jueves, 3 de diciembre de 2015

NU GÅR DET BRA!!!

Det riktigt bubblar optimism och positivitet kring Gran Canaria och Kanarieöarna. Ön är på mode och ökningen i turismen, som pågått i några år nu, bara fortsätter. Myndigheterna på ön menar att renoveringar och förbättringar som gjorts är anledningen till denna situation. 
Paralellt kan man inte undgå att yttra det gamla ordspråket ”den enes bröd....” efter vad som skett i nordafrika och Turkiet bland annat. 

Men inte nog med detta. Den spanska ekonomin, som var helt körd i botten runt 2008-2010 har hämtat sig och visar väldigt fina siffror på tillväxt. Arbetslösheten är fortfarande fruktansvärt hög, men den sjunker sakta men säkert. Banksystem och tomma lägenheter efter den ekonomiska kraschen håller också på att ordna till sig.

Med andra ord, Spanien lever idag med stor optimism och tillförsikt.

Men det finns en del orosmoln på himlen. En av anledningarna till att Spanien lyckats hämta sig så pass bra är att man haft en handlingskraftig regering som haft sin egen majoritet. Det vill säga med möjlighet att genomföra en hel del - impopulära - reformer för att få ordning på situationen. En hel del av dessa mindre populära reformer har varit tvugna att genomföra för att få stopp på krisen. Även om långt ifrån alla håller med om detta...

Nu väntar regeringsval den 20 december, och även om det är för tidigt att sia om utgången så tror jag att man kan utgå från att inget parti kommer att få egen majoritet. Det vill säga att man tvingas in i olika typer av koalitioner som försvårar det fortsatta reformarbetet.

Självständighetssträvan i Katalonien (Barcelona) vet man inte heller vad den leder till i slutänden, men oavsett hur den slutar, är den ingen, per idag, ingen positiv situation för Spanien som land.

Turismen fortsätter att vara en mycket viktig del av den spanska industrin och ekonomin. Innevarande år beräknas bli ett «all time high» för Spanien i sin helhet, och likaså för Kanarieöarna. Som vi kan se på siffrorna så är totalerna bara positiva med undantag från Tenerife som visar en liten nedgång för året så här långt.  Totalt är uppgången för årets första 10 månader 1,4%.

De nordiska länderna visar dock tecken på avmattning. Siffrorna är ner med ca. 10% när det gäller samtliga öar i perioden januari - oktober. I tal innebär det 115.000 nordbor mindre i nämnda period. Det är framför allt Norge som minskar. Hittills med drygt 58.000 personer. Finland går tillbaka med 32.000 och Sverige med 19.000. Danmark klarar sig bäst med en minskning på bara 5.500 personer. 

I Norges fall kan man nog utgå från att oljepriset och det sjunkande värdet på den norska kronan ligger till grund för tillbakagången. 

Ytterligare ett tecken på hur otroligt känslig turismen är för externa händelser som inte egentligen har med själva turistbranschen att göra.

Vi nordbor är fortsatt mycket trogna Gran Canaria. Danskar, finländare, norrmän och svenskar utgör här drygt 25% av den totala turismen fram till och med oktober. Innan nyår har denna siffrat ökat ytterligare något.

På de andra öarna är den nordiska närvaron betydligt mer begränsad. På Tenerife utgör vi 8,4%, på Lanzarote 4,2% och på Fuerteventura endast 3,9%. 

Räknar vi den nordiska närvaron på samtliga kanarieöar så utgör den iår, fram till den 31.10, totalt 11,24%. Då har nästan 1,1 miljoner nordbor valt att besöka öarna.

När vi är tillbaka nästa gång så är det ett nytt år! Låt oss hoppas att det nya året för med sig fred, lugn och ro! Något som är absolut nödvändigt för både mänskligheten och turismen!


Gott Nytt År!

jueves, 5 de noviembre de 2015

SOMMAREN ÄR KORT...

Nu är det dags att redovisa siffrorna för sommarsäsongen 2015 gällande turismen på Kanarieöarna. Vi nordbor anser att sommarsäsongen är över i och med att vi skriver första oktober i almanackan. Från oktober månad börjar högsäsongen = vintersäsongen. 
Det kan dock vara värt att lägga märke till att de flesta centraeuropeiska länder inte byter från sommarsäsong till vintersäsong förrän den första november.

