miércoles, 6 de junio de 2018

1,5 miljoner nordbor valde Kanarieöarna!

I och med april månads utgång så avslutade vi ännu en vintersäsong på Kanarieöarna. Vintern, som är öarnas absoluta högsäsong, lägger definitivt grunden för hur turismen på öarna mår varför dessa siffror är oerhört viktiga.

Vintersäsongen beräknas från oktober till april. Åtminstone om man ser den med skandinaviska ögon. 

Andra marknader, såsom den tyska och den engelska, räknar ibland vintersäsongen från november till april, men i de siffror vi redovisar här håller vi oss till perioden oktober - april.

Även den gångna vintersäsongen noterade rekord, om än med en viss smolk i bägaren. 
Räknat från oktober 2017 till och med april 2018 besöktes Kanarieöarna av 8,8 miljoner, utländska, turister. Den inhemska turismen är inte medräknad i siffrorna.  Detta ger en ökning med drygt 50.000 turister, eller 0,6% för Kanarieöarnas del jämfört med vintern innan.  

Som vanligt är det Storbritannien och Tyskland som dominerar. Summerar man de engelsktalande turisterna som valde Kanarieöarna som semesterort så får man siffran 3.278.819 personer. För de tysktalande blir siffran 2.683.933 personer.

Här hamnar de nordiska länderna på efterkälken, men summerar imponerande 1.509.476 turister, ett genomsnitt på 7.120 nordiska turister om dagen! (tänker man då att ett flyg av modellen 737 rymmer ca. 190 passagerare så innebär det drygt 37 sådana flyg om dagen...!)

Portugals kraftiga uppgång kan förklaras med att det lokala regionalflygbolaget Binter öppnat avgångar från öarna till både Madeira och Lissabon.

Tittar vi på Gran Canaria, så ser bilden helt annorlunda ut. Här är det vi nordbor som dominerar! Totalt 900.620 personer från Danmark, Finland, Norge och Sverige valde att semestra på Gran Canaria under vintern. De tysktalande fick se sig slagna, då de «bara» summerade 897.734 personer. De engelsktalande stannade på 510.624 personer.

Samtliga nordiska länder utom Finland ökade i antal resande till Gran Canaria jämfört med vintern 2016/2017.

Slår vi ut den nordiska turismen per dag så ser vi att det ankom i genomsnitt 610 finländare per dag, 763 danskar, 1.344 norrmän och 1.531 svenskar!
Totalt ökade den internationella turismen till Gran Canaria med 1,7% eller 43.638 personer.

Men vi nämnde inledningsvis att det var ett rekord med en viss «smolk i bägaren».
Anledningen är att vi ser en stark tremånadersperiod från oktober - december 2017 och en betydligt mer avvaktande period under de fyra första månaderna i 2018.

För ö-gruppen i sin helhet var turismen upp med 3,4% i perioden oktober-december (+130.000 turister) medan den stagnerade under januari-april då den sjönk 1,6% jämfört med fjolårets vinter (-78.500 turister).

Samma jämförelse för Gran Canaria ger en ökning under oktober - december på 5,3% (59.000 turister) medan perioden januari - april gav en minskning med 1% (15.000 turister), jämfört med året innan.


En förklaring, eller åtminstone en delförklaring, kan vara att påsken iår inföll i slutet på mars, vilket förvandlade april till en månad då flyg avvecklades från Kanarieöarna för att istället flyga till Medelhavet. Traditionellt fungerar det så att medelhavsdestinationerna - eller en del av dem - alltid startar till påsk, vilket gör att kapaciteter flyttas från Kanarieöarna. Under vintern 2016/2017 inföll påsken runt den 15 april. 

lunes, 2 de abril de 2018

TURISMEN - skatt eller ej...

För första gången på länge ser vi en viss stagnation av turismen till Kanarieöarna. Siffrorna för perioden januari/februari månad visar uppgångar bara för Gran Canaria och Fuerteventura, medan Tenerife, Lanzarote och La Palma visar negativa siffror jämfört med fjolåret. Totalt är nedgången för årets två första månader dock endast 0,6%.

