martes, 5 de marzo de 2013

RESLUSTEN ÖKAR I SKANDINAVIEN

Reslusten bland skandinaverna tycks bara öka. För ett par nummer sedan redogjorde vi för en undersökning som norska Star Tour gjort om norrmännens planerade resor under 2013. Det visade sig att de allra flesta planerade att resa mer  och längre under innevarande år.

Nu har vi tagit del av en undersökning som Forex Bank gjort och som redovisas i branschtidningen Travel News. Den här gången gäller det svenskarnas planer på resande under 2013.
Här framgår det att sju av tio svenskar planerar en utlandsresa under 2013. Åtta av tio planerar att resa lika mycket eller mer iår än i fjol. Dessutom uppger varannan svensk att de har för avsikt att vara utomlands längre period iår än tidigare.
Forex Bank menar att en stor del av dessa expansiva tongångar kan hänvisas till den starka svenska kronan – framför allt stark mot euron och pundet.
Storstadsresor står högst på listan bland svenskarna. Hela sex av tio svenskar planerar en sådan.

Den skandinaviska reslusten kan också enkelt avläsas i den statistik för januari som vi redovisar här intill. För första gången sedan vi började redovisa denna statistik i januari 1999 – och förmodligen för första gången i historien – så finner vi Norge och Sverige före Storbritannien när det gäller antalet ankommande semesterfirare till Gran Canaria. Både Norge och Sverige och Finland visar upp väldigt positiva siffror. I Norges fall en ökning från i fjol på nästan 27% och i Sveriges fall en ökning på ca. 12%.  Finlands ökning ligger på ca. 13%. Danmark har en liten tillbakagång.

Självklart har den starka kronan stor betydelse för de fina talen. Men också den spektakulära satsning på reguljärflyg som gjorts av, framför allt, Norwegian och SAS. Idag finns oerhört mycket större möjligheter att på ett ekonomiskt sätt ta sig från skandinavien till Gran Canaria än någonsin tidigare.

Fullt så positivt ser det inte ut på många andra marknader. Både Tyskland och Storbritannien tappar mycket om man jämför med 2012. I Tysklands fall är nedgången total, man tappar relativt kraftigt på alla de kanariska öarna. Ö-gruppen i sin helhet visar en minskning av antalet ankommande tyskar på nästan 33.000 personer.
England klarar att hålla sina totalsiffror något så när tack vare positiva tal på Tenerife och Fuerteventura.

För Kanarieöarna börjar året med en nedgång på nästan 37.000 resenärer. Det är nästan precis Tysklands och Storbritanniens gemensamma tillbakagång.

Dessutom kan vi dessvärre se en del andra orosmoln dyka upp. Redan under februari månad drabbades mängder av resenärer av ytterligare en strejk bland personalen hos Iberia. Bolaget strejkade under 5 dagar - både markpersonal och flygande personal. Aktionen är en protest mot företagets planerade neddragning av personal och flotta för att på så sätt få lönsamhet i bolaget.
Dessvärre drabbade denna strejk inte bara Iberias resenärer, utan en mängd andra flygbolag som kontrakterat marktjänsten av Iberia. Upp till fyra timmars väntan på bagage kunde vi läsa om i tidningen. Maskningsaktioner, uteblivna flygtrappor och bussar för att transportera  passagerare från flyget till terminalen.

Iberias personal har dessutom varslat om två perioder till med vardera 5 dagars strejk nu i mars. Förutsatt att man inte kommer överens, förstås. Dessa datum är den 4-8 mars och den 18-22 mars.

Vi hoppas innerligt att parterna kommer överens och att alla  tar sitt ansvar. Turismen är oerhört känslig som vi skrivit om flera gånger och ett utbrett bråk på flygplatserna gagnar vare sig Spanien, flygbolagen eller de betalande passagerarna.