sábado, 8 de junio de 2019

LITE GRUS I MASKINERIET...

Varma, soliga somrar är inte bra... Lika illa är en dyr euro...framför allt om den kombineras med flera års eurohöjningar på hotell och mat.
Detta kan klart och tydligt utläsas av den statistik från vintersäsongen 18/19 (okt-april) som vi presenterar här intill. För Gran Canarias del innebar detta en nedgång på 4% jämfört med året innan. Och för hela ögruppen blev nedgången 2,1%.
Men, som lite plåster på såren, så skall vi komma ihåg att vi jämför med siffror som varit “all time high” från vintrarna 2016/2017 samt 2017/2018.
På Gran Canaria var det endast fyra av de 17 redovisade länderna som uppvisade positiva tal. Finland uppvisade största uppgången före Italien, Österrike och Irland.

Resterande länders sammantagna nedgång uppgick tIll 136.092 personer.  Sverige var klart sämst med en nedgång på 47.500 personer. Och de skandinaviska länderna stod för nästan 58% av den totala nedgången...

I mångt och mycket ser vi liknande siffror när det gäller ö-gruppen som helhet. De skandinaviska länderna, och framför allt Sverige, visar relativt kraftiga nedgångar. Här utgör den skandinaviska nedgången drygt 47% av totalen. Å andra sidan är det betydligt fler länder som uppvisar positiva siffror när vi ser på ö-gruppen som helhet.

Nedgången på 104.605 personer på Gran Canaria under den gågna vintersäsongen skall ses mot det totala antal gäster som ankom till ön under 2018, vilket var 3.911.400 personer.  På samma sätt noterar vi en nedgång under vintern på 180.865 personer gällande ö-gruppen i sin helhet. Denna siffra får ses emot totalen under 2018 som var 13.960.100 personer.

Samtidigt som statistiken visar på lite sjunkande antal internationella besökare till öarna så rapporterar myndigheterna om en uppåtgående trend när det gäller den inhemska turismen (som alltså inte är medräknad i de siffror vi presenterar). Sedan den ekonomiska krisen i Spanien har den inhemska turismen fallit tillbaka, något som nu håller på att ändras.

Sommaren är öarnas lågsäsong traditionellt sett. Än mer så iår kanske, då bland annat Turkiet är på väg tillbaka efter några svaga år, orsakat av terrorhandlingar. Sommaren är å andra sidan den tid då flest inhemska turister väljer Gran Canaria och Kanarieöarna. Förhoppningen är givetvis att besökare från det spanska fastlandet skall uppväga en eventuell nedgång av internationella besökare.

Sommaren bjuder annars på en premiär. Det handlar om Cirque du Soleil som bygger upp sina tält intill kongresshallen i Meloneras. Premiär den 5 juli, då 46 artister - skådespelare, akrobater, sångare och musiker, visar upp showen TOTEM

miércoles, 3 de abril de 2019

TRENDEN FORTSÄTTER...

I Travel News norska utgåva kunde vi härom dagen läsa att Spanien fortsätter att vara favoritlandet för norrmän som skall på ferie. I och för sig på en delad förstaplats med Sverige. Detsamma, menar artikelförfattaren och siffror från den europeiska statistikbyrån Eurostat, gäller europa generellt. Spanien ligger på topp. Faktiskt så att en av fem övernattningar som europeer hade i utlandet skedde i Spanien. Siffrorna kommer från 2017.

Generellt gäller att två av tre resor som görs av EU medborgare görs i det egna hemlandet, mellan en av tre går utomlands. Men inom EU är skillnaden stor. För britter och tyskar gick nästan hälften av medborgarnas resor utomlands. Spanjorer och Rumänien var mindre än 10% utlandsresor!

Norrmännen förlade 1,1 miljon ferieresor till Spanien under fjolåret! Utanför europa var USA mest populärt. 193.000 resor gick dit. 142.000 resor gick till Thailand, nummer 2 utanför europa.

För europeerna generellt hamnade Storbritannien på en andraplats efter Spanien. Det tredje mest populära landet var Italien.

Finländare var de som reste mest på ferie. Norge hamnade på en andraplats där över 90% av personerna över 15år åkte på minst en ferie. Genomsnittet för EU var, år 2017, 62%.

