jueves, 6 de diciembre de 2018

ÖMSOM VIN, ÖMSOM VATTEN...

Att studera turistutvecklingen på Kanarieöarna har varit - och är - lite grann som att följa börsen. Efter de kraftiga nedgångarna under 2008 och 2009 har bägge elementen bara stigit och stigit. Nya rekord har slagits gång på gång. Och med tiden har alla förståsigpåare börjat instämma i att uppgången någon gång måste ta slut...

Och samtidigt som världens börser började skaka i oktober, så kan vi också notera en relativt tydlig tillbakagång av turisterna till Kanarieöarna under samma månad. 

Början till något större och ihållande....? Eller bara en naturlig, tillfällig sättning...?

Helt klart kan vi notera ett par starka orsaker till de negativa siffrorna. Den fantastiska sommaren som vi njöt av och som gjorde att ytterligare behov av sol och värme minskade. 
År av ökning av turismen på öarna har medfört prishöjningar på både boende och leverne under semestern. Samtidigt som euron under lång tid stärkts mot kronan, framför allt den svenska. Faktum är att Finland som är inom eurozonen, är det enda nordiska land som ökat antalet ankommande såväl på Gran Canaria som på öarna generellt. Samtidigt faller siffrorna på Gran Canaria och Kanarieöarna för såväl danskar, norrmän och svenskar.
 
Samtidigt vill vi uppleva nya resmål och skaffa oss andra erfarenheter när vi reser. Dessa möjligheter har till viss del begränsats under de senaste åren på grund av oroligheter av olika typer. Till den grad att, för den som inte vill sitta mer än 6 - 8 timmar på ett flyg, så har utbudet i stort sett begränsat sig till Kanarieöarna.För tillfället kan det se ut som om en del av de tidigare så orosutsatta resmålen, är på väg tillbaka, vilket givetvis ger resenären mer att välja bland - till Kanarieöarnas förtret...

En nyligen publicerad artikel i tidningen "La Provincia" informerar att antalet internationella turister till Kanarieöarna sjunkit med 3,3% under årets första 10 månader. Totalt har öarna mottagit nästan 23 miljoner internationerlla turister, vilket är 780.000 färre än samma tid i fjol. 

Samtidigt visar artikeln en kraftig uppgång av den nationella turismen/resandet. Till denna grupp hör resor mellan fastlandet och öarna, men också resandet mellan öarna, vilket innebär att affärsresande och semesterresande kraftigt blandas.  Detta nationella resande har ökat med 17,1% och uppgår för perioden januari - oktober till 14.262.000 personer, en ökning med nästan 2,1 miljoner.

Denna kraftiga ökning har till viss del en logisk förklaring. Tidigare har alla bosatta på öarna åtnjutit en subvention på 50% på sina resor mellan öarna och till första stoppet på resor till det spanska fastlandet. Denna subvention höjdes iår till 75%, vilket har gjort det möjligt för fler att resa - och resa flera gånger. (den 25%-iga ökningen skedde först på resor mellan öarna, och därefter på resor till och från fastlandet)

För att fortsätta med nämnda artikel så kan vi utläsa att Gran Canarias flygplats var den mest trafikerade på öarna under oktober, mätt i antal passagerare.  Därefter hamnade Tenerifes södra flygplats, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerifes norra flygplats, La Palma, El Hierro och sist, La Gomera. Samtliga utom Lanzarote och Fuerteventura noterade ökningar i antal ankommande turister.

domingo, 4 de noviembre de 2018

MINUS - MEN EN FANTASTISK ANDRAPLACERING

Det mycket vackra vädret i europa i somras satte sina tydliga spår i turistsiffrorna på Kanarieöarna. När vi här sammanfattar årets sommarsäsong (maj-september)  ser vi att Gran Canaria drabbades hårdast. Men ingen av öarna klarade att bibehålla siffrorna från 2017. Totalt tappade Gran Canaria drygt 83.000 utländska besökare och ögruppen i sin helhet 260.000 denna sommar jämfört med sommaren 2017.
Studerar man siffrorna lite noggrannare så visar det sig emellertid att det framför allt handlar om ett tapp från Storbritannien, som backade 251.000 besökare till öarna. Gällande övriga nationer är det förhållandevis små förändringar mellan 2017 och 2018. Den tyska marknaden, vilken är den näst största på öarna, stärktes till och med. Detsamma noteras från Irland, Schweiz och faktiskt Finland. Den senare från väldigt små siffror. Dessutom skedde ökningen enbart på Gran Canaria.