De nordiska länderna fortsätter att markera att deras favoritö är Gran Canaria. Positiva tal för samtliga länder, vilket nästan är raka motsatsen mot Tenerife där alla utom Finalnd går ner med rätt stora siffror.  

Totalt alla öar så går Norge och Sverige något tillbaka medan Danmark och Finland ökar. Från den stora turismässan i Berlin i början av mars kom rätt tydliga signaler om att de länder som lidit under terrorism och attentat under de senaste åren, nu ser ut att vakna till liv igen. Det handlar under sommaren främst om Turkiet, som också i sin strävan att få tillbaka turisterna erbjuder priser som är svåra att konkurrera med. För nästa vinter - om allt fortsätter att vara lugnt - kan man nog förutse en viss come back för Egypten och de andra nordafrikanska länderna.

Experter som uttalat sig menar att detta kan medföra en nedgång i beläggningen på 10-20% på Kanarieöarna, något som givetvis skulle vara kännbart. Kanske är det dock framför allt sommaren som är tapparen på denna situation.

Därför är det märkligt att vissa politiska krafter arbetar för införandet av en turistskatt på Kanarieöarna. Hittills utan gehör, men temat dyker ständigt upp. Barcelona, som innan förra höstens självständighetstumult, led under stark kritik av att man tillät alltför mycket turism, införde en turistskatt för flera år sedan. Mallorca har infört - tagit bort - och åter infört en turistskatt, som enligt uppgift skall höjas per den 1 maj iår igen.

Skatten skall, säger man, gå till att reparera de ”skador” som turismen orsakar. En, för mig, helt ofattbar inställning. Skulle inte de nästan 90 miljoner turister som ankommer till Spanien varje år lägga igen tillräckligt med pengar för att ”reparera skador”?

Hur mycket av en sådan tilltänkt - eller genomförd - skatt kommer till slut fram till de teman den är avsedd för? Hur mycket administration skapas och hur öronmärks pengarna. Kanske lika bra att vi inte känner svaret!

Nej, personligen är jag övertygad om att det är ett själviskt tänkande att få in ytterligare pengar till statskassan. Punkt slut! Man är så övertygad om att solen och stränderna är så starka magneter att folk kommer att  komma oavsett om de måste betala skatt för att besöka en plats!

I en situation där konkurrenterna ser ut att få möjligheter att vakna till liv igen efter något eller några år av dvala, och där priserna givetvis är bästa medlet för dem att vinna tillbaka turismen tycks det än mer obegripligt och obefogat att ens tänka tanken på en orättvis och farlig skatt!  

Jämförelsen med mr. Trump ter sig rätt naturlig!

sábado, 3 de marzo de 2018

Många flyg i luften...

Redan förra månaden berättade vi att året 2017 blev ett nytt rekordår för turismen på Kanarieöarna. För första gången nådde man 16 miljoner besökare, varav 14,5 miljoner var utländska semesterfirare.
En av anledningarna till dessa nya rekord är det arbete som lagts ner från myndigheter och luftfartsverket (AENA) för att hitta nya destinationer som kan bli intressanta och lönsamma för flygbolagen.  Totalt knyts Kanarieöarna ihop med 156 olika destinationer runt om i europa. Antalet flyglinjer till dessa  destinationer uppgick 2017 till 876 stycken, vilket var en ökning med 34 linjer sedan 2014.

