sábado, 5 de abril de 2014

VI ÄR PÅ RÄTT VÄG…

Turismen är Kanarieöarnas räddning. I korta ordalag var det så den kanariske presidenten formulerade sig häromdagen när han talade om öarnas utveckling fram till 2020.
I och för sig inget konstigt i detta. De allra flesta av oss har nog förstått denna sanning sedan lång tid tillbaka. Förmodligen även politikerna på Kanarieöarna.

Men det har sällan varit uttalat! Tvärtom. Under en väldig massa år har man nästan fått känslan av att turismens oerhörda tyngd för allting på öarna nästan sopats under mattan. Hur många gånger har vi inte läst att turismen sysselsätter ca. 30% av öns befolkning… direkt eller indirekt!!! Givetvis uttalanden som saknar förankring i verkligheten. Hamnen i Las Palmas och en allt mindre del jordbruk existerar och har kanske inte direkt med turismen att göra, men bortsett från dessa, små, parenteser så står turismen för allt på öarna! Oavsett vad man tycker. Oavsett vad man vill erkänna! Direkt eller indirekt!

Därför är det lite speciellt att presidenten så klart uttryckte dessa ord! Han gick dessutom vidare och konstaterade att turismen kommer att kräva förnyanden och renoveringar. Detta kommer i sin tur att sätta fart på den, näst intill döda, byggnadsbranschen på öarna! Det vill säga att presidenen också klart och tydligt förklarar att turismen i sin tur drar med sig andra branscher på ön… Det gäller förstås bilbranschen. Aldrig har hyrbilsföretagen investerat så kraftigt i förnyelse och utbyggnad av sina flottor som nu. Det gäller mat och dryck. Fler turister innebär större beläggning på hotellen, restaurangerna och barerna. Det gäller buss och taxibranschen som givetvis får betydligt mer att göra när antalet turister ökar. Etcetera, etcetera!

Absolut inget konstigt med detta. MEN, det har aldrig uttalats så klart av de styrande. Åtminstone inte på väldigt länge.

Tidigare har det varit vanligare att läsa om vad öarna borde hitta på för att inte bara förlita sig på turismen. I och för sig en sund inställning, men uttalat som om turismen egentligen inte är så viktig. Därför tror jag att detta uttalande som president Paulino Rivero gjorde kan vara av stor vikt. Kanske kan det ligga till grund för en målmedveten satsning på det som öarna faktiskt har, men som man många gånger inte riktigt förstått att värdesätta och fokusera på.¨

De flesta av er som läser detta befinner er på södra Gran Canaria. Ett av världens största turistområden! Är det då inte konstigt att optisk fiber fortfarande är ett okänt begrepp? Att 4G läser man bara om i tidningarna? Eller, kanske ännu mer omtalat av många gästande turister – är det inte konstigt att man inte pratar engelska???

Jag har ett par blinda vänner som, med all rätt, beklagar sig över att bilar parkerar precis överallt. Till och med på övergångsställena. De har ingen chans att orientera sig och ta sig fram som de borde. Dessutom saknas rulltrappor och hissar i de flesta köpcentrum, vilket gör framkomligheten för många väldigt begränsad. Personligen kommer jag knappt hem på grund av massor av felparkerade bilar – varje dag! Inget av detta främjar turismen, men är samtidigt väldigt enkelt att ändra på. Det krävs bara lite öppna ögon, förståelse, och fokusering!


Med dessa rader vill jag inte på något sätt vara enbart kritisk till öarna. Tvärtom. Jag tror att Kanarieöarna har nått väldigt långt i många avseenden när det gäller turismen. Men visst finns det en hel massa saker som kan göras bättre – och då krävs det nog att man uttalat förstår att  - “turismen är Kanarieöarnas räddning”