Den ofta väldigt priskänsliga turismen från Storbritannien har helt säkert sett en kraftig uppgång på den turkiska marknaden. De senare årens terrordåd har gjort att turismen till stor del försvunnit från Turkiet. Därför har priserna sjunkit kraftig. Lägger man därtill den turkiska valutan som blivit oerhört billig så är det för många nästan gratis att resa dit.
Att osäkerheten inför Storbritanniens utträde ur EU skulle ha något med nedgången att göra avfärdas helt och hållet.

Dessutom skall vi ha i åtanke att vi jämför med året 2017, rekordåret genom tiderna för turismen på Kanarieöarna. Går vi bara lite längre tillbaka i tiden så ser inte resultatet för 2018 speciellt dåligt ut alls;

Så här har sommarsäsongerna (maj - sept) sett ut de senaste åren:
År 2014 besöktes öarna av 4.266.394 utländska turister vilket innebär 1.030.967 färre än 2018.
År 2015 var besökarantalet uppe i 4.361.805, vilket är 935.556 färre än i år.
År 2016 besöktes öarna av 5.120.013 = 177.348 mindre än 2018.

Men så kom då rekordåret 2017 med 5.557.977 besökare vilket gör att vi jämförelsevis hamnade 260.616 besökare sämre i 2018.

Utsikterna för hotellen under vintersäsongen ser ungefär likadana ut. Man räknar med att beläggningen faller något jämfört med fjolårets vintersäsong, men att man generellt sett hamnar på en väldigt hög beläggning.

Ser man istället på de flygsiffror som presenteras av myndigheterna så kommer antalet besökare att öka - givetvis förutsatt att flygbolagen lyckas fylla sina flyg. Totalt kommer 173.300 flyg att landa och lyfta på arkipelagens 8 flygplatser under vintersäsongen fram till april. Detta är en ökning med 5,7% jämfört med i fjol. På Gran Canaria är ökningen 4,9% för internationella flyg och 5,1% för inrikesflygen.

Vi på Dag&Natt följer givetvis utvecklingen och presenterar nya siffror i varje nummer under vintern.

viernes, 5 de octubre de 2018

2018 - bara näst bäst i historien...

Den långa värmeböljan som den nordeuropeiska sommaren haft sedan maj, har givetvis gjort att många valt att ställa in sin utlandssemester för att istället njuta den härliga sommaren ”hemma”.

För första gången på lång, lång tid noterar vi minustecken framför utvecklingen av turismen på Kanarieöarna. Under årets första 8 månader faller turismen på öarna med 3% eller med nästan 300.000 besökare. Orsaker? Ja, det finns ett flertal!

Först och främst vädret! Den långa värmeböljan som den nordeuropeiska sommaren haft sedan maj, har givetvis gjort att många valt att ställa in sin utlandssemester för att istället njuta den härliga sommare
n ”hemma”. Även när priserna på flyg tur/retur och hotell i en eller två veckor annonserades ut för lite drygt 1000-lappen, var det svårt att hitta intresserade kunder!

Nygamla marknader som återigen börjar vakna till liv. Syftar då kanske framför allt på Turkiet som för något år sedan blev väldigt utsatt för terrorhandlingar, med rasande turistsiffror till följd. Nu har vi glömt de hemskheter som den gången fick oss att välja andra semesterorter och kan gott tänka oss att resa dit igen. Samtidigt har landets valuta haft fritt fall, vilket gör det redan billiga landet ännu billigare... Lite samma sak kommer vi med all sannolikhet att se i Egypten till den nära förestående vintersäsongen.

Dyr euro. Ja den europeiska valutan har blivit betydligt dyrare för oss skandinaver under det senaste året. Fördyringen har varit gott och väl 10%, även om den senaste tiden bjudit på lite förbättring. Men jämför man euron, som stigit, med turkisk och egyptisk valuta som fallit fritt, blir fördelarna för länderna österut betydliga.
Nu ser det ändå inte ut som om Kanarieöarna går någon katastrofsäsong till mötes. Tvärtom! I en intervju med öarnas turistchef häromdagen kunde man egentligen bara utläsa optimism och positivism. Enligt myndigheterna kommer öarna att passera 15 miljoner besökare även under 2018, vilket skulle betyda att året kvalar in som det näst bästa genom tiderna....!

