domingo, 3 de abril de 2016

EN SYNNERLIGEN BRA START PÅ ÅRET

Turiståret börjar mycket bra för Kanarieöarna. Med något litet undantag är det bara stor plussiffror som vi kan avläsa i statistiken. Och när Storbritannien, som är största turistnationen på öarna sticker av med en ökning på drygt 100.000 personer under årets första två månader, så bäddar det för nya rekord.

Under månaderna januari och februari har antalet ankommande turister ökat på Kanarieöarna med nästan 204.000 turister jämfört med samma period i fjol! Det ger en procentuell ökning på 10%!

Som nämnt är det givetvis Storbritannien som sticker ut med sin, nästan otroliga, ökning. Men sex av de tio största länderna ökar med mer än 10.000 personer under dessa två månader.

Största turistön fortsätter att vara Tenerife, dit dryga 818.000 personer lagt sin semester under januari och februari. I dessa siffror ingår i och för sig turismen till ön La Gomera också, men antalet turister som väljer att lägga hela sin semester till den lilla ön är begränsat. 

Av någon anledning är dock inte Tenerife så populär bland skandinaverna som Gran Canaria. Ett fenomen som i och för sig gäller samtliga öar. 

Gran Canaria är definitivt den mest populära kanarieön för skandinaver.
Hela 60% av svenskarna väljer Gran Canaria. Tenerife väljs av 26,6%, Fuerteventura 8,1% och Lanzarote av 5,3%.

När det gäller Norge är siffrorna ännu tydligare. Gran Canaria väljs av 72,5%, Tenerife av 18,9%, Lanzarote 6,1% och Fuerteventura väljer bara 2,6%.

Danskarna tycker också bäst om Gran Canaria även om skillnaden med Tenerife inte är lika stor. 47% väljer Gran Canaria jämfört med 33,4% som väljer Tenerife. Lanzarote väljs av 9,2% och Fuerteventura 10,5%.

Turisterna från Finland väljer Gran Canaria till 50% medan 37,6% väljer Tenerife. Lanzarote och Fuerteventura  är bara 6% resp. 6,5% av finländarnas val.
Alla dessa siffrorna är baserade på januari + februari talen.

Ser vi på de två stora turistländerna - Storbritannien och Tyskland - så är inte skillnaderna inte så stora mellan de olika öarna, även om Storbritannien har en tydlig favorit på Tenerife.
46,8% av engelsmännen väljer Tenerife. Sedan kommer faktiskt Lanzarote som väljs av 25,8%. Fuerteventura är tredjevalet med 13,8% och sist hamnar Gran Canaria med 13,6%.
Tyskarna väljer främst Gran Canaria 37,3%. Därefter Tenerife med 28,8%, Fuerteventura med 23,2% och till sist Lanzarote med 10,7%.

Hela vintersäsongen har varit oerhört välbokad på samtliga öar. November månad skapade nästan lite kaos, då det helt enkelt inte fanns boende att finna. December var lite lugnare, men sedan januari har vi varit tillbaka i en situation där hotellen har varit helt fulla. Till den grad att researrangörerna emellanåt tvingats flyga med tomma flygstolar då man inte kunnat hitta boenden!

Nu höjs rösterna för att man skall sätta fart på hotellbyggnationen igen.  De senaste åren har endast ett fåtal hotell fått tillstånd att byggas, då myndigheterna istället varit positiva till att gamla och slitna hotell i första hand skulle renoveras. Nu kan det se ut som om nybyggandet kommer att få ny fart.


Samtidigt kanske man skall gå fram lite försiktigt. Som så många gånger tidigare så är boomen på Kanarieöarna i större eller mindre omfattning skapad av oroligheter på andra turistorter i världen. När, och om, lugnet sänker sig över västvärlden är det nog bättre att ha ett mindre antal turistsängar men en högre kvalitet. För det är inte säkert att öarna annars klarar och bibehålla sin situation som en av de mest eftertraktade turistorterna i världen!