domingo, 8 de octubre de 2017

NYA REKORD...

En ny vintersäsong står för dörren!
En ny högsäsong har just börjat!

Sommaren, dit vi räknar månaderna maj-september, utgör lågsäsong på de kanariska öarna. Men för varje år ökar turismen även på sommaren och det är inga små tal det handlar om. Det oerhört stabila och fina klimatet upptäcks av allt fler, samtidigt som man i ärlighetens namn också skall ha i åtanke de oroligheter som har funnits på andra, traditionellt stora turistorter i europa vilket gynnat Kanarieöarna.

Vi har sammanställt de fyra första månaderna för denna sommar, då septembers tal ännu inte finns offentliggjorda när detta skrivs. I sammanställningen har vi räknat ihop de nordiska marknaderna samt den totala mängden turister som besökt Gran Canaria och Kanarieöarna i sin helhet under perioden maj-augusti.

Det är intressant och positivt att se den relativt kraftiga utvecklingen som den danska, norska och svenska marknaden uppvisar. Samtidigt lika förvånande att se att Finland i princip inte har något som helst intresse för Kanarieöarna under sommaren. De 627 finnar som registrerats denna sommar har alla besökt Tenerife.

Vi noterar också att Gran Canaria är favoritön under