Myndigheterna framhåller speciellt de nya flygförbindelserna som skapas till Kanarieöarna, och som givetvis ligger till grund för att turistrna skall kunna ta sig hit. Samtidigt belyser man en kraftig uppgång av turismen från Frankrike och Italien vilket kan tyckas lite underligt om man ser på statistiken här intill. 

Men visst måste det ändå vara bekymmersamt att se att bägge de två huvudmarknaderna - Storbritannien och Tyskland - visar tydiga tecken på svaghet. Kanske framför allt i Storbritanniens fall där pundet faller för tillfället och där frågeteckning kring Brexit bara tycks bli större och större. Onekligen skapar det osäkerhet, vilket definitivt inte är bra. Myndigheterna hävdar dock att turismen från just Storbritannien kommer att öka under vintern jämfört med i fjol - och baserar sig på antal flyg som förväntas anlända.

Bokningarna för vintern har fått sig en smäll av ovanstående faktorer. Det betyder med all sannolikhet att åtminstone oktober och delar av november kommer att bli drabbade. När höstkyla, vindar och annat drar in över skandinavien får man väl tro att reslusten återvänder, vilket gör att vi kanske kan se en mer positiv bild under säsongens andra hälft.

miércoles, 6 de junio de 2018

1,5 miljoner nordbor valde Kanarieöarna!

I och med april månads utgång så avslutade vi ännu en vintersäsong på Kanarieöarna. Vintern, som är öarnas absoluta högsäsong, lägger definitivt grunden för hur turismen på öarna mår varför dessa siffror är oerhört viktiga.

Vintersäsongen beräknas från oktober till april. Åtminstone om man ser den med skandinaviska ögon. 

Andra marknader, såsom den tyska och den engelska, räknar ibland vintersäsongen från november till april, men i de siffror vi redovisar här håller vi oss till perioden oktober - april.

Även den gångna vintersäsongen noterade rekord, om än med en viss smolk i bägaren. 
Räknat från oktober 2017 till och med april 2018 besöktes Kanarieöarna av 8,8 miljoner, utländska, turister. Den inhemska turismen är inte medräknad i siffrorna.  Detta ger en ökning med drygt 50.000 turister, eller 0,6% för Kanarieöarnas del jämfört med vintern innan.  

Som vanligt är det Storbritannien och Tyskland som dominerar. Summerar man de engelsktalande turisterna som valde Kanarieöarna som semesterort så får man siffran 3.278.819 personer. För de tysktalande blir siffran 2.683.933 personer.

Här hamnar de nordiska länderna på efterkälken, men summerar imponerande 1.509.476 turister, ett genomsnitt på 7.120 nordiska turister om dagen! (tänker man då att ett flyg av modellen 737 rymmer ca. 190 passagerare så innebär det drygt 37 sådana flyg om dagen...!)

Portugals kraftiga uppgång kan förklaras med att det lokala regionalflygbolaget Binter öppnat avgångar från öarna till både Madeira och Lissabon.

Tittar vi på Gran Canaria, så ser bilden helt annorlunda ut. Här är det vi nordbor som dominerar! Totalt 900.620 personer från Danmark, Finland, Norge och Sverige valde att semestra på Gran Canaria under vintern. De tysktalande fick se sig slagna, då de «bara» summerade 897.734 personer. De engelsktalande stannade på 510.624 personer.

Samtliga nordiska länder utom Finland ökade i antal resande till Gran Canaria jämfört med vintern 2016/2017.

Slår vi ut den nordiska turismen per dag så ser vi att det ankom i genomsnitt 610 finländare per dag, 763 danskar, 1.344 norrmän och 1.531 svenskar!
Totalt ökade den internationella turismen till Gran Canaria med 1,7% eller 43.638 personer.

Men vi nämnde inledningsvis att det var ett rekord med en viss «smolk i bägaren».
Anledningen är att vi ser en stark tremånadersperiod från oktober - december 2017 och en betydligt mer avvaktande period under de fyra första månaderna i 2018.

