martes, 5 de febrero de 2013

2012 – ett fantastiskt turistår!

Precis i tid för årets stora turistmässa i Madrid (Fitur) så presenterades fjolårets slutsiffror beträffande antalet ankommande turister till Kanarieöarna. Den presenterade statistiken innehåller endast utländska turister då den inhemska turismen redovisas separat.

Totalt sett måste man säga att 2012 var ett fantastiskt turistår på Kanarieöarna. Visserligen dryga 2% sämre än året innan, men då skall man ha i åtanke att 2011 var det bästa turiståret genom tiderna. Totalt besöktes Kanarieöarna av 10,1 miljoner utländska turister under fjolåret! Den inhemska turismen däremot sjönk under 2012, framför allt beroende på den pågående ekonomiska krisen i landet.

Storbritannien och Tyskland, de två turistgiganterna redovisar bägge relativt stora tapp jämfört med året innan. Faktum är att nästan hela nedgången på 217.000 turister kan härledas till dessa två länder (192.115 personer). Dessutom redovisas stora negativa siffror, inte helt oväntat, från Italien och Irland.

De skandinaviska länderna redovisar ett blandat resultat. Norge går bäst totalt sett. De 459.000 norrmän som besökt arkipelagen under 2012 utgör nästan 10% av den totala befolkningen i landet! Imponerande. Dessutom ökar turismen från Norge fortfarande på alla öarna bortsett från Lanzarote (på La Palma finns för närvarande inga flyg från Norge).

Även den svenska marknaden visar generellt positiva siffror. Totalt har 7.500 fler svenskar valt att resa till Kanarieöarna under 2012. Men då drar siffrorna för Lanzarote och Fuerteventura ner. Lite speciellt är det att svenskarna har börjat flyga till den lilla ön La Palma, även kallad “la isla bonita”, dvs den vackra ön. Under de månader som flygningen skedde under 2012 har 1.890 svenskar valt denna lilla pärla.
Danmark står total sett helt still. Oförändrade siffror mellan 2011 och 2012. Däremot är siffrorna för Gran Canaria positiva med nästan 6.500 fler danskar. Fuerteventura backar liksom Tenerife.

Finland, till slut backar lite grann men håller i stort sett ställningarna på alla öarna utom på Lanzarote.

Även ekonomiskt sett var 2012 ett succeår. Man uppskattar intäkterna från turismen till 10.618 miljoner euros för fjolåret, bara aningen efter rekordåret 2006, då intäkterna var ca. 46 miljoner högre. De höga intäkterna skall också ses mot bakgrunden att antalet turister sjönk jämfört med 2011, vilket innebär att varje turist lämnade kvar lite mer under 2012.

Som alltid är det mycket svårt att sia om framtiden i resebranschen. Reseandet är så otroligt känsligt för så många olika faktorer. Ekonomi, krig och oroligheter, höjda oljepriser, valutaförändringar etc, etc. De återstående månaderna på innestående vintersäsong, det vill säga fram till och med april, lär följa de senaste månaderna eftersom flygkapaciteter redan är uppsatta. Sommaren sägs också vara bättre än fjolåret, förmodligen beroende på den relativt dåliga, skandinaviska sommaren i fjol.
Så det finns absolut anledning till att vara positiv och optimistisk inför 2013. Låt oss hoppas att inga oförutsedda händelser kommer att störa dessa framtidsvyer.