miércoles, 5 de octubre de 2016

REKORD - sommar som vinter

Terrordåd och generella oroligheter sätter omedelbart sina spår inom resebranschen. Årets händelser i, bland annat, Frankrike och Turkiet utgör inga undantag och kan direkt avläsas i statistiken. Katastrof för de utsatta länderna - både mänskligt och ekonomiskt. Raka motsatsen för andra länder, där Spanien denna sommar framstår som den stora segraren. Om det nu finns någon segrare i dessa lägen?

Redan tidigt på försommaren kunde vi läsa att jättedestinationen Mallorca haft en bättre maj månad i år än den traditionella toppmånaden juli föregående år!  Motsvarande situationer har vi kunnat se på det spanska fastlandet, i Portugal och i Bulgarien och Kroatien.

Kanarieöarna har också fått sin del av denna förflyttning av resandet. Även om den inte riktigt är lika uttalad som i övriga Spanien. Avståndet till öarna sätter sina naturliga begränsningar så länge det finns alternativ i centraleuropa. För att lite grann belysa vad som skett på öarna under denna sommar har vi valt att publicera siffrorna för Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland under sommaren. Septembersiffrorna finns inte tillgängliga när detta skrivs, men trenden av maj till och med augusti lär vara densamma när vi slutligen summerar september. Vi har tagit fram ankomststatistiken för dessa länder dels på Gran Canaria och dels på Kanarieöarna i sin helhet.

De två stora ”jättarna”, Storbritannien och Tyskland visar upp klara ökningar i sina tal. På Gran Canaria har Storbritannien ökat med drygt 71.000 personer under dessa fyra månader. Tyskarna har ökat med nästan 56.000. Detta skall ses mot Norge som ökat med 4.657 personer, Sverige med 6.380 personer och Danmark med 3.645 personer. Från Finland har vi inte mottagit någon enligt det spanska luftfartsverket AENA’s statistik. 
Väljer vi att mäta den procentuella ökningen ser det lite annorlunda ut. Vi kan då se att samtliga - utom Finland - ökat med 20-30%. Norge hänger något efter med en ökning på 12,6%.

De skandinaviska ökningarna ändras inte nämnvärt om vi ser på hela ö-gruppen. Danmark, som upprätthåller en sommartrafik till Fuerteventura, ökar med 6.000 personer medan Norges ökning totalt till ögruppen är 5.035 personer. Sveriges totala ökning till ögruppen är 6.343 dvs något mindre än om vi bara ser till Gran Canaria.

Storbritannien ökar däremot med 278.000 personer och Tyskland med 136.000 personer!

Räknar vi med alla nationaliteter (utom den inhemska turismen som inte är med i denna statistik) ser vi att Gran Canaria haft en ökning i antal ankommande turister under maj-augusti på ca. 214.000 personer. En ökning på 26%.
För Kanarieöarna totalt är ökningen på drygt 611.000 personer motsvarande en ökning på 17,4%.

Rekordsommar definitivt även om de nordiska ländernas siffror fortfarande är mycket blygsamma under sommarmånaderna till de kanariska öarna.

Allting talar dessutom för att vi går ytterligare en rekordvinter till mötes.  Hotellen rapporterar redan om slutsålda kapaciteter och överbokningar för de populära perioderna fram till nyår. Framför allt är det november månad som ser ut att bli fantastiskt bra för hotellen - och motsvarande besvärlig för researrangörerna.