Samtidigt ökar antal flygbolag som traffikerar Kanarieöarna. För fyra år sedan var det 49 flygbolag som startade och landade på öarna mot 62 stycken i fjol.
Destinationen som helt klart har flest flygningar till Kanarieöarna är Madrid, med ca. 14.000 flygningar under fjolåret.  Detta är kanske inte så konstigt då det är väldigt vanligt att man måste via Madrid - eller Barcelona - om man skall flyga vidare ut i världen.
Mer konstigt kan vi kanske tycka att ingen skandinavisk flygplats är med bland de 20 största när det gäller antal flygningar till Kanarieöarna. Ser man enskilt på Gran Canaria finns både Stockholm och Oslo med, men sammanlagt till de kanariska öarna hamnar det mest om inhemska, tyska och engelska avreseflygplatser. Listan ser ut så här:

1.  Madrid
2.  London Gatwick
3.  Manchester
4.  Barcelona
5.  Birmingham
6.  Dusseldorf
7.  London Stanstead
8.  Dublin
9.  Frankfurt
10. East Midlands
11. Munchen
12. Glasgow
13. Bryssel
14. Hamburg
15. Sevilla
16. Amsterdam
17. Newcastle
18. Edingburg
19. Bristol
20. Hannover

När det gäller flygbolagen som traffikerar öarna så hamnar Ryanair på första plats med ca. 3,5 miljoner passagerare per år. Översikten som tidningen "La Provincia" presenterade för en tid sedan specificerar inte närmare hur övriga flygbolag hamnar förutom att Iberia hamnar på sjunde plats och det andra stora, spanska flygbolaget, Air Europa hamnar på elfte.
Lördagarna är den dag med mest flygningar, följd av söndagar och på tredje plats fredagarna.
Årets första månad fortsätter med ökande siffror gällande de flesta av öarna och för öarna totalt. Men ökningstakten ser lägre ut än den gjort de senaste åren. I pressen på öarna läser vi nästan dagligen om att Nordafrikakusten och Turkiet är på väg att komma tillbaka, vilket givetvis skapar tuff konkurens för Kanarieöarna.

Samtidigt menar många experter att den förbättrade spanska ekonomin kommer att innebära kraftigt stigande turistsiffror när det gäller den inhemska turismen.
Det är ett spännande år vi går till mötes!
E.S.C

lunes, 5 de febrero de 2018

2017 - ett nytt rekordår för Spanien

Under de senaste tio åren har mycket som skrivits om Spanien handlat om kris och problem. Det började med den allvarliga, ekonomiska krisen runt 2007. Nästa gång handlade det om regeringskrisen då det nästan gick ett år innan en ny regering kunde bildas efter valet 2015. Och nu senast har det handlat om strävan till självständighet i den spanska staten Katalonien (Barcelona, bland annat).

Glädjande nog kan vi nog

redan nu stryka ett glömskans streck över den ekonomiska krisen. Landets ekonomi har återhämtat sig, de banker som finns kvar efter sammanslagningar etc är sunda och även om det finns mer kvar att göra så är landet helt klart på rätt köl.

Och även om det tog tid att få till en ny regering så ordnade det sig till slut. Partido Popular (höger) kunde till slut och efter en hel del koalitionssamarbeten fortsätta att regera.
Kvar är det katalanska problemet - något vi förmodligen får leva med ett tag framöver.

Men nu finns det annat att glädja sig över. Turismen går som tåget i landet och har gjort så de senaste åren, med nya rekord varje år.
2017 blev inget undantag!
Under den ekonomiska krisen tappade Spanien sin tredjeplats bland världens ledande turistländer. Kina tog över denna plats. Men redan 2014 var Spanien tillbaka igen.

Nu, 2017, petar man dessutom ner USA från andraplatsen, och endast Frankrike kan ståta med fler turister än Spanien...!

Totalt räknar man med att slutsiffran för 2017 hamnar på ca. 82 miljoner turister för hela landet.  De tre stora regionerna är Katalonien, Kanarieöarna och Balearerna (Mallorca etc).

För Kanarieöarna slogs också ett rekord då man för första gången passerar 16 miljonersstrecket - med inhemsk turism inräknad. Den internationella turismen passerade 14 miljoner (14.414.978 personer). Det saknades bara 1.420 personer för att ökningen från i fjol skulle ha blivit 1 miljon personer!
De nordiska länderna ökade sin turism till samtliga öar med undantag av den norska och finska turismen till Lanzarote.

