jueves, 6 de diciembre de 2018

ÖMSOM VIN, ÖMSOM VATTEN...

Att studera turistutvecklingen på Kanarieöarna har varit - och är - lite grann som att följa börsen. Efter de kraftiga nedgångarna under 2008 och 2009 har bägge elementen bara stigit och stigit. Nya rekord har slagits gång på gång. Och med tiden har alla förståsigpåare börjat instämma i att uppgången någon gång måste ta slut...

Och samtidigt som världens börser började skaka i oktober, så kan vi också notera en relativt tydlig tillbakagång av turisterna till Kanarieöarna under samma månad. 

Början till något större och ihållande....? Eller bara en naturlig, tillfällig sättning...?

Helt klart kan vi notera ett par starka orsaker till de negativa siffrorna. Den fantastiska sommaren som vi njöt av och som gjorde att ytterligare behov av sol och värme minskade. 
År av ökning av turismen på öarna har medfört prishöjningar på både boende och leverne under semestern. Samtidigt som euron under lång tid stärkts mot kronan, framför allt den svenska. Faktum är att Finland som är inom eurozonen, är det enda nordiska land som ökat antalet ankommande såväl på Gran Canaria som på öarna generellt. Samtidigt faller siffrorna på Gran Canaria och Kanarieöarna för såväl danskar, norrmän och svenskar.
 
Samtidigt vill vi uppleva nya resmål och skaffa oss andra erfarenheter när vi reser. Dessa möjligheter har till viss del begränsats under de senaste åren på grund av oroligheter av olika typer. Till den grad att, för den som inte vill sitta mer än 6 - 8 timmar på ett flyg, så har utbudet i stort sett begränsat sig till Kanarieöarna.För tillfället kan det se ut som om en del av de tidigare så orosutsatta resmålen, är på väg tillbaka, vilket givetvis ger resenären mer att välja bland - till Kanarieöarnas förtret...

En nyligen publicerad artikel i tidningen "La Provincia" informerar att antalet internationella turister till Kanarieöarna sjunkit med 3,3% under årets första 10 månader. Totalt har öarna mottagit nästan 23 miljoner internationerlla turister, vilket är 780.000 färre än samma tid i fjol. 

Samtidigt visar artikeln en kraftig uppgång av den nationella turismen/resandet. Till denna grupp hör resor mellan fastlandet och öarna, men också resandet mellan öarna, vilket innebär att affärsresande och semesterresande kraftigt blandas.  Detta nationella resande har ökat med 17,1% och uppgår för perioden januari - oktober till 14.262.000 personer, en ökning med nästan 2,1 miljoner.

Denna kraftiga ökning har till viss del en logisk förklaring. Tidigare har alla bosatta på öarna åtnjutit en subvention på 50% på sina resor mellan öarna och till första stoppet på resor till det spanska fastlandet. Denna subvention höjdes iår till 75%, vilket har gjort det möjligt för fler att resa - och resa flera gånger. (den 25%-iga ökningen skedde först på resor mellan öarna, och därefter på resor till och från fastlandet)

För att fortsätta med nämnda artikel så kan vi utläsa att Gran Canarias flygplats var den mest trafikerade på öarna under oktober, mätt i antal passagerare.  Därefter hamnade Tenerifes södra flygplats, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerifes norra flygplats, La Palma, El Hierro och sist, La Gomera. Samtliga utom Lanzarote och Fuerteventura noterade ökningar i antal ankommande turister.