Just denna korsning av säsonger gör att den senare delen av oktober är högrisk när det gäller överbokningar. Dessbättre är överbokningar ett relativt sällsynt fenomen på Gran Canaria, men precis som i hela resebranschen så förekommer de.

I slutet av oktober har de flesta hotellen fortfarande sommarkontrakt igång med de mellaneuropeiska ländernas researrangörer. Samtidigt vill man inte missa vinteravtal med de nordiska länderna. Resultatet blir lätt en period med dubbla kontrakt och ...överbokning.

November månad följer och är kanske den mest populära månad att besöka Gran Canaria. Under november är de flesta hotellkontrakt fullbokade. Detta innebär också en risk för överbokning. De turist-anläggningar som inte jobbar med fasta åtaganden (framför allt hotellen) gör en medveten överkontraktering för att undgå att stå med tomma rum. I de flesta fall sköter hotellen detta mycket bra och ser till att följa upp bokningssituationen och stoppa försäljning i god tid innan husen är fullbokade. Men emellanåt hinns det inte med och än en gång hamnar vi i en överbokningssituation.

Än en gång vill jag dock betona att det är sällan vi upplever dessa obehagliga situationer på Kanarieöarna, framför allt med tanke på hur många turiströrelser som sker på öarna.

Tillbaka till den just avslutade sommarsäsongen. Precis som vi skrev i förra numret av Dag & Natt så är det just vår nordiska marknad som främst halkar efter under sommarsäsongen. Finland exempelvis är inte ens med, då deras sommarsiffror är obetydliga. 

I Norges fall kan vi förmodligen utläsa ett resultat av lägre oljepriser och tillika fallande kurs på den norska kronan. 

Men det är nog till sist traditionen som styr vårt resande under sommarhalvåret. Innan det blir allmänt känt att Kanarieöarna är ett utmärkt resmål under sommaren - inte minst vädermässigt - så får vi nog finna oss i de låga siffrorna från den nordiska marknaden.

Den största marknaden på Gran Canaria är Tyskland. Under året 2014 besöktes Gran Canaria av 922.315 tyskar. Årets sommartrafik utgör 31% av fjolårets siffror.

På samma sätt utgör Storbritanniens sommartrafik hela 52% av deras helårstrafik år 2014.
Ser vi till de nordiska länderna så utgjorde Danmarks sommartrafik 15% av landets totala trafik under 2014.

I Norges fall var siffran 13% och för Sverige hamnade sommartrafiken strax under 10% av hela trafiken 2014.

Sommaren 2015 kategoriseras nog av de flesta skandinaver som en halvdan eller till och med dålig sommar hemma i Skandinavien. Detta har skapat ett uppdämnt resebehov som vi tydligt kan läsa av under oktober och november. Det är svårt att hitta en flygstol eller resa till ett överkomligt pris. Från december månad och frammåt ser det betydligt bättre ut.


En dålig, skandinavis sommar brukar också skapa bra bokningsläge för kommande sommar. Låt oss hoppas att många väljer att prova de kanariska öarna under sommaren 2016! Endast på så sätt kan det goda ryktet skapa riktiga ringar på vattnet.

domingo, 4 de octubre de 2015

Sommar eller vinter???

En fråga som dyker upp väldigt ofta! Varför är turismen på Kanarieöarna så koncentrerad till vinterhalvåret? 

Ja, vi tog en titt på hur det egentligen ser ut och kan här intill presentera en hel del siffror som förmodligen överraskar många av våra läsare.

I vårat exempel har vi tagit en högsäsongsmånad på sommaren (juli månad) och en högsäsongsmånad på vintern (november) för att göra denna jämförelse. Skulle vi ha räknat med alla månader för såväl sommar som vinter så hade siffrorna kanske sett lite annorlunda ut, men, utan att göra anspråk på att vara exakta, så tror vi att denna bild speglar verkligheten tämligen bra.