För ö-gruppen i sin helhet var turismen upp med 3,4% i perioden oktober-december (+130.000 turister) medan den stagnerade under januari-april då den sjönk 1,6% jämfört med fjolårets vinter (-78.500 turister).

Samma jämförelse för Gran Canaria ger en ökning under oktober - december på 5,3% (59.000 turister) medan perioden januari - april gav en minskning med 1% (15.000 turister), jämfört med året innan.


En förklaring, eller åtminstone en delförklaring, kan vara att påsken iår inföll i slutet på mars, vilket förvandlade april till en månad då flyg avvecklades från Kanarieöarna för att istället flyga till Medelhavet. Traditionellt fungerar det så att medelhavsdestinationerna - eller en del av dem - alltid startar till påsk, vilket gör att kapaciteter flyttas från Kanarieöarna. Under vintern 2016/2017 inföll påsken runt den 15 april. 

lunes, 2 de abril de 2018

TURISMEN - skatt eller ej...

För första gången på länge ser vi en viss stagnation av turismen till Kanarieöarna. Siffrorna för perioden januari/februari månad visar uppgångar bara för Gran Canaria och Fuerteventura, medan Tenerife, Lanzarote och La Palma visar negativa siffror jämfört med fjolåret. Totalt är nedgången för årets två första månader dock endast 0,6%.

De nordiska länderna fortsätter att markera att deras favoritö är Gran Canaria. Positiva tal för samtliga länder, vilket nästan är raka motsatsen mot Tenerife där alla utom Finalnd går ner med rätt stora siffror.  

Totalt alla öar så går Norge och Sverige något tillbaka medan Danmark och Finland ökar. Från den stora turismässan i Berlin i början av mars kom rätt tydliga signaler om att de länder som lidit under terrorism och attentat under de senaste åren, nu ser ut att vakna till liv igen. Det handlar under sommaren främst om Turkiet, som också i sin strävan att få tillbaka turisterna erbjuder priser som är svåra att konkurrera med. För nästa vinter - om allt fortsätter att vara lugnt - kan man nog förutse en viss come back för Egypten och de andra nordafrikanska länderna.

Experter som uttalat sig menar att detta kan medföra en nedgång i beläggningen på 10-20% på Kanarieöarna, något som givetvis skulle vara kännbart. Kanske är det dock framför allt sommaren som är tapparen på denna situation.

Därför är det märkligt att vissa politiska krafter arbetar för införandet av en turistskatt på Kanarieöarna. Hittills utan gehör, men temat dyker ständigt upp. Barcelona, som innan förra höstens självständighetstumult, led under stark kritik av att man tillät alltför mycket turism, införde en turistskatt för flera år sedan. Mallorca har infört - tagit bort - och åter infört en turistskatt, som enligt uppgift skall höjas per den 1 maj iår igen.

Skatten skall, säger man, gå till att reparera de ”skador” som turismen orsakar. En, för mig, helt ofattbar inställning. Skulle inte de nästan 90 miljoner turister som ankommer till Spanien varje år lägga igen tillräckligt med pengar för att ”reparera skador”?

Hur mycket av en sådan tilltänkt - eller genomförd - skatt kommer till slut fram till de teman den är avsedd för? Hur mycket administration skapas och hur öronmärks pengarna. Kanske lika bra att vi inte känner svaret!

Nej, personligen är jag övertygad om att det är ett själviskt tänkande att få in ytterligare pengar till statskassan. Punkt slut! Man är så övertygad om att solen och stränderna är så starka magneter att folk kommer att  komma oavsett om de måste betala skatt för att besöka en plats!

I en situation där konkurrenterna ser ut att få möjligheter att vakna till liv igen efter något eller några år av dvala, och där priserna givetvis är bästa medlet för dem att vinna tillbaka turismen tycks det än mer obegripligt och obefogat att ens tänka tanken på en orättvis och farlig skatt!  

Jämförelsen med mr. Trump ter sig rätt naturlig!

sábado, 3 de marzo de 2018

Många flyg i luften...

Redan förra månaden berättade vi att året 2017 blev ett nytt rekordår för turismen på Kanarieöarna. För första gången nådde man 16 miljoner besökare, varav 14,5 miljoner var utländska semesterfirare.
En av anledningarna till dessa nya rekord är det arbete som lagts ner från myndigheter och luftfartsverket (AENA) för att hitta nya destinationer som kan bli intressanta och lönsamma för flygbolagen.  Totalt knyts Kanarieöarna ihop med 156 olika destinationer runt om i europa. Antalet flyglinjer till dessa  destinationer uppgick 2017 till 876 stycken, vilket var en ökning med 34 linjer sedan 2014.

