miércoles, 7 de diciembre de 2016

2016 - en fantastisk sommar!

Som vanligt så här års har vi på Dag&Natt sammanställt sommarens turisttrafik till Kanarieöarna, gällande månaderna maj till och med oktober. Övriga medier brukar presentera siffrorna månad för månad, men med vår sammanställning blir sommarens helhetliga statistik överskådlig. 

Som väntat har sommarsäsongen varit positiv för öarna. Problemen som hopat sig för Turkiet och destinationer på den nordafrikanska kusten har gjort att turismen flyttat sig västerut. Spanien, och Kanarieöarna, har tjänat stort på denna tvingade förflyttning.
Med en smått fantastisk ökning på nästan 17% jämfört med sommaren 2015, går årets sommarsäsong till historien som den bästa genom tiderna. Hela 910.000 fler, utländska, semesterfirare valde Kanarieöarna under sommarmånaderna!

Ser vi isolerat på Gran Canaria utgör ökningen drygt 22% eller nästan 300.000 turister mer än under fjolårets sommar.

Det är, framför allt, den engelska och tyska turismen som sätter spår i statistiken. Storbritannien, som redan tidigare varit den klart största marknaden för turismen på Kanarieöarna, ökade sin turisttrafik med nästan 18% eller med drygt 410.000 turister!!!
En ökning för sommarmånaderna som i stort sett motsvarar Frankrikes eller Norges totala årstrafik till samtliga Kanarieöar!

Tyskarna, i sin tur, ökade sin trafik med drygt 200.000 personer, eller nästan 17%.
Av den totala ökningen på 16,6% för sommaren 2016 svarar Storbritannien och Tyskland för drygt 11%.

Andra marknader som visar stora tillväxttal är Nederländerna och Italien.

De skandinaviska marknaderna är lite svårare att bedöma i denna, generella, statistik. Detta beror framför allt på att oktober månad är medräknad i statistiken. Medan sommarsäsongen för de allra flesta marknader omfattar maj till och med oktober, så är egentligen oktober en vintersäsongsmånad från Skandinavien. Det innebär att siffrorna från Danmark, Finland, Norge och Sverige ser betydligt bättre ut än de egentligen är - förutsatt att man skall se krasst på sommartrafiken.

Enligt den bifogade statistiken har exempelvis Danmark bidragit med 84.119 turister under sommaren. Men av dessa ankom faktiskt 33.246 personer under oktober, vilket en egentlig sommartrafik på ca. 50.000 personer.

I Finlands fall är detta ännu tydligare. Av de 27.065 personer som figurerar i statistiken ankom 25.447 i oktober, vilket gör att Finland i princip inte hade någon sommartrafik.
För Norge utgör oktobersiffrorna 44.312 personer, vilket ger en sommartrafik på lite drygt 58.000 personer. Sverige, till slut får en egentlig sommartrafik på 45.500 personer eftersom oktobersiffrorna uppgår till 46.225.

Gran Canaria är absolut nordens favorit bland de kanariska öarna.  Möjligtvis undantaget danskarna, som har en lite mer balanserad turism till samtliga öar. Av danskarnas total på 84.119 personer så hamnade 45.000 på Gran Canaria och 39.000 på de övriga öarna. 
För Finlands del ankom totalt 27.000 turister. Av dessa valde 15.000 Gran Canaria och 12.000 fördelades på övriga öar.

Från Norge ankom 103.000 turister under sommaren av vilka 82.000 valde Gran Canaria och 21.000 övriga öar.

Till slut så ankom från Sverige 92.000 turister av vilka 69.000 valde Gran Canaria och 23.000 de andra öarna. Siffrorna är avrundade och inkluderar oktobertrafiken.

Den spanska storbanken BBVA presenterade nyligen en undersökning där man konstaterar att ungefär hälften av ökningen av turismen på Kanarieöarna är så kallad "lånad turisme". Man syftar då till en turism, som under normala omständigheter inte skulle valt öarna utan någon av de olycksdrabbade turistorterna i Turkiet, nordafrika eller Frankrike.

Siffran för "lånad turism" är hög för hela Spanein, men klart högst på Gran Canaria.

Bankens utredare menar därför att det är av högsta vikt att Spanien - och kanske framför allt Kanarieöarna - passar på att vidta åtgärder som gör att denna turism väljer att återkomma. Allt från standard på hotell, bemötande och övrig infrastruktur är av oerhörd vikt, liksom en förändrad inställning från myndigheter som bör se till att göra det enklare för utbyggnad och utveckling av Spaniens turistorter.