Resultatet är definitivt förvånande. Exemplet visar att bara 53% av turismen väljer vinterhalvåret, medan 47% väljer sommaren. Detta när det gäller hela ö-gruppen. Delar vi upp det på de öar vi studerat så  har Gran Canaria 60% vinterturism och 40% sommar. Tenerife följer ögruppens tal och har 53% vinter respektive 47% sommar.

Lanzarote - häpnadsväckande - har mer turism på sommaren, 54% än på vintern 46%.
Då skall vi också ha i åtanke att den inhemska turismen, det vill säga turism från det spanska fastlandet inte är medräknad i dessa siffror och turismen från fastlandet är störst på sommaren!

Tittar vi närmare på siffrorna så ser vi också tydligt att det är just de nordiska länderna som framför allt minskar resandet till Kanarieöarna under sommaren. Samma tendens kan vi se från Tyskland och Schweiz, men inte alls i samma utsträckning. Samtliga andra länder vi tittat på har mer turister till Kanarieöarna på sommaren än på vintern.   

I vår sammanställning har vi inte tagit med Finland. Detta av den enkla anledningen att de inte flyger alls till Kanarieöarna under sommaren.

Än en gång vill vi påpeka att exemplen är tagna från en sommarmånad och jämförda med en vintermånad.

Givetvis är avståndet från de nordiska länderna till Kanarieöarna en av de avgörande anledningarna. Avståndet till medelhavsländerna är ju bara hälften ungefär, vilket både gör resan enklare och, inte minst, billigare. Men hela sanningen ligger inte här. Avståndet till stora och populära resmål som Cypern eller Turkiet är inte speciellt mycket kortare än till Kanarieöarna! Men på bägge platserna frodas den nordiska sommarturismen.

Kanske är vårt resande styrt av tradition, varför vi fortsätter att  resa «som vi alltid gjort»? 
Eller ligger det något av okunskap i det faktum att vi ofta väljer bort Kanarieöarna på sommaren? Tror vi att det är för varmt? Det är ju varmt på vintern.... hur hett skall det då inte vara på sommaren?

Svaret på samtliga, ovanstående frågor är nog obetingat «ja».

Med de - ofta - väldigt billiga flygpriser som erbjuds av Norwegian, SAS och researrangörerna så borde inte priset vara något hinder. Dessutom sjunker hotellpriserna betydligt på sommaren, varför «paketet» (hotell + flyg) ofta kan bli riktigt attraktivt.

Klimatet på öarna är underbart på sommaren. Med undantag för några få värmeböljor ligger dagstemperaturen på ca. 30 grader. Kvällar och morgnar är oslagbara med 24-25 grader. 

Lugnet råder på Gran Canaria och det är bara att njuta. Förutsättningarna finns definitivt! Frågan är om vi klarar att bryta traditionen...?!


Varför inte prova till kommande sommar!

miércoles, 3 de junio de 2015

TURISMEN- VIKTIG NÄRING FÖR KANARIEÖARNA!

Ännu en vintersäsong har avslutats och, precis som varje år, är det spännande att sammanställa statistiken för öarnas högsäsong, det vill säga vintersäsongen. Och vi kan direkt konstatera att det har varit en mycket bra vintersäsong för öarna. Visserligen med aningens sämre resultat än motsvarande period ifjol, men ändå går vintersäsongen 2014/15 till historien som en synnerligen bra säsong.

Det är de två stora öarna, Tenerife och Gran Canaria som tappar lite resenärer, medan Lanzarote och, framför allt, Fuerteventura ökar. Det beror förmodligen mer på förra säsongen, det vill säga vintersäsongen 2013/14 än på den som just avslutats. 
Under fjolåret gjorde oroligheter i länderna i norra Afrika att en mängd flygserier flyttades från, i första hand Egypten, och till Kanarieöarna. De flesta serierna hamnade på Gran Canaria och Tenerife. Detta innebar att öarna hade en “konstgjord” överkapacitet i fjol, vilket nog är det vi kan utläsa ur statistiken när vi jämför.

De nordiska länderna är de som backar mest, men det var nog också Sverige, Norge, Danmark och Finland som flyttade hit flest flyg i fjol vilket förklarar tillbakagången.