Samtidigt ökar antal flygbolag som traffikerar Kanarieöarna. För fyra år sedan var det 49 flygbolag som startade och landade på öarna mot 62 stycken i fjol.
Destinationen som helt klart har flest flygningar till Kanarieöarna är Madrid, med ca. 14.000 flygningar under fjolåret.  Detta är kanske inte så konstigt då det är väldigt vanligt att man måste via Madrid - eller Barcelona - om man skall flyga vidare ut i världen.
Mer konstigt kan vi kanske tycka att ingen skandinavisk flygplats är med bland de 20 största när det gäller antal flygningar till Kanarieöarna. Ser man enskilt på Gran Canaria finns både Stockholm och Oslo med, men sammanlagt till de kanariska öarna hamnar det mest om inhemska, tyska och engelska avreseflygplatser. Listan ser ut så här:

1.  Madrid
2.  London Gatwick
3.  Manchester
4.  Barcelona
5.  Birmingham
6.  Dusseldorf
7.  London Stanstead
8.  Dublin
9.  Frankfurt
10. East Midlands
11. Munchen
12. Glasgow
13. Bryssel
14. Hamburg
15. Sevilla
16. Amsterdam
17. Newcastle
18. Edingburg
19. Bristol
20. Hannover

När det gäller flygbolagen som traffikerar öarna så hamnar Ryanair på första plats med ca. 3,5 miljoner passagerare per år. Översikten som tidningen "La Provincia" presenterade för en tid sedan specificerar inte närmare hur övriga flygbolag hamnar förutom att Iberia hamnar på sjunde plats och det andra stora, spanska flygbolaget, Air Europa hamnar på elfte.
Lördagarna är den dag med mest flygningar, följd av söndagar och på tredje plats fredagarna.
Årets första månad fortsätter med ökande siffror gällande de flesta av öarna och för öarna totalt. Men ökningstakten ser lägre ut än den gjort de senaste åren. I pressen på öarna läser vi nästan dagligen om att Nordafrikakusten och Turkiet är på väg att komma tillbaka, vilket givetvis skapar tuff konkurens för Kanarieöarna.

Samtidigt menar många experter att den förbättrade spanska ekonomin kommer att innebära kraftigt stigande turistsiffror när det gäller den inhemska turismen.
Det är ett spännande år vi går till mötes!
E.S.C

lunes, 5 de febrero de 2018

2017 - ett nytt rekordår för Spanien

Under de senaste tio åren har mycket som skrivits om Spanien handlat om kris och problem. Det började med den allvarliga, ekonomiska krisen runt 2007. Nästa gång handlade det om regeringskrisen då det nästan gick ett år innan en ny regering kunde bildas efter valet 2015. Och nu senast har det handlat om strävan till självständighet i den spanska staten Katalonien (Barcelona, bland annat).

Glädjande nog kan vi nog

redan nu stryka ett glömskans streck över den ekonomiska krisen. Landets ekonomi har återhämtat sig, de banker som finns kvar efter sammanslagningar etc är sunda och även om det finns mer kvar att göra så är landet helt klart på rätt köl.

Och även om det tog tid att få till en ny regering så ordnade det sig till slut. Partido Popular (höger) kunde till slut och efter en hel del koalitionssamarbeten fortsätta att regera.
Kvar är det katalanska problemet - något vi förmodligen får leva med ett tag framöver.

Men nu finns det annat att glädja sig över. Turismen går som tåget i landet och har gjort så de senaste åren, med nya rekord varje år.
2017 blev inget undantag!
Under den ekonomiska krisen tappade Spanien sin tredjeplats bland världens ledande turistländer. Kina tog över denna plats. Men redan 2014 var Spanien tillbaka igen.

Nu, 2017, petar man dessutom ner USA från andraplatsen, och endast Frankrike kan ståta med fler turister än Spanien...!

Totalt räknar man med att slutsiffran för 2017 hamnar på ca. 82 miljoner turister för hela landet.  De tre stora regionerna är Katalonien, Kanarieöarna och Balearerna (Mallorca etc).