En del av de ovan nämnda siffrorna kan kanske förvåna när man läser statistiken som vi presenterar här intill.  För innevarande vintersäsong så går turismen tillbaka - nästan 5% på Gran Canaria och nästan 3% på öarna totalt.  Generellt så faller de flesta marknader tillbaka, även om Sverige och Danmark noterar bottensiffror.

Bara Finland, Italien och Österrike noterar positiva siffror till Gran Canaria i perioden oktober 2018 - februari 2019. Till Kanarieöarna totalt ökar dessutom Storbritannien, Irland, Frankrike och Schweiz.
Den nordiska närvaron på Kanarieöarna fortsätter emellertid att vara mycket stor. Danmark, Finland, Norge och Sverige stod för 36% av den totala turismen på Gran Canaria under nämnda period. Detta kan jämföras med 26% för turismen från Tyskland och 17% från Storbritannien.
Det nordiska inflytandet på öarna generellt blir något mindre, då Gran Canaria är favoritön för nordbor. Trots det utgör den nordiska turismen 16% av totalen, ett snäpp efter britten och tyskar.

Samtidigt som vi noterar negativa siffror från både Danmark, Norge och Sverige så går Finland åt motsatt håll. Den finländska turismen till Gran Canaria ökar med 16,5%.


I samtliga siffror som vi redovisar är inte den nationella turismen inkluderad. Och för tillfället ser den ut att kunna rädda öarna lite grann, då paralella siffror pekar på en relativt kraftig ökning av den nationella turismen

martes, 5 de marzo de 2019

Spännande tider!!!

Det svänger om turistbranschen i Spanien! Från att ha noterat rekord efter rekord de senaste åren, så kan vi nu utläsa lite negativa siffror i statistiken.
Det svänger om turistbranschen i Spanien! Från att ha noterat rekord efter rekord de senaste åren, så kan vi nu utläsa lite negativa siffror i statistiken.

Vid sidan av denna text så har vi sammanfattat turismen i siffror för innevarande vintersäsong. I samman-ställningen har vi tagit med månaderna oktober, november, december och januari. På så sätt får vi en klar och tydlig översikt över hur högsäsongen på Kanarieöarna och Gran Canaria ser ut fram till januari månads slut.

När vi i november numret summerade sommarsäsongen (maj - september) kunde vi konstatera att turismen sjunkit i förhållande till sommaren 2017. För Gran Canarias del var nedgången 5,8% eller 83.149 personer. För ö-gruppen i sin helhet var nergången 4,7% eller 260.616 personer.

Nu ser vi att nedgången tenderar att fortsätta även under vinternsäsongen. För de fyra första månaderna har Gran Canaria tappat nästan 84.000 internationella besökare till (-5,4%). Kanarieöarna har samtidigt tappat 143.325 besökare, vilket ger en nedgång på 2,8%.

Sverige, Norge och Danmark faller tillbaka medan turismen från Finland ökar. Storbritannien behåller i stort sett sina siffror medan den viktiga turismen från Tyskland faller tillbaka.

Vi har tidigare liknat branschen med börsen, där tämligen små eller obegripliga förändringar får stor inverkan på resultatet. Vi har också, vid ett flertal tillfällen, varit inne på anledningarna till det förändrade mönstret som vi ser.

Flygbolag som gått i konkurs, en allt dyrare eurokurs, varm och solig sommar 2018. Terrorutsatta destinationer som nu tycks vara på väg tillbaka på marknaden...

Till detta får vi kanske lägga till just den turbulenta börsutvecklingen under sista kvartalet 2018, vilken skapat osäkerhet hos många. Tillika en svårbedömd bostadsmarknad...

En anti-flygkampanj av sällan skådade mått har också blossat upp, framför allt i Sverige.
Ja, visst finns det en mängd anledningar.

Eller är det bara så att vi emellanåt väljer att resa till nya destinationer eller väljer nya typer av resor. Utbudet är ju onekligen oerhört stort!

lunes, 4 de febrero de 2019

2018 - ÄNNU ETT BRA TURISTÅR TILL HISTORIEN

Året 2018 blev ett mycket bra turistår för både Gran Canaria och Kanarieöarna i sin helhet. Siffrorna är nu klara och officiella och vi redovisar dem här intill. Visserligen orkade inte 2018 slå rekordsiffrorna från 2017, men öarna kan ändå notera det näst bästa turiståret någonsin.
Men, samtidigt är det givetvis så att ingen är riktigt nöjd när man tappar en halv miljon besökare. Dessutom finns signaler som tydligt visar att nedgången bara börjat.