Sammanlagt summerade den nordiska turismen på öarna 1.705.184 personer!! Imponerande siffror.

Här intill finner ni statistiken från helåret 2017, samt en relation över den nordiska turismen på öarna.


Trevlig läsning!

viernes, 5 de enero de 2018

LOJALA GRAN CANARIA RESENÄRER!

I en artikel i den lokala tidningen "La Provincia" konstaterade man ännu en gång att antalet turister till Gran Canaria och till Kanarieöarna slår rekord efter rekord. Trots att ungefär en månad återstår av 2017 när artikeln publicerades och när detta skrivs, så tyder mycket på att öarna för första gången kommer att ta emot mer än 16 miljoner turister. En ökning med nästan 1 miljon besökare per år de senaste 5 åren...!

Samma artikel slår emellertid fast att det i stort sett, är desamma nationaliteterna som fortfarande är lojala mot öarna; tyskar, britter och turismen från Norden. Samma marknader som var med från början och som fortfarande utgör ryggraden för den kanariska turismen.

Visserligen har vi under årens lopp fått se "nykomlingar" bland turisterna på öarna. Ryssarna tillhörde denna grupp under något år, men har sedan fallit tillbaka. Fransmän likaså. Just nu kan det se ut som om polackerna är på väg att etablera sig som en viktig marknad - återstår att se om de fortsätter på denna linjen eller om de också söker nya - och andra - destinationer för sina semestrar.

Vi valde att gå tillbaka i arkiven för att se hur de stora och trogna marknaderna utvecklats under de senaste 18 åren på Gran Canaria. För att få en jämförelsebar siffra för 2017, där december månads siffror fortfarande inte publicerats, så har vi utgått från de faktiska siffrorna från januari - november 2017 och därtill summerat fjolårets december månad.

År 1999 valde 129.469 danskar att fira sin semester på Gran Canaria. En siffra som 5 år senare (2004) gått ner till 123.032. Ytterligare fem år senare (2009) hade antalet besökande danskar sjunkit till 115.029. År 2013 hade trenden vänt och 166.044 danskar besökte Gran Canaria. En siffra som under 2017 stigit till ca. 185.000 lite beroende på vad som sker under årets senaste månad.Totalt sett en ökning på 43% från 1999 - 2017.

Från Finland ankom 109.947 semesterfirare 1999. År 2004 hade siffran sjunkit till 102.113. En ökning hade skett till år 2009, då 115.249 finländare kom till Gran Canaria. Ökningen fortsatte och år 2013 ankom 142.378 personer från Finland. År 2017 kommer siffran att hamna på ca. 132.000 personer. En ökning under de senaste 18 åren på ca. 20%.

I Norges fall är ökningen mer spektakulär. År 1999 besökte 129.504 norrmän Gran Canaria. Fem år senare hade denna siffrat ökat till 193.021. År 2009 hade siffran fortsatt att öka - turistkrisen till trots - och hamnade på 240.695 personer. År 2013 valde hela 367.724 norrmän att feriera på Gran Canaria - en siffra som ser ut att sjunka lite grann 2017 då vi uppskattar att totalen slutar på ca. 350.000 personer. Men en oerhörd ökning under den redovisade perioden.... 218.468 personer fler än för 18 år sedan!

Till sist Sverige som år 1999 redovisade 240.624 ankommande gäster till Gran Canaria. Turistkrisen satte sina tydliga spår både 2004 och 2009 då siffrorna sjunkit till 205.391 respektive 198.800 personer. Men återhämtningen noterar vi 2013 då siffran stigit till 310.052 personer och ökningen fortsätter 2017 då slutsiffran hamnar på ca. 365.000 personer. En ökning på drygt 50% eller 122.646 personer sedan 1999.

