sábado, 7 de febrero de 2015

2014 - ett rekordår??

Turiståret 2014 är över och siffrorna har just presenterats. Vid en första anblick är det idel rekord. Ja, faktiskt ett ”all time high” för Kanarieöarna med mer än 11,5 miljoner internationella turister. Nästan en miljon fler än året innan! Politikerna gnuggar händerna och presenterar just dessa siffror utan omskrivning. Kan det vara ett tappert försök på att sälja in sin politik, så här några månader före de lokala, politiska valen i Spanien till våren?

För skrapar man lite grann på ytan så träder en annan verklighet fram. Nämligen den att 2014 mycket riktigt var ett ordentligt rekordår - under de första sex månaderna. Tittar man däremot på månadsstatistiken för vintersäsongen 2014/2015, dvs månaderna oktober till december så träder tydliga minustecken fram lite här och där.
För Kanarieöarna som helhet var det bara Frankrike, Storbritannien, Irland, Polen och Schweiz som visade positiva siffror i december. Sverige minus 12.306, Norge minus 11.737, Danmark minus 4.545 och Finland minus 3.600. Ja, till och med Tyskland visade minussiffror.

Gran Canarias decembersiffror, som följer samma mönster, kan ni ta del av i tabellen här intill.

Och saken är den att våren var urstark på Kanarieöarna. Åtminstone när det gällde antal turister. Det handlade till stora delar om en uppumpad nivå orsakad av problemen i Egypten och övriga Nordafrika. Som så många gånger tidigare så omdirigerades flygen till Kanarieöarna när problem uppstår i andra världsdelar. 

Men denna konstgjorda ökningen av antal flygningar justerades, framför allt på grund av eknomiska orsaker, till innevarande vintersäsong. Därav dessa, mindre positiva, siffror.

Men när detta är sagt så kvarstår faktum att Kanarieöarna hade ett mycket gott år 2014. För även om man ser till nergångarna i oktober - december så ligger siffrorna kvar på en väldigt hög nivå. Andra rapporter vi får från resebyråkedjor och deras statistik pekar fortfarande ut Kanarieöarna och framför allt Gran Canaria som den skandinaviska favoriten.

Som tidigare nämnt ser vi också en del ”nya” nationaliteter som presenterar väldigt höga siffror. Jag tänker då främst på Frankrike, Italien och Polen. När det gäller Ryssland noterar vi en nergång under 2014, men landet har ökat mycket kraftigt under de senaste åren.

Nu börjar 2015. Vi kan utgå från att vi kommer att se den nedåtgående trenden under de kommande månaderna också, men vi skall , som sagt, ha i åtanke att jämförelsen görs mot några månader i fjol då kapaciteterna inte var riktigt ”verkliga”.

Jag är övertygad om att det nya året kommer att kunna redovisa fina siffror så länge öarna fortsätter sitt arbete med förbättringar - såväl på hotell och lägenhetssidan som på infrastruktursidan och - inte minst - på serviceplanet.