domingo, 4 de noviembre de 2018

MINUS - MEN EN FANTASTISK ANDRAPLACERING

Det mycket vackra vädret i europa i somras satte sina tydliga spår i turistsiffrorna på Kanarieöarna. När vi här sammanfattar årets sommarsäsong (maj-september)  ser vi att Gran Canaria drabbades hårdast. Men ingen av öarna klarade att bibehålla siffrorna från 2017. Totalt tappade Gran Canaria drygt 83.000 utländska besökare och ögruppen i sin helhet 260.000 denna sommar jämfört med sommaren 2017.
Studerar man siffrorna lite noggrannare så visar det sig emellertid att det framför allt handlar om ett tapp från Storbritannien, som backade 251.000 besökare till öarna. Gällande övriga nationer är det förhållandevis små förändringar mellan 2017 och 2018. Den tyska marknaden, vilken är den näst största på öarna, stärktes till och med. Detsamma noteras från Irland, Schweiz och faktiskt Finland. Den senare från väldigt små siffror. Dessutom skedde ökningen enbart på Gran Canaria.

Den ofta väldigt priskänsliga turismen från Storbritannien har helt säkert sett en kraftig uppgång på den turkiska marknaden. De senare årens terrordåd har gjort att turismen till stor del försvunnit från Turkiet. Därför har priserna sjunkit kraftig. Lägger man därtill den turkiska valutan som blivit oerhört billig så är det för många nästan gratis att resa dit.
Att osäkerheten inför Storbritanniens utträde ur EU skulle ha något med nedgången att göra avfärdas helt och hållet.

Dessutom skall vi ha i åtanke att vi jämför med året 2017, rekordåret genom tiderna för turismen på Kanarieöarna. Går vi bara lite längre tillbaka i tiden så ser inte resultatet för 2018 speciellt dåligt ut alls;

Så här har sommarsäsongerna (maj - sept) sett ut de senaste åren:
År 2014 besöktes öarna av 4.266.394 utländska turister vilket innebär 1.030.967 färre än 2018.
År 2015 var besökarantalet uppe i 4.361.805, vilket är 935.556 färre än i år.
År 2016 besöktes öarna av 5.120.013 = 177.348 mindre än 2018.

Men så kom då rekordåret 2017 med 5.557.977 besökare vilket gör att vi jämförelsevis hamnade 260.616 besökare sämre i 2018.

Utsikterna för hotellen under vintersäsongen ser ungefär likadana ut. Man räknar med att beläggningen faller något jämfört med fjolårets vintersäsong, men att man generellt sett hamnar på en väldigt hög beläggning.

Ser man istället på de flygsiffror som presenteras av myndigheterna så kommer antalet besökare att öka - givetvis förutsatt att flygbolagen lyckas fylla sina flyg. Totalt kommer 173.300 flyg att landa och lyfta på arkipelagens 8 flygplatser under vintersäsongen fram till april. Detta är en ökning med 5,7% jämfört med i fjol. På Gran Canaria är ökningen 4,9% för internationella flyg och 5,1% för inrikesflygen.

Vi på Dag&Natt följer givetvis utvecklingen och presenterar nya siffror i varje nummer under vintern.