Ser vi till helåret 2014 så kom det 4.773.135 turister till Tenerife, 3.580.317 till Gran Canaria, 2.399.751 till Lanzarote och 1.990.987 till Fuerteventura (inhemsk turism inräknad). Alla dessa spenderade tillsammans 14.260.000.000 euros! Denna astronomiska summa utgör 31,2% av “bruttonationalprodukten” på Kanarieöarna. 
År 2009 uppgick turisternas spenderande till 9,3 miljarder euros, och sedan dess har det ökat kraftigt.  Antalet utländska turister som kom till Kanarieöarna 2009 var strax under 8 miljoner, dvs. nästan 3,5 miljoner färre än under 2014.

Skatteverket gnuggar också händerna när det är bra turistår. Under 2014 fick man in 1,73 miljarder euros från turismen, vilket är 33,4% av totalen.

Många människor jobbar också inom turismen på öarna - förstås. Men turistnäringen har fått mycket ovett från fackföreningar och myndigheter som menar att branschen inte skapar tillräckligt många jobb. 
Går vi tillbaka till exemplet 2009 så sysselsatte branschen 251.300 personer - för att ta hand om de nästan 8 miljonerna turisterna. Fyra år senare - 2013 - tog öarna emot 10,6 miljoner turister och antalet anställda i turistföretagen var 251.500!
Ändå sysselsätter turismen ca. 35% av alla arbetande på öarna. 
I alla dessa exempel syftar vi bara till de som är direkt knutna till turisten.

För att kunna ta emot alla dessa turister så krävs givetvis en mängd hotell och lägenhetshotell. När det gäller rena hotell, så ser fördelningen ut som nedan på de olika öarna. Siffrorna anger antal bäddar i varje kategori.
Gran Canaria: 1.665 1-stjärniga, 3.957 2-stjärniga, 22.991 3-stjärniga, 27.806 4-stjärniga och 7.297 5-stjärninga hotell.
Tenerife: 1.101 med 1 stjärna, 1.549 2-stjärnor, 21.925 3 stjärnor, 52.374 4stjärnor och 12.806 med 5 stjärnor.
Lanzarote har 14.452 bäddar med 1-3 stjärnor och 24.337 med 4-5 stjärnor.
Fuerteventura har 13.707 bäddar med 1-3 stjärnor och 32.778 med 4-5 stjärnor.
La Palma har totalt 4.135 hotellbäddar, La Gomera har 1.982 och den lilla ön El Hierro har totalt 320 hotellsängar.


Med alla dessa siffror passar vi på att önska er alla en riktigt trevlig sommar!

jueves, 2 de abril de 2015

VAD ÄR VI VILLIGA ATT BETALA FÖR??

En kollega till mig som driver ett trevligt lägenhetshotell berättade härom dagen att han fått problem med researrangören han jobbat med de senaste tio åren. Arrangören hade aldrig yttrat någon form för klagomål. Tvärtom, de hade vid upprepade tillfällen kommunicerat sin tillfredsställelse med lägenhetshuset, dess personal och service. Dessutom hade arrangören alltid fyllt hotellet med gäster - många av dem återkommande år efter år.
Men, utan någon egentlig förklaring, ville arrangören inte fortsätta att jobba med detta lägenhetshotell.

Kollegan var rätt klar hur denna situation uppstått; “De är bara intresserade av pengar och ekonomiskt resultat. Spelar ingen roll om vi har bra service, en bra produkt och ett tryggt och gediget omhändertagande”. Samtidigt som han givetvis konstaterade att researrangören är i sin fullaste rätt att välja vilka samarbetspartners den skall anlita.

Men, frågeställningen som uppstår är onekligen oerhört intressant. 

Självklart är researrangörerna intresserade av bra produkter med bra service. Men till vilket pris?  Är vi som gäster villiga att betala priset för bra service och en bättre semesterupplevelse?

Att städa ordentligt. Byta lakan och handdukar när så behövs. Att ha en utrustning som är komplett och bra. Att underhålla och investera i en förbättrad produkt. Personal som talar något annat språk än spanska. Att säga “ja” istället för “nej”. Att betala sociala kostnader för personalen. Att personalen får lön enligt avtal och på rätt tid. Att personalen jobbar acceptabla tider etc, etc.

