viernes, 5 de enero de 2018

LOJALA GRAN CANARIA RESENÄRER!

I en artikel i den lokala tidningen "La Provincia" konstaterade man ännu en gång att antalet turister till Gran Canaria och till Kanarieöarna slår rekord efter rekord. Trots att ungefär en månad återstår av 2017 när artikeln publicerades och när detta skrivs, så tyder mycket på att öarna för första gången kommer att ta emot mer än 16 miljoner turister. En ökning med nästan 1 miljon besökare per år de senaste 5 åren...!

Samma artikel slår emellertid fast att det i stort sett, är desamma nationaliteterna som fortfarande är lojala mot öarna; tyskar, britter och turismen från Norden. Samma marknader som var med från början och som fortfarande utgör ryggraden för den kanariska turismen.

Visserligen har vi under årens lopp fått se "nykomlingar" bland turisterna på öarna. Ryssarna tillhörde denna grupp