I slutet av januari gick den spanska turistmässan ”FITUR” (Feria Internacional de Turismo) av stapeln i Madrid. Denna mässa är tillsammans med mässorna i Berlin (mars) och London (november) de klart största i europa. Mässan i Madrid besöktes av totalt 251.000 personer i fjol. Utställarna kom från 165 länder! 
Europa dominerade med 48% och därefter kom: Världsomspännande 16%, Amerika 15%, Asien/Australien 12%, Afrika 7% och Mellanöstern 2%. 
10.190 företag deltog på mässan, som i sin tur bevakades av 7.856 journalister/bloggare etc. Årets upplaga tros bli ännu större - siffrorna är inte klara när detta skrivs. 

Den nya, lite annorlunda, situationen för turismen var givetvis det stora samtalsämnet. Marknader som i princip inte varit aktiva de senaste åren är på väg tillbaka. Exempelvis Turkiet och Egypten. Dessa marknader har också fördelen att ha en valuta som är generös mot både euro och kronor. 

Fjolårets fantastiska sommar i hela norra europa har också skapat en viss försiktighet i reservationerna för sommarens resor. Åtminstone har många valt att senarelägga sina bokningar för att se hur sommaren 2019 kommer att se ut...

Brexit behöver väl knappast nämnas. Ett orosmoln som ingen riktigt tycks ha kontroll på. Oavsett vilken variant som så småningom blir verklighet!

Siffror i PDF

Läget för de spanska turistorterna blir givetvis lite extra utsatta. Dels för att eurokursen spelar större roll här än på många andra destinationer, men också för att väldigt många egentligen inte haft andra alternativ än Spanien att resa till de senaste åren...! Nu ser det ut som om en del alternativ kommer att finnas.

Helt klart går vi ett spännande och intressant turistår till mötes.  

Det går definitivt inte an att möta den nya situationer med taxistrejker (som den som genomfördes under hela Fitur mässan i Madrid). 
Och inte heller med inställningen  att turismen är något man kan ta för givet. Tvärtom! En kraftinsats behövs för att visa hur bra vi är och hur gärna vi vill att turisterna kommer tillbaka till oss!

Snack om renoveringar och moderniseringar kommer omedelbart fram när en ny sättning närmar sig. Och det är givetvis oerhört viktigt att vi kan erbjuda en bra och prismässigt attraktiv produkt. 

Men i mina ögon är det lika viktigt - eller viktigare - att vi lägger vikt på vanlig, hederlig service och ödmjukhet - ord som definitivt hör hemma i ett modernt turistland!

sábado, 5 de enero de 2019

GRAN CANARIA

 -de senaste 20 åren...


Det är nu 20 år sedan Dag&Natt började sin verksamhet på Gran Canaria. Under huvuddelen av dessa år har vi följt turismen i antal och utveckling. Vi har varit med om år med rekord och vi har varit med om år där allt såg mörkt och trist ut. Men genomgående kan vi konstatera att turismen - sakta men säkert - växer på öarna.

Inför 20-års jubileet har vi tagit fram en översikt över turismens utveckling under denna tid. Vi har valt att bara belysa turismen på Gran Canaria då det är här som tidningen varit verksam.

Det är imponerande att konstatera att drygt 60 miljoner människor valt att lägga sin semester till Gran Canaria. Och då skall vi ha i åtanke att denna siffra endast speglar den internationella turismen. Men kanske ännu mer imponerande är att se att de nordiska länderna bidragit med lite styvt en fjärdedel av dessa turister!

Med drygt 5 miljoner besökare från Sverige och Norge samt ca. 2,5 miljoner besökare från Danmark och Finland har de nordiska länderna verkligen befäst sig som något av turismens hörnstolpar på Gran Canaria. För tjugo år sedan utgjorde den nordiska turismen 19,4% av den totala, internationella turismen. I år kommer den uppskattade siffran att hamna på ca. 26%. Från 610.000 nordbor år 1998 till drygt 1 miljon 20 år senare. Utvecklingen är imponerande.