För Kanarieöarna slogs också ett rekord då man för första gången passerar 16 miljonersstrecket - med inhemsk turism inräknad. Den internationella turismen passerade 14 miljoner (14.414.978 personer). Det saknades bara 1.420 personer för att ökningen från i fjol skulle ha blivit 1 miljon personer!
De nordiska länderna ökade sin turism till samtliga öar med undantag av den norska och finska turismen till Lanzarote.

Sammanlagt summerade den nordiska turismen på öarna 1.705.184 personer!! Imponerande siffror.

Här intill finner ni statistiken från helåret 2017, samt en relation över den nordiska turismen på öarna.


Trevlig läsning!

viernes, 5 de enero de 2018

LOJALA GRAN CANARIA RESENÄRER!

I en artikel i den lokala tidningen "La Provincia" konstaterade man ännu en gång att antalet turister till Gran Canaria och till Kanarieöarna slår rekord efter rekord. Trots att ungefär en månad återstår av 2017 när artikeln publicerades och när detta skrivs, så tyder mycket på att öarna för första gången kommer att ta emot mer än 16 miljoner turister. En ökning med nästan 1 miljon besökare per år de senaste 5 åren...!

Samma artikel slår emellertid fast att det i stort sett, är desamma nationaliteterna som fortfarande är lojala mot öarna; tyskar, britter och turismen från Norden. Samma marknader som var med från början och som fortfarande utgör ryggraden för den kanariska turismen.

Visserligen har vi under årens lopp fått se "nykomlingar" bland turisterna på öarna. Ryssarna tillhörde denna grupp under något år, men har sedan fallit tillbaka. Fransmän likaså. Just nu kan det se ut som om polackerna är på väg att etablera sig som en viktig marknad - återstår att se om de fortsätter på denna linjen eller om de också söker nya - och andra - destinationer för sina semestrar.

Vi valde att gå tillbaka i arkiven för att se hur de stora och trogna marknaderna utvecklats under de senaste 18 åren på Gran Canaria. För att få en jämförelsebar siffra för 2017, där december månads siffror fortfarande inte publicerats, så har vi utgått från de faktiska siffrorna från januari - november 2017 och därtill summerat fjolårets december månad.

År 1999 valde 129.469 danskar att fira sin semester på Gran Canaria. En siffra som 5 år senare (2004) gått ner till 123.032. Ytterligare fem år senare (2009) hade antalet besökande danskar sjunkit till 115.029. År 2013 hade trenden vänt och 166.044 danskar besökte Gran Canaria. En siffra som under 2017 stigit till ca. 185.000 lite beroende på vad som sker under årets senaste månad.Totalt sett en ökning på 43% från 1999 - 2017.

Från Finland ankom 109.947 semesterfirare 1999. År 2004 hade siffran sjunkit till 102.113. En ökning hade skett till år 2009, då 115.249 finländare kom till Gran Canaria. Ökningen fortsatte och år 2013 ankom 142.378 personer från Finland. År 2017 kommer siffran att hamna på ca. 132.000 personer. En ökning under de senaste 18 åren på ca. 20%.

I Norges fall är ökningen mer spektakulär. År 1999 besökte 129.504 norrmän Gran Canaria. Fem år senare hade denna siffrat ökat till 193.021. År 2009 hade siffran fortsatt att öka - turistkrisen till trots - och hamnade på 240.695 personer. År 2013 valde hela 367.724 norrmän att feriera på Gran Canaria - en siffra som ser ut att sjunka lite grann 2017 då vi uppskattar att totalen slutar på ca. 350.000 personer. Men en oerhörd ökning under den redovisade perioden.... 218.468 personer fler än för 18 år sedan!

Till sist Sverige som år 1999 redovisade 240.624 ankommande gäster till Gran Canaria. Turistkrisen satte sina tydliga spår både 2004 och 2009 då siffrorna sjunkit till 205.391 respektive 198.800 personer. Men återhämtningen noterar vi 2013 då siffran stigit till 310.052 personer och ökningen fortsätter 2017 då slutsiffran hamnar på ca. 365.000 personer. En ökning på drygt 50% eller 122.646 personer sedan 1999.

Den brittiska marknaden på Gran Canaria har under samma period ökat  med drygt 17% och den tyska marknaden med knappt 10%.