lunes, 9 de junio de 2014

Vintersäsongen 2013-2014 går till historien!

Den trettionde april avslutades årets vintersäsong för turismen på Gran Canaria och Kanarieöarna. En sammanställning av vintersäsongen visar att vi precis avslutat en rekordsäsong av sällan skådat format. Aldrig förr har så många människor besökt Kanarieöarna som under den gågna vintern!

Dag & Natt är nog det enda mediet där denna rekordsäsong visas så tydligt. All annan statistik är baserad på månadssiffror eller på ackumulerad årsstatistik. Dag & Natt kan emellertid visa hur själva vintersäsongen sett ut. Med vintersäsongen i detta fall avser vi oktober 2013 till och med april 2014, det vill säga 7 månader.

Gran Canaria har under denna vinter tagit emot 316.379 turister mer än under samma period i fjol. För hela arkipelagen slutar denna ökning på hela 864.664 personer eller en ökning på 13,6%!  Anledningarna till dessa kraftiga ökningar är framför allt två; Dels oroligheterna i norra Afrika  - och framför allt Egypten - som gjort att mycket flygtrafik har omdirigerats till Kanarieöarna. Men också det faktum att Kanarieöarna är inne i en period av popularitet igen som gör att fler och fler återvänder till öarna efter år där man provat nya destinationer såsom exempelvis Thailand.

De två «stora» turistnationerna fortsätter att vara Tyskland och Storbritannien. Dessa länder har sedan länge delat på första platsen på två av öarna var. Tyskland är traditionellt störst på Gran Canaria och Fuerteventura, medan Storbritannien har hand om ledningsplatsen på Tenerife och Lanzarote.  Totalt på ö-gruppen är Storbritannien störst.
Men slår man ihop de nordiska länderna - Sverige, Norge, Danmark och Finland - så hamnar den nordiska gruppen på en klar förstaplats på Gran Canaria! Totalt besökte 880.996 nordbor Gran Canaria under den just avslutade vintersäsongen. Det innebär 3,5% av den totala folkmängden i dessa länder.

Uppdelat per land så besöktes Gran Canaria av 2,5% av alla danskar, 2,6% av alla finländare, 3,1% av alla svenskar och 6,0% av alla norrmän. Ser man på hela ögruppen blir de procentuella siffrorna: Danmark 5,2%, Finland 5,3%, Sverige 5,6% och Norge 9,4%.
Totalt besöktes ögruppen a 1.581.899 nordbor i perioden oktober 2013 - april 2014, vilket är 6,2% av den totala folkmängden i Norden.

I stort sett alla nationaliteter visar ökande siffror till samtliga öar. Det är egentligen bara Irland, och faktiskt Norge, som vid enstaka fall påvisar en liten nergång. Samtliga öar uppvisar totala ökningar från 8% - dryga 21%. Fantastiskt stora ökningar med andra ord, då man ska ha i åtanke att även vintern 2012-2013 var en mycket bra vintersäsong.

Samtidigt som dessa siffror givetvis är oerhört positiva för öarna, då de är liktydiga med bättre beläggning på hotellen och större intäkter för både företag och myndigheter, så finns en baksida som vi redan varit inne och kommenterat på tidigare statistiksidor. Researrangörerna har haft svårt att få ut de priser de skulle behöva, då omdirigering av flygkapaciteter givit ett kraftigt överskott av utbudet. Resultatet är att researrangörerna varit tvugna att sänka priserna för att kunna sälja all kapacitet, vilket i sin tur resulterat i ett dåligt, ekonomiskt resultat.
Hur detta kommer att påverka kommande vinter är svårt att få något riktigt grepp om, men det är nog troligt att kapaciteterna kommer att hållas tillbaka lite grann - åtminstone fram tills man kan bedöma hur marknaden reagerar till kommande säsong.

Nu står sommaren för dörren, en period med betydligt mindre turism från skandinavien. Lite trist egentligen, då öarna förtjänar ett bättre öde under perioden maj - september. Vädret är ursäkert bra, med lagom temperaturer och rofyllda omgivningar. Dessutom är prisnivån på boendet ofta bara hälften så hög som under vintern. Men turismen styrs framför allt av flygkapaciteterna som sätts upp och därför hamnar vi på efterkälken jämfört med närmare belägna turistorter kring Medelhavet.

Dessbättre fortsätter Norwegian och, till viss del SAS, att flyga reguljära flygningar till Gran Canaria, vilket gör att den observante resenären kan ta sig hit till riktigt attraktiva priser. Ett råd är att hålla koll på exempelvis www.booking.com där riktigt attraktiva boenden kan hittas för en billig peng! Vi skall givetvis också poängtera att de stora researrangörerna fortsätter att flyga från de stora flygplatserna i Norden till Gran Canaria under sommaren.

Alla är hjärtligt välkomna att komma hit, slappa av och ha det skönt! Precis så som man skall ha det på sin semester!


Ha en riktigt trevlig sommar!