Anledningarna som gör Gran Canaria så populärt är givetvis flera;  klimatet, tryggheten, mångsidigheten, bra boenden, relativt kort flygtid jämfört med andra destinationer som kan erbjuda detsamma. Många nordbor har ju nästan kommit till slutsatsen att Gran Canaria är som en sommar/vinterstuga för dem...!

Men, Gran Canaria har även utvecklat en bas för en icke sol och bad turism. En utveckling som kommer att attrahera nya typer av turister. 

Bland annat finner man på Gran Canaria en rätt stor cykelturism. Under 2018 genomfördes den första Gran Canaria Bike Week, med ett stort antal deltagare. 

Intresset för att besöka kultur och utbud utanför turistområdena har gjort att små rurala hotell byggts upp runt ön. Exempelvis är ett besök på ”Paradoren” i Cruz de Tejeda en fantastiskt fin upplevelse. 

Vandringar blir alltmer populära. Utbudet är stort. Företag som exempelvis skandinaviska Rocky Adventure erbjuder olika vandringar och svårighetsgrader i stort sett dagligen under vinterhalvåret.

Och huvudstaden, Las Palmas vars popularitet sjönk när den stora turistvågen drog söderut, har hittat tillbaka och erbjuder idag allt från stora och fina kedjehotell till små spännande botique hotell. Strandpromenaden i Las Palmas är unik och utbudet av shopping och mat i världsklass! Dessutom har myndigheternas projekt skapat härliga och mysiga områden i såväl gamla stan, Vegueta och Triana, samt i många områden kring gatan Fernando Guanarteme.


Med andra ord har Gran Canaria skapat sig en allt bredare bas att stå på. En bas som behövs när turismen - som alltid - söker nya destinationer och nya upplevelser.


jueves, 6 de diciembre de 2018

ÖMSOM VIN, ÖMSOM VATTEN...

Att studera turistutvecklingen på Kanarieöarna har varit - och är - lite grann som att följa börsen. Efter de kraftiga nedgångarna under 2008 och 2009 har bägge elementen bara stigit och stigit. Nya rekord har slagits gång på gång. Och med tiden har alla förståsigpåare börjat instämma i att uppgången någon gång måste ta slut...

Och samtidigt som världens börser började skaka i oktober, så kan vi också notera en relativt tydlig tillbakagång av turisterna till Kanarieöarna under samma månad. 

Början till något större och ihållande....? Eller bara en naturlig, tillfällig sättning...?

Helt klart kan vi notera ett par starka orsaker till de negativa siffrorna. Den fantastiska sommaren som vi njöt av och som gjorde att ytterligare behov av sol och värme minskade. 
År av ökning av turismen på öarna har medfört prishöjningar på både boende och leverne under semestern. Samtidigt som euron under lång tid stärkts mot kronan, framför allt den svenska. Faktum är att Finland som är inom eurozonen, är det enda nordiska land som ökat antalet ankommande såväl på Gran Canaria som på öarna generellt. Samtidigt faller siffrorna på Gran Canaria och Kanarieöarna för såväl danskar, norrmän och svenskar.
 
Samtidigt vill vi uppleva nya resmål och skaffa oss andra erfarenheter när vi reser. Dessa möjligheter har till viss del begränsats under de senaste åren på grund av oroligheter av olika typer. Till den grad att, för den som inte vill sitta mer än 6 - 8 timmar på ett flyg, så har utbudet i stort sett begränsat sig till Kanarieöarna.För tillfället kan det se ut som om en del av de tidigare så orosutsatta resmålen, är på väg tillbaka, vilket givetvis ger resenären mer att välja bland - till Kanarieöarnas förtret...

En nyligen publicerad artikel i tidningen "La Provincia" informerar att antalet internationella turister till Kanarieöarna sjunkit med 3,3% under årets första 10 månader. Totalt har öarna mottagit nästan 23 miljoner internationerlla turister, vilket är 780.000 färre än samma tid i fjol. 

