jueves, 2 de febrero de 2012

TURISMEN SPRIDER LJUS ÖVER KANARIEÖARNA!

 Lagom till den spanska turistmässan – FITUR – i Madrid i slutet på januari släpptes de efterlängtade turistsiffrorna för helåret 2011 på Kanarieöarna. Vi på Dag&Natt kan här intill presentera siffrorna för samtliga kanarieöar under 2011.

Siffrorna är oerhört positiva, något som alla givetvis känt till, men som nu alltså definitivt bekräftas. Med en total ökning på 20% eller 1.728.097 personer, kan man direkt konstatera att turismen sprider ett trevligt ljus över ett i övrigt mycket pressat land!

Endast på några få platser i den totala statistiken för fjolåret kan vi se negativa siffror. Storbritannien minskade 789 personer till Gran Canaria, vilket får anses falla innanför felmarginalen. Storbritannien och Schweiz visar också negativa siffror till den lilla ön La Palma. Men jämfört med de mycket stora ökningarna på alla öar från i  alla marknader så faller de negativa talen bort.

Mest överraskade blir vi när vi konstaterar att ett annat land i djup kris, nämligen Italien, visar sig ha ökat sin närvaro på de kanariska öarna med hela 82,3% under föregående år. Även i tal – 134.608 personer – är Italiens ökning förvånande.

Som vanligt är det Storbritannien och Tyskland som står för de riktigt stora talen. Med ökningar på drygt 433.000 respektive 396.000 personer hamnar de i en división för sig själva. Men även de nordiska länderna visar upp kraftiga ökningar och befäster därmed sin ställning som väldigt viktiga länder för de kanariska öarna. Sverige ökar med 29,1%, Finland med 27,7%, Danmark 24,9% och Norge med 21,3%.

På Fuerteventura noterar vi att ett före detta östblockland har gjort, vad som kan tyckas, sitt definitiva inträde. Utan att finnas med i statistiken på någon av de andra öarna så placerar sig Polen på en femte plats på Fuerteventura. Ökningen från fjolåret är 138% och antalet ankommande var 57.169 personer.

Den positiva trenden visar tydliga tecken på att fortsätta under de närmaste månaderna. Fram till och med påsk är flygserierna redan uppsatta och den ökning vi hittills sett i vinter kommer att fortsätta. Givetvis förutsatt att inte något oförutsett inträffar.

Dessutom ser det ut som om kommande vinter också kommer att bli stark för Kanarieöarna. Källor som Dag & Natt talat med hos de skandinaviska researrangörerna pekar på en ännu starkare marknad till kommande vinter.

Men allt går inte riktigt lika bra. Konkursen för flygbolaget Spanair lämnar lite smolk i bägaren. Även om konkursen knappast kom som någon överraskning för folk i branschen, hade nog alla hoppats att nytt kapital skulle ha pumpats in och på så sätt räddat bolaget. Nu blir ytterligare några tusen personer uppsagda och utan jobb, vilket är precis det som Spanien inte behöver. Dessutom anställda som under senare år fått ställa upp på en hel del förändringar som skett inom flygbolaget. Samtidigt sägs det att bolaget aldrig tjänat pengar sedan starten 1988. Om det stämmer så kanske det är lika bra att företaget läggs ner???

Nya aktörer kommer givetvis att ta över. Och dessa nya aktörer bidrar ofta till förbättringar för de flesta. Man kan inte annat än dra paraleller med Norwegian som hamnade i problema när SAS sa upp samarbetet med dem på den tiden de fortfarande “bara” var ett matarbolag. Alla som läser detta känner historien och vet vad som skett. Det mest fantastiska är att historien egentligen inte är 10 år gammal än… (bolaget bildades i början av 90-talet, men det var först 2002 i september som man började flyga med sina första Boeing plan).

Låt oss hoppas att något liknande kan ske i Spanien. Det skulle göra att vi snabbare kan glömma Spanair. Dessutom skulle det onekligen se till att de positiva siffrorna vi började artikeln med skulle kunna bibehållas eller ytterligare förbättras på ett säkert och effektivt sätt.

Kanske herr Kjos skulle kunna tänka sig att flytta till Spanien…???