Ovanstående kan tyckas vara själklarheter, men de innebär samtidigt ökade kostnader. Dessvärre är nog dessutom ovanstående en utopi i den kanariska hotellvärlden även om det givetvis finns undantag. Men visst vill vi väl alla att ovanstående skall vara något slags minimum?

Vad jag vill komma fram till är att det är trist om prispressen gör att utvecklingen av semesterprodukten avstannar. Vilket i många fall blir resultatet.

Min kollega, som redan funnit en alternativ arrangör till den han jobbat med de senaste tio åren fortsatte spontant att konstatera; “Nu skär vi i alla de “onödiga” kostnaderna vi haft - receptionen blir obemannad under några timmar per dag, vinflaskan på rummet försvinner. Vi går tillbaka till “standard” och byter lakan och handdukar en gång per vecka, och så vidare.

Är det så vi vill ha det som kunder?  

Är inte detta lite likadant som vi hört och läst om Ryanair - även om en del förmodligen är uppdiktat av media. Vill vi verkligen hamna i en situation där handbagaget måste passa i en mall? Där vi straffas om vi inte själva printat ut boardingkortet? Där vi måste betala för att gå på toaletten?.... etc.

Ja, frågan är intressant. För vi är ju oerhört intresserade av de fantastiska priser som Ryanair erbjuder... Lite grann av att ha kakan och samtidigt äta upp den!

Tyvärr är det nog så att  även om min kollega plockar bort allt han gjort som hans gäster uppskattat tidigare, så blir inte produkten billigare till kund. Det är snarare de olika mellanhänderna som får en större marginal ekonomiskt!

Som så ofta gäller det givetvis att hitta en gyllene medelväg - utan att dra ner på service mot kunden och självklart med största respekt för all personal som är inblandad. Det är bara så att man oftar i ett “svart eller vitt” läge, vilket inte gynnar någon.


Vår och sommar är på väg! Vi passar på att önska alla våra läsare en riktigt trevlig försommar, vilken förhoppningsvis inkluderar ett eller flera besök till vår trevliga ö!

martes, 3 de marzo de 2015

GENERELLT UPP!

Det nya årets första statistik ser ut att bekräfta det vi skymtade redan under senhösten och vinterns första månader. Den skandinaviska, ja, rättare sagt, den nordiska marknaden fortsätter att tappa jämfört med fjolåret. Kanske inte med så stora tal, men trenden är tydlig.

Samtidigt ökar turismen totalt sett på samtliga kanariska öar under januari iår. För Gran Canarias del är ökningen på 3,1% eller med drygt 10.000 personer. Sett till hela ö-gruppen så är ökningen för årets första månad 3,0% eller ca. 30.000 personer.
Ökningen  kommer framför allt från Tyskland, Storbritannien och Italien.

Anledningarna har vi varit inne på tidigare. Fjolårets kris i Egypten och Nordafrika generellt gjorde att flygen omdirigerades till stor del till Kanarieöarna. Detta skapade en överkapacitet till öarna med dålig lönsamhet för researrangörerna som resultat. Följdaktligen korrigerades flygvolymerna till innevarande vinter, vilket ger något lägre siffror iår än i fjol.

Valutan är en annan anledning. Euron har blivit dyrare, vilket givetvis sätter omedelbara spår på reslusten.

De lägre oljepriserna borde rimligen ge billigare flygstolar kan man tycka. Detta då en stor del av flygkostnaden är just bränslet. Men samtidigt har dollarn stigit lika mycket som oljan blivit billigare, vilket gör att det i slutänden inte ser ut bli något billigare för konsumenten. Hotellpriserna på Gran Canaria blir inte heller billigare, men såvitt jag kan förstå så kommer de inte heller att öka inför kommande säsong.

De skandinaviska researrangörerna tycks emellertid fortsätta att ha stor tro på Gran Canaria. Med undantag för en av arrangörerna så meddelar man att volymerna för kommande vinter kommer att vara ungefär som denna. En av arrangörerna aviserar dock om relativt stor nedskärning av sina flygkapaciteter.

Men varje eventuell lucka som uppstår i researrangörernas utbud lär snabbt täckas upp av Norwegian och SAS. Den förstnämnda hamnar i gruppen «lågprisflygbolag» och SAS räknas till  gruppen «traditionella flygbolag». I slutänden är de emellertid väldigt lika när det kommer till att erbjuda mycket attraktiva flygpriser.
Som en bekant till mig sa härom dagen; Det är billigare att flyga från Gran Canaria till Köpenhamn än det är att flyga mellan de kanariska öarna...

Utvecklingen har gått oerhört snabbt på flygsidan. Det är inte många år sedan chartern var enda sättet att flyga direkt till Gran Canaria. Det reguljära alternativen hamnade både i Köpenhamn, Madrid och eller Barcelona innan man kom fram.
Detta har dock ändrats med besked. Vi kan tacka - kanske framför allt - Norwegian för att vi idag kan flyga direkt från en massa platser i Skandinavien till Gran Canaria - nästan vilken dag i veckan som helst...!

Då kan det vara på sin plats att slå ett slag för Gran Canaria sommartid. Med ett säkert och fantastiskt klimat som inte når de extremtemperaturer som man möter i Medelhavet. Med billiga flygpriser och billiga hotellpriser kan sommarsemestern bli ett ekonomiskt fynd. Flyg bokar ni enklast på flygbolagets hemsida.


Hotellen finns nästan allihop presenterade på www.booking.com

sábado, 7 de febrero de 2015

2014 - ett rekordår??

Turiståret 2014 är över och siffrorna har just presenterats. Vid en första anblick är det idel rekord. Ja, faktiskt ett ”all time high” för Kanarieöarna med mer än 11,5 miljoner internationella turister. Nästan en miljon fler än året innan! Politikerna gnuggar händerna och presenterar just dessa siffror utan omskrivning. Kan det vara ett tappert försök på att sälja in sin politik, så här några månader före de lokala, politiska valen i Spanien till våren?

För skrapar man lite grann på ytan så träder en annan verklighet fram. Nämligen den att 2014 mycket riktigt var ett ordentligt rekordår - under de första sex månaderna. Tittar man däremot på månadsstatistiken för vintersäsongen 2014/2015, dvs månaderna oktober till december så träder tydliga minustecken fram lite här och där.
För Kanarieöarna som helhet var det bara Frankrike, Storbritannien, Irland, Polen och Schweiz som visade positiva siffror i december. Sverige minus 12.306, Norge minus 11.737, Danmark minus 4.545 och Finland minus 3.600. Ja, till och med Tyskland visade minussiffror.

Gran Canarias decembersiffror, som följer samma mönster, kan ni ta del av i tabellen här intill.

Och saken är den att våren var urstark på Kanarieöarna. Åtminstone när det gällde antal turister. Det handlade till stora delar om en uppumpad nivå orsakad av problemen i Egypten och övriga Nordafrika. Som så många gånger tidigare så omdirigerades flygen till Kanarieöarna när problem uppstår i andra världsdelar. 

Men denna konstgjorda ökningen av antal flygningar justerades, framför allt på grund av eknomiska orsaker, till innevarande vintersäsong. Därav dessa, mindre positiva, siffror.

Men när detta är sagt så kvarstår faktum att Kanarieöarna hade ett mycket gott år 2014. För även om man ser till nergångarna i oktober - december så ligger siffrorna kvar på en väldigt hög nivå. Andra rapporter vi får från resebyråkedjor och deras statistik pekar fortfarande ut Kanarieöarna och framför allt Gran Canaria som den skandinaviska favoriten.

Som tidigare nämnt ser vi också en del ”nya” nationaliteter som presenterar väldigt höga siffror. Jag tänker då främst på Frankrike, Italien och Polen. När det gäller Ryssland noterar vi en nergång under 2014, men landet har ökat mycket kraftigt under de senaste åren.

Nu börjar 2015. Vi kan utgå från att vi kommer att se den nedåtgående trenden under de kommande månaderna också, men vi skall , som sagt, ha i åtanke att jämförelsen görs mot några månader i fjol då kapaciteterna inte var riktigt ”verkliga”.

Jag är övertygad om att det nya året kommer att kunna redovisa fina siffror så länge öarna fortsätter sitt arbete med förbättringar - såväl på hotell och lägenhetssidan som på infrastruktursidan och - inte minst - på serviceplanet.

domingo, 4 de enero de 2015

El turismo tambien depende de ti...!

Jag trodde inte riktigt mina ögon när jag såg denna titel på en helsida i lokaltidningen för några dagar sedan. Översatt betyder texten ungefär att ”turismen är beroende av dig också”. I och med att helsidan var insatt av de lokala myndigheterna på Gran Canaria och skriven helt och hållet på spanska så måste vi utgå från att den vände sig till kanarierna själva!

Något sådant har vi inte sett förut! Åtminstone inte på väldigt länge.

Faktum är att jag tänkte tillbaka till slutet av sjuttiotalet och början av åttitalet på Mallorca. Jag jobbade på den fantastiskt fina ön på den tiden, men Mallorca hade hamnat i dålig dager. Många turister hade lämnat ön för att prova något nytt. Då, i kristider, såg vi liknande plakat och affischer efter vägarna. Med uppmaningar till lokalbefolkningen att ta väl hand om turisterna.

Men på Gran Canaria och precis när ön är som mest populär och besöks av mer turister än någonsin...!!!

Men inte desto mindre härligt. Att arbeta in mentaliteten att turismen är viktig och att vi alla måste ta väl hand om turisterna -  det visar att myndigheterna tänker frammåt och i rätta banor. För den som vill kan man också gå in på ”You Tube” och se en kort video med samma titel som denna artikel. Här omnämner man klimatet, landskapet och matkulturen som riktiga skatter som gör att folk från hela världen kommer hit. Och, fortsätter man, ”för oss Gran Canarier så är turisterna den verkliga skatten. Ta väl hand om dem så kommer de att komma tillbaka...”! 

Härligt!

Och visst skulle man önska att denna framsynthet gick igen på andra områden också. December månad är väderleksmässigt lite ostadig. Iår har vi haft ett ordentligt regnväder (1 dag...) och några dagar med otrevliga och kraftiga vindar.

Och vad skall man hitta på då?
Södra Gran Canaria är ju ett fantastiskt ställe när det är fint väder, men när regn, moln och blåst för ovanlighetens skull tar över, ja, då blir det besvärligt. Ett besök i Palmitos Park kan vara ett alternativ om det inte regnar. Men där tar också alternativen slut! Shopping är ju populärt, men handen på hjärtat, södra delen av ön har inte det allra bästa utbudet. För att finna det bör man ta sig till köpcentret Atlantico i Vecindario eller, ännu hellre, till Las Palmas. 

Men här stöter man på nästa problem. När vädret är dåligt tänker de allra flesta turisterna ungefär likadant. Hyrbilar tar slut. Bussarna är överfyllda innan de kommit halvvägs och det blir helt enkelt svårt att förflytta sig med något annat än taxi. Visst hade det varit önskvärt med en ”dåligt väder tidtabell” med flera bussar och tätare avgångar!  Många besökare hade snabbt glömt det dåliga vädret under en utflykt till Las Palmas där man finner ett mycket stort och komplett utbud av shopping, restauranger, barer och cafeer. Dessutom ett kulturutbud som både är intressant och bra!

En förbättring tycks emellertid var på gång. Den stora, spanska, varuhuskedjan El Corte Inglés verkar slutligen få öppna ett varuhus på södra delen av ön. Detta har varit en uttalad önskan från företaget sedan många, många år, men byråkrati och andra problem har gjort det omöjligt. Nu verkar det emellertid som om de första spadtagen skall kunna tas inom kort. Bygget sker vid sidan av köpcentret ”Faro 2” i Maspalomas och kommer att ge södra delen av ön ett ordentligt köpcentrum på nästan 25.000 kvadratmeter.  
Samtidigt skall det nuvarande köpcentret Faro2 renoveras, vilket kommer att ge området ytterligare 9.000 kvadratmeter shoppingyta.

Vid infarten till Playa del Inglés skall europas största vattenpark byggas. Det är ägarna till den fantastiskt fina djurparken ”Loro Parque” i Puerto de la Cruz på Tenerife som gör investeringen. Samma företag skall också bygga ett stort akvarium i hamnen i Las Palmas.


Och med ytterligare några sådana projekt så kommer vädret att kunna få vara dåligt utan att man får långtråkigt på södra Gran Canaria!