miércoles, 6 de junio de 2018

1,5 miljoner nordbor valde Kanarieöarna!

I och med april månads utgång så avslutade vi ännu en vintersäsong på Kanarieöarna. Vintern, som är öarnas absoluta högsäsong, lägger definitivt grunden för hur turismen på öarna mår varför dessa siffror är oerhört viktiga.

Vintersäsongen beräknas från oktober till april. Åtminstone om man ser den med skandinaviska ögon. 

Andra marknader, såsom den tyska och den engelska, räknar ibland vintersäsongen från november till april, men i de siffror vi redovisar här håller vi oss till perioden oktober - april.

Även den gångna vintersäsongen noterade rekord, om än med en viss smolk i bägaren. 
Räknat från oktober 2017 till och med april 2018 besöktes Kanarieöarna av 8,8 miljoner, utländska, turister. Den inhemska turismen är inte medräknad i siffrorna.  Detta ger en ökning med drygt 50.000 turister, eller 0,6% för Kanarieöarnas del jämfört med vintern innan.  

Som vanligt är det Storbritannien och Tyskland som dominerar. Summerar man de engelsktalande turisterna som valde Kanarieöarna som semesterort så får man siffran 3.278.819 personer. För de tysktalande blir siffran 2.683.933 personer.

Här hamnar de nordiska länderna på efterkälken, men summerar imponerande 1.509.476 turister, ett genomsnitt på 7.120 nordiska turister om dagen! (tänker man då att ett flyg av modellen 737 rymmer ca. 190 passagerare så innebär det drygt 37 sådana flyg om dagen...!)

Portugals kraftiga uppgång kan förklaras med att det lokala regionalflygbolaget Binter öppnat avgångar från öarna till både Madeira och Lissabon.

Tittar vi på Gran Canaria, så ser bilden helt annorlunda ut. Här är det vi nordbor som dominerar! Totalt 900.620 personer från Danmark, Finland, Norge och Sverige valde att semestra på Gran Canaria under vintern. De tysktalande fick se sig slagna, då de «bara» summerade 897.734 personer. De engelsktalande stannade på 510.624 personer.

Samtliga nordiska länder utom Finland ökade i antal resande till Gran Canaria jämfört med vintern 2016/2017.

Slår vi ut den nordiska turismen per dag så ser vi att det ankom i genomsnitt 610 finländare per dag, 763 danskar, 1.344 norrmän och 1.531 svenskar!
Totalt ökade den internationella turismen till Gran Canaria med 1,7% eller 43.638 personer.

Men vi nämnde inledningsvis att det var ett rekord med en viss «smolk i bägaren».
Anledningen är att vi ser en stark tremånadersperiod från oktober - december 2017 och en betydligt mer avvaktande period under de fyra första månaderna i 2018.

För ö-gruppen i sin helhet var turismen upp med 3,4% i perioden oktober-december (+130.000 turister) medan den stagnerade under januari-april då den sjönk 1,6% jämfört med fjolårets vinter (-78.500 turister).

Samma jämförelse för Gran Canaria ger en ökning under oktober - december på 5,3% (59.000 turister) medan perioden januari - april gav en minskning med 1% (15.000 turister), jämfört med året innan.


En förklaring, eller åtminstone en delförklaring, kan vara att påsken iår inföll i slutet på mars, vilket förvandlade april till en månad då flyg avvecklades från Kanarieöarna för att istället flyga till Medelhavet. Traditionellt fungerar det så att medelhavsdestinationerna - eller en del av dem - alltid startar till påsk, vilket gör att kapaciteter flyttas från Kanarieöarna. Under vintern 2016/2017 inföll påsken runt den 15 april.