Samtidigt visar artikeln en kraftig uppgång av den nationella turismen/resandet. Till denna grupp hör resor mellan fastlandet och öarna, men också resandet mellan öarna, vilket innebär att affärsresande och semesterresande kraftigt blandas.  Detta nationella resande har ökat med 17,1% och uppgår för perioden januari - oktober till 14.262.000 personer, en ökning med nästan 2,1 miljoner.

Denna kraftiga ökning har till viss del en logisk förklaring. Tidigare har alla bosatta på öarna åtnjutit en subvention på 50% på sina resor mellan öarna och till första stoppet på resor till det spanska fastlandet. Denna subvention höjdes iår till 75%, vilket har gjort det möjligt för fler att resa - och resa flera gånger. (den 25%-iga ökningen skedde först på resor mellan öarna, och därefter på resor till och från fastlandet)

För att fortsätta med nämnda artikel så kan vi utläsa att Gran Canarias flygplats var den mest trafikerade på öarna under oktober, mätt i antal passagerare.  Därefter hamnade Tenerifes södra flygplats, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerifes norra flygplats, La Palma, El Hierro och sist, La Gomera. Samtliga utom Lanzarote och Fuerteventura noterade ökningar i antal ankommande turister.

domingo, 4 de noviembre de 2018

MINUS - MEN EN FANTASTISK ANDRAPLACERING

Det mycket vackra vädret i europa i somras satte sina tydliga spår i turistsiffrorna på Kanarieöarna. När vi här sammanfattar årets sommarsäsong (maj-september)  ser vi att Gran Canaria drabbades hårdast. Men ingen av öarna klarade att bibehålla siffrorna från 2017. Totalt tappade Gran Canaria drygt 83.000 utländska besökare och ögruppen i sin helhet 260.000 denna sommar jämfört med sommaren 2017.
Studerar man siffrorna lite noggrannare så visar det sig emellertid att det framför allt handlar om ett tapp från Storbritannien, som backade 251.000 besökare till öarna. Gällande övriga nationer är det förhållandevis små förändringar mellan 2017 och 2018. Den tyska marknaden, vilken är den näst största på öarna, stärktes till och med. Detsamma noteras från Irland, Schweiz och faktiskt Finland. Den senare från väldigt små siffror. Dessutom skedde ökningen enbart på Gran Canaria.

Den ofta väldigt priskänsliga turismen från Storbritannien har helt säkert sett en kraftig uppgång på den turkiska marknaden. De senare årens terrordåd har gjort att turismen till stor del försvunnit från Turkiet. Därför har priserna sjunkit kraftig. Lägger man därtill den turkiska valutan som blivit oerhört billig så är det för många nästan gratis att resa dit.
Att osäkerheten inför Storbritanniens utträde ur EU skulle ha något med nedgången att göra avfärdas helt och hållet.

Dessutom skall vi ha i åtanke att vi jämför med året 2017, rekordåret genom tiderna för turismen på Kanarieöarna. Går vi bara lite längre tillbaka i tiden så ser inte resultatet för 2018 speciellt dåligt ut alls;

Så här har sommarsäsongerna (maj - sept) sett ut de senaste åren:
År 2014 besöktes öarna av 4.266.394 utländska turister vilket innebär 1.030.967 färre än 2018.
År 2015 var besökarantalet uppe i 4.361.805, vilket är 935.556 färre än i år.
År 2016 besöktes öarna av 5.120.013 = 177.348 mindre än 2018.

Men så kom då rekordåret 2017 med 5.557.977 besökare vilket gör att vi jämförelsevis hamnade 260.616 besökare sämre i 2018.

Utsikterna för hotellen under vintersäsongen ser ungefär likadana ut. Man räknar med att beläggningen faller något jämfört med fjolårets vintersäsong, men att man generellt sett hamnar på en väldigt hög beläggning.

Ser man istället på de flygsiffror som presenteras av myndigheterna så kommer antalet besökare att öka - givetvis förutsatt att flygbolagen lyckas fylla sina flyg. Totalt kommer 173.300 flyg att landa och lyfta på arkipelagens 8 flygplatser under vintersäsongen fram till april. Detta är en ökning med 5,7% jämfört med i fjol. På Gran Canaria är ökningen 4,9% för internationella flyg och 5,1% för inrikesflygen.

Vi på Dag&Natt följer givetvis utvecklingen och presenterar nya siffror i varje nummer under vintern.