domingo, 4 de junio de 2017

REKORDVINTER 2016/2017

För detta sommarnummer har vi tagit fram en statistik som klart och tydligt visar hur den gångna, rekordartade vintersäsongen varit. Hur många som kommit från de olika europeiska länder och till vilka öar de valt att resa. En statistik som ni förmodligen bara finner i Dag&Natt eftersom övrig statistik vanligtvis bara redovisar månad för månad.
Kanarieöarna har två olika turistsäsonger. Vinter och sommar. Beroende lite grann på vilka länder vi syftar till så handlar vintersäsongen om månaderna oktober - april. Sommarsäsongen sålunda från maj till september. Detta är i alla fall fallet med den nordiska marknaden.

De stora året-runt marknaderna brukar ofta räkna vintersäsongen från november - april och sommarsäsongen från maj - oktober.

Här intill har vi valt att redovisa perioden från oktober till och med april.

Intressant är att notera Storbritanniens imponerande siffror. Brexit kan inte ens anas i den storslagna utvecklingen av den brittiska marknaden.

Bara ökningen från Storbritannien under den avslutade vintersäsongen är större än det totala antalet ankommande gäster från Norge....!

Eller - antalet ankommande från Storbritannien är nästan sex gånger större än den svenska Gran Canaria marknaden...!

Något liknande kan vi se från Tyskland, även om dessa siffror är lite mer blygsamma. Ja, till och med lite förvånande att se den tyska marknaden backa något på Gran Canaria.
Intressant är att se nya marknader som växer sig starka på öarna. Hit måste vi, framför allt, räkna Polen. För bara några år sedan var den inte med i statistiken över huvudtaget och under den gångna vintersäsongen utgjorde den 2,1% av den totala kanarieturismen. 71.000 polacker valde Tenerife, 47.000 Fuerteventura och 41.000 Gran Canaria.

En annan marknad som ökat drastiskt är Frankrike. Grannlandet kanske borde ha varit en stor marknad alltid - men så har inte varit fallet. Ökningen från Frankrike har kommit de senaste åren och fransmännen väljer framför allt Tenerife (80.000), Fuerteventura (70.400) och Lanzarote (58.500). Totalt utgjorde fransmännen 2,8% av den totala turismen på öarna under vintersäsongen 2016/2017.

På samma sätt kan vi se att den svenska turismen stod för 6% av vinterturismen den gångna säsongen, Norge 4,5%, Danmark, 3,7% och Finland 3%.
Nu har sommaren kommit och de ovan nämnda siffrorna kommer att förändras rätt kraftigt. När vi kommer tillbaka till hösten skall vi med glädje redovisa hur sommaren gick!

Tills dess...en riktigt trevlig sommar!