martes, 5 de abril de 2011

Gran Canaria drar en lättnandes suck!!

De positiva tal som presenteras om turismen ger förhoppningar om en avslutad kris och en ny period med massturism som skulle kunna få ordning på såväl arbetslöshet som ekonomisk katastrof. Tidningarna fullkomligen öser ut de nya och positiva nyheterna och öns politiker, som går till val i maj månad, passar givetvis på tillfället för att hänga medaljer på sig själva!
Faktum är att januari och februaris turistsiffror varit väldigt positiva. Med en ökning av antalet ankommande turister på nästan 16% på Gran Canaria och drygt 17% på hela ögruppen så verkar det ju onekligen som om att öarna går en ny vår till mötes. På Gran Canaria visade samtliga länder ökningar under februari månad (utom Frankrike som  minskade med 99 personer). På ögruppen ökade alla länder!
Anledningarna är många. Först och främst är det så att populariteten för öarna går i vågor. Så är det nu och så har det varit historiskt sett. Under några år då Thailand och Västindien varit förbluffande starka har Kanarieöarna fått vika sig. I och med de svaga åren har myndigheterna vidtagit en rad åtgärder, vilket resulterat i god press. Detta är givetvis en viktig pusselbit för att få gamla kanarieresenärer att återvända. Euron har blivit betydligt billigare, vilket gör att uppehållet på öarna inte längre är så dyrt som det varit de senaste åren.  Till sist får vi heller inte glömma oroligheterna utmed Nordafrikas kust, som gjort att mängder av gäster som egentligen skulle semestrat i Tunisien eller Egypten fått sina semesterplaner ändrade till Kanarieöarna.
Som tidigare nämnt så sammanfaller dessa positiva nyheter med lokalvalet i maj. Turismen är absolut den viktigaste näringen på Gran Canaria. Jag skulle nästan vilja gå så långt som att säga att den egentligen är den enda näringen på ön. Hamnen i Las Palmas och viss odling av tomater och bananer finns kvar, men i det stora hela är det turismen som bär upp öns ekonomi. Därför ger de senaste månadernas positiva signaler från turismen gott hopp om en förbättrad ekonomi för Gran Canaria och de andra öarna inom arkipelagen. Detta är politikerna givetvis inte sena att ta på sig äran av. Till den grad att man helt säkert skall sätta frågetecken vid vissa av de uttalanden och nyheter som presenteras i pressen.
Läser man tidningen idag får man dessutom bilden av att Gran Canaria kommer att vara helt fullbokad av europeiska och inhemska turister under sommaren. Detta är ett av de uttalanden som jag skulle vilja ta med en nypa salt. Att vi kommer att få en bättre sommar än de senaste två-tre åren är troligt, men att därifrån påstå att hotell och lägenheter kommer att vara fullbokade i annat än speciella veckor, har jag ingen tro på.
För att titta lite grann på månadens turistsiffror så är det kul att se att de nordiska marknaderna fortsätter att gå så starkt. För årets två första månader är Danmark den enda marknaden som i stort sett står still på Gran Canaria (+0,95%) medan Finland ökar nästan 25%, Norge 11,5% och Sverige drygt 21%.
Ser man på de nordiska siffrorna för hela ö-gruppen blir de nästan ännu mer positiva. Danmark ökar med 5%, Finland med hela 31%, Norge med 10% och Sverige med 23%.
Även de riktigt stora marknaderna – Storbritannien och Tyskland ökar ordentligt. Hela 10,5% resp. 17% gällande ö-gruppen och 12% respektive 21% för Gran Canaria.
När det gäller de olika öarna så ser ökningen nästan overklig ut i vissa fall. Håller vi oss fortfarande till månaderna januari och februari så ökar ön Fuerteventura mest – hela 40,57%!! Gran Canaria följer på en andra plats med en ökning på 15,66%, före Tenerife med 13,09%. Lanzarote ökar 11,45% och totalt för hela ögruppen blir +17,04%. Bara den lilla ön La Palma fortsätter att tappa besökare. För januari och februari blir resultatet minus 4,41%.
Till slut ser vi att man satt upp en stor skylt i San Agustin som meddelar att man skall börja med ombyggnaden av den fyrfiliga vägen som delar orten i två delar. Ett projekt som vi alla tycker är mycket positivt. Enligt skylten skall vägen, som går under den spanske beteckningen ”autovia” – en slags motorväg, förvandlas till Via Jardin, det vill säga en parkväg/gata. Arbeten skall påbörjas i mitten av mars (vilket i skrivande stund i slutet av mars ännu inte skett...) och man beräknas hålla på till i slutet av juni nästa år.
Samtidigt har man de senaste dagarna presenterat projektet för bygget vid rondellen Viuda de Franco. Vid sidan av affärer och restauranger ser vi nu att man har för avsikt att resa ett torn på ca. 150 meters höjd, dit folk skall kunna hissen för att få en underbar och intressant utsikt över hela den södra delen av ön. Detta med utsiktsplats kan tyckas ha kommit på mode, för samtidigt meddelar man att från och med slutet av året skall det bli möjligt att ta sig upp till toppen av fyren i Maspalomas för att skåda de södra delarna därifrån.
Allt mycket positivt. Om nu turismen börjar vända tillbaka till Gran Canaria är det av högsta vikt att vi svarar genom att ge dem mer för pengarna. Vi hoppas att nästa projekt blir färre bilar, och trafikerade gator och fler gångoch cykel möjligheter. Först då kan vi börja tro på en verklig och långvarig förbättring av södra Gran Canaria.