig själv.

Med dessa fantastiskt positiva nyheter kan det vara på sin plats att påminna sig hur förra årets vinter blev i antal skandinaviska besök på öarna. Ser vi till Gran Canaria så ökade svenskarna med 52.000 personer (25%), norrmän med 47.000 personer (19%), finländare med 22.000 personer (20%) och danskar med 21.000 personer (16%).

Sett till hela ö-gruppen ökade Sverige med 100.000 personer(29%), Norge med 77.000 (21%), Danmark med 64.000 (25%) och Finland med 58.000 (28%). Jämförelsen är gjord med vintern 2010-2011.

De positiva siffrorna sammanfaller med 50 års jubileet för turismen på södra Gran Canaria. Den 15 oktober är det 50 år sedan man tog det första spadtaget på södra denle av ön. Festligheter kommer att ordnas under hösten/vintern.

Som ett led i firandet av dessa 50 år av turism så har Världsturistorganisationen valt att lägga sitt årsmöte till Maspalomas. Invigningen av detta möte, som sker i skrivande stund, görs av det spanska kronprinsparet. Mängder av celebriteter väntas deltaga i möten och aktiviteter under 5 dagars tid.

De lokala myndigheterna är oerhört stolta över att mötet lagts till södra Gran Canaria och man menar att hela världen kommer att få upp ögonen för ön under några dagar. Personligen tror jag att detta är något överdrivet, då de flesta förmodligen aldrig hört talas om Världsturistorganisationen och än mindre vad de gör och vad de står för.

Men vi får ända vara tacksamma för utnämningen. Den har nämligen medfört att stora delar av södra Gran Canaria har städats upp!

Sådant borde ju ske oavsett, men så fungerar det uppenbarligen inte här…!

E.S.C