Den brittiska marknaden på Gran Canaria har under samma period ökat  med drygt 17% och den tyska marknaden med knappt 10%.

lunes, 4 de diciembre de 2017

CANARIAS - ett brittiskt paradis...

Ungefär 6 miljoner människor från Storbritannien kommer att ha besökt någon av de kanariska öarna under 2017!  Denna astronomiska siffra tenderar dessutom att öka från år till år. För 20 år sedan besöktes öarna av ca. 3,3 miljoner britter.

Under år 2016 utgjorde turismen från Storbritannien ca. 38% av den totala, internationella turismen på Kanarieöarna. Marknadsandelen har inte förändrats speciellt mycket under de senaste åren, men den ekonomiska betydelsen av den har förändrat sig mycket. 

År 2010 bidrog den brittiska turismen till att öka de kanariska myndigheternas kassor med ca. 2,5 miljarder euros. Sex år senare var denna siffra uppe i 5 miljarder euros, och fortsätter de sista månaderna på 2017 såsom året i övrigt så beräknar myndigheterna ett kassatillskott på 5,5 miljarder euros.

Med en så stor exponering av turismen riktad mot Storbritannien var det givetvis med stor rädsla som Brexit omröstningen mottogs på öarna. Glädjande nog har oron och rädslan visat sig onödig - åtminstone hittills. Turismen från Storbritannien har bara fortsatt att öka trots Brexit och förhandlingar - eller bristen på dessa.

En ny oro skapades i turistnäringen när det  brittiska flygbolaget Monarch gick i konkurs i somras. Flygbolaget, som var ett av de större i England hade en planerad kapacitet på ca. 500.000 stolar till Kanarieöarna per år. Men även här har man kunnat pusta ut efter det att de flesta stolarna övertagits av TUI, Thomas Cook och Easy Jet.

Under de senare åren har också den brittiska turismen förändrats på ett positivt sätt. För ett antal år sedan skapade researrangörer som «Airtours» och liknande en «billig» massturism, som ofta skapade stora problem på destinationerna.  Förstörelse, oljud, och bråk förknippades ofta med de brittiska turisterna - även om det givetvis bara var en del av dem som bar skulden till denna oro. Men, med åren har emellertid detta epitetet till stor del suddats ut och idag tas britterna emot med samma glädje som övriga turister - oavsett från vilket land.

Hur ser då den brittiska turisten som besöker Kanarieöarna ut?
Ja, enligt en undersökning presenterad i kanarisk press för lite sedan så kan man sammanfatta den brittiska turisten enligt följande:
  • l 56% av de brittiska turisterna är kvinoor, mot 44% män.
  • l Medelåldern är 47år 
  • l 22% är pensionärer, 32% är företagare eller självdrivande och 25,4% är löntagare i mellan eller höginkomstskiktet.
  • l 38,6% föredrar 4 stjärniga hotell medan 36% hellre väljer lägenheter.

  • l I genomsnitt spenderar de brittiska turisterna 133,15 euros per dag, varav 37,40 euros spenderas dagligen under besöket. Resten spenderas på resa och boende.
  • l Britten stannar i genomsnitt 8,8 dagar på Kanarieöarna.
  • l Sammanlagt lägger varje britt igen 1.773 euros per vistelse i genomsnitt.

undersökningen gäller endast britter som är över 16 år gamla.)
Samtidigt fortsätter innevarande vintersäsong med en väldigt hög beläggning på både hotell och lägenheter. Vädret har så långt varit fantastiskt, sett ur turismens ögon. Oktober månad var den näst varmaste man registrerat sedan 1916 - endast slagen av oktober 2009. Novembers väderstatistik kommer inom kort, men vi som har varit här kan redan konstatera att värmen hållt i sig  under denna månad också.
Med andra ord - väldigt få moln på den kanariska turisthimmelen för tillfället. Låt oss hoppas att det fortsätter så!


sábado, 4 de noviembre de 2017

SOMMAR 2017 = REKORD....IGEN!

Turismen fortsätter att sätta nya rekord på Kanarieöarna - och i Spanien som helhet. På vår statistiksida har vi de senaste åren bara noterat nya rekord. Den avslutade sommarsäsongen blev inget undantag. Turismen till Kanarieöarna ökade med nästan en halv miljon turister, eller med 8,6% jämfört med det tidigare rekordåret 2016.

Då bör vi ha i åtanke att den inhemska turismen inte är medräknad i dessa tal!

Vintrarna fortsätter att vara ”högsäsong” för öarna, men somrarna knappar in och utgör en allt större del av totalen. Anledningarna kan nog vara flera till detta fenomen. 
Under vintersäsongerna är beläggningen på hotell och lägenhetskomplex mycket hög. Lägger man till den mycket blygsamma byggnationen av nya turistbäddar så gör det att siffrorna för vintersäsongerna har begränsade möjligheter att öka kraftigt.
Samtidigt är det helt klart att allt fler turister uppskattar det stabila och vanligtvis inte alltför varma klimatet som Kanarieöarna erbjuder.

Den internationella sommarturismen på Gran Canaria utgör 36% av års-totalen på drygt 4 miljoner utländska turister (räknat okt 2016 - sept 2017). 
Till Tenerife ankom 5.116.118 personer under samma period, och sommarturismen utgör här 38,7%.

Lanzarote mottog 2.635.047 turister mellan oktober -16 till september -17. Sommarenturismen utgjorde här 42,4%.

Fuerteventra noterade en total på 2.318.650 turister av vilka 41,4% ankom under sommarmånaderna.

Kanarieöarna totalt redovisade totalt 14.285.866 ankommande turister varav 38,9% ankom under maj-september.

Den nordiska marknaden ser lite annorlunda ut. För Gran Canarias del utgör sommartrafiken endast 13,4%, Tenerife 6,8%, Lanzarote 8,2%, och Fuerteventura 10,3%. För hela den kanariska ö-gruppen representerar sommartrafiken från norden endast 11%.
Ha i åtanke att vi i detta fall räknar maj - september som sommar och oktober - april som vinter, vilket innebär att sommarsäsongen är kortare än vintern.

Den gångna sommarens ökningar kan ni lätt läsa i tabellerna här intill. Intressant att märka är att samtliga marknader ökat på Gran Canaria under sommaren 2017, med undantag för Tjeckien som minskade med... 49 personer....!

Samma mönster gäller för Kanarieöarna totalt där endast den ryska marknaden gick tillbaka med drygt 6000 personer. Inte heller kan man notera någon Brexit effekt på turismen. Storbritannien står för den i särklass högsta ökningen.

Resebyråkedjan Ticket redovisade för några dagar sedan resetrender inför vintersäsongen 2017/2018. Siffrorna publicerades i turistmagasinet Travel News. I denna undersökning hamnar Spanien på första plats när det gäller var svenskarna har för avsikt att resa under denna vinter. Thailand kommer på en andraplats och USA på tredje.

Samma undersökning visar på resmålsnivå att de allra flesta avser att resa till Gran Canaria. Vår populära ö följs av Bangkok, Phuket, Tenerife, London, Miami och Krabi. Exakt samma ordning som vid undersökningen förra året!
Oroligheterna i Katalonien kanske inte har hunnit speglats i statistiken ännu, men rapporter från hotellbranschen i Barcelona menar att beläggningen för de kommande månaderna faller kraftigt. Helgen i mitten av oktober då Spanien firade sin nationaldag noterade ca. 30% mindre bokningar än samma helg förra året. Inför kommande månader räkar man med nedgångar på allt från 30 - 50%. Givetvis också med fallande priser som resultat.
Ännu ett bevis på hur känslig turismen är när det gäller att välja resmål. 
Låt oss hoppas att problemen i Katalonien löser sig så snabbt som möjligt - en upptrappning skulle onekligen leda till fallande popularitet även hos övriga, spanska resmål!