jueves, 3 de diciembre de 2015

NU GÅR DET BRA!!!

Det riktigt bubblar optimism och positivitet kring Gran Canaria och Kanarieöarna. Ön är på mode och ökningen i turismen, som pågått i några år nu, bara fortsätter. Myndigheterna på ön menar att renoveringar och förbättringar som gjorts är anledningen till denna situation. 
Paralellt kan man inte undgå att yttra det gamla ordspråket ”den enes bröd....” efter vad som skett i nordafrika och Turkiet bland annat. 

Men inte nog med detta. Den spanska ekonomin, som var helt körd i botten runt 2008-2010 har hämtat sig och visar väldigt fina siffror på tillväxt. Arbetslösheten är fortfarande fruktansvärt hög, men den sjunker sakta men säkert. Banksystem och tomma lägenheter efter den ekonomiska kraschen håller också på att ordna till sig.

Med andra ord, Spanien lever idag med stor optimism och tillförsikt.

Men det finns en del orosmoln på himlen. En av anledningarna till att Spanien lyckats hämta sig så pass bra är att man haft en handlingskraftig regering som haft sin egen majoritet. Det vill säga med möjlighet att genomföra en hel del - impopulära - reformer för att få ordning på situationen. En hel del av dessa mindre populära reformer har varit tvugna att genomföra för att få stopp på krisen. Även om långt ifrån alla håller med om detta...

Nu väntar regeringsval den 20 december, och även om det är för tidigt att sia om utgången så tror jag att man kan utgå från att inget parti kommer att få egen majoritet. Det vill säga att man tvingas in i olika typer av koalitioner som försvårar det fortsatta reformarbetet.

Självständighetssträvan i Katalonien (Barcelona) vet man inte heller vad den leder till i slutänden, men oavsett hur den slutar, är den ingen, per idag, ingen positiv situation för Spanien som land.

Turismen fortsätter att vara en mycket viktig del av den spanska industrin och ekonomin. Innevarande år beräknas bli ett «all time high» för Spanien i sin helhet, och likaså för Kanarieöarna. Som vi kan se på siffrorna så är totalerna bara positiva med undantag från Tenerife som visar en liten nedgång för året så här långt.  Totalt är uppgången för årets första 10 månader 1,4%.

De nordiska länderna visar dock tecken på avmattning. Siffrorna är ner med ca. 10% när det gäller samtliga öar i perioden januari - oktober. I tal innebär det 115.000 nordbor mindre i nämnda period. Det är framför allt Norge som minskar. Hittills med drygt 58.000 personer. Finland går tillbaka med 32.000 och Sverige med 19.000. Danmark klarar sig bäst med en minskning på bara 5.500 personer. 

I Norges fall kan man nog utgå från att oljepriset och det sjunkande värdet på den norska kronan ligger till grund för tillbakagången. 

Ytterligare ett tecken på hur otroligt känslig turismen är för externa händelser som inte egentligen har med själva turistbranschen att göra.

Vi nordbor är fortsatt mycket trogna Gran Canaria. Danskar, finländare, norrmän och svenskar utgör här drygt 25% av den totala turismen fram till och med oktober. Innan nyår har denna siffrat ökat ytterligare något.

På de andra öarna är den nordiska närvaron betydligt mer begränsad. På Tenerife utgör vi 8,4%, på Lanzarote 4,2% och på Fuerteventura endast 3,9%. 

Räknar vi den nordiska närvaron på samtliga kanarieöar så utgör den iår, fram till den 31.10, totalt 11,24%. Då har nästan 1,1 miljoner nordbor valt att besöka öarna.

När vi är tillbaka nästa gång så är det ett nytt år! Låt oss hoppas att det nya året för med sig fred, lugn och ro! Något som är absolut nödvändigt för både mänskligheten och turismen!


Gott Nytt År!