jueves, 4 de febrero de 2016

2015 - ETT BRA TURISTÅR!

Då kan vi presentera de slutgiltiga turistsiffrorna för det gågna året, 2015. Det blev ett bra år. Ja, det blev ännu ett rekordår eftersom ö-gruppen  under året tog emot 11.765.227 utländska turister. Notera att den inhemska turismen från spanska fastlandet inte är medräknade i dessa siffror.
Med dessa, nästan 12 miljoner ankommande turister, blev 2015 2,21% bättre än det tidigare rekordåret - 2014. Och dessa procentenheter innebär en ökning med 254.119 personer.

Ser vi på Gran Canaria så innebar fjolåret också ett rekordår. Med 68.071 turister mer än året innan, eller 2,12%, så besöktes ön av 3.271.941 utländska turister under 2015.

Och positiva tal var det genomgående för de kanariska öarna med ett undantag; Tenerife. Den största ön till yta är också den enskilda ö som tar emot flest turister. Och så fortsatte det att vara även under fjolåret. Dock var ön den enda som gick tillbaka jämfört med året innan. Med en minskning på 0,77% eller 32.546 turister jämfört med 2014 så valde trots allt hela 4.207.403 turister att spendera semestern på denna ö. Som parentes kan nämnas att turister till ön La Gomera är inkluderade i dessa siffror eftersom de, i sitt flertal, flyger till Tenerife.

Lanzarote ökade sin turism med 103.000 turister, vilket innebar en ökning på 4,92%. 

Fuerteventura ökade med 96.000 personer eller 5,13%.

Framför allt är det engelsmännen som står för ökningarna. I tal är de störst både på hela ö-gruppen som på Gran Canaria. 

Gran Canaria hade en ökning på 46.000 engelsmän under 2015. För Kanarieöarna sammanslaget ökade engelsmännen med 173.342 personer.

Men ser vi den procentuella ökningen så kan vi spåra en del uppstickare som tidigare inte varit så stora. Både på Gran Canaria och på Kanarieöarna är det polackerna som sticker ut. På ö-gruppen ökade de med 33,28%, vilket innebar att Kanarieöarna besöktes av nästan 242.000 polacker. 

Italienarna står för den näst största ökningen procentuellt på ö-gruppen och som tredje största ökning på Gran Canaria. I det första fallet är ökningen på 27.31% (till totalt 383.165 personer) och på Gran Canaria är ökningen 35,39% till totalt 63.186 personer.

Fransmännen, som under många år legat långt tillbaka i statistiken har de senaste åren vuxit kraftigt. Under 2015 var de den tredje mest växande nationaliteten på Kanarieöarna (+19,76%) och den näst största på Gran Canaria (47,01%) - mätt i en procentuell ökning.
Till öarna totalt ankom 428.127 fransmän under 2015, vilket i princip är lika många som antalet norrmän.

På Gran Canaria var antalet fransmän 51.610.

För de nordiska länderna gick det sämre. Totalt till Kanarieöarna ankom det nästan 134.000 färre nordbor under 2015 jämfört med 2014. De största nedgångarna noterades av Norge med 65.000 färre ankommande och Sverige med 24.000 mindre.

Mönstret är till viss del likadant gällande Gran Canaria. Norge är ned med drygt 25.000 resenärer och Sverige med nästan 8.000. Men här är nedgången för Finland större - totalt drygt 16.000.


Efter att ha talat med några nordiska arrangörer finns det dock anledning att tro att kommande vinter kommer att förbättra dessa siffror. Dåliga ekonomiska resultat under 2014 gjorde att volymerna justerades ner för 2015 i många fall. Men förbättringen av bokade gäster till ordinarie pris under 2015 kommer med all sannolikhet att ligga till grund för ökade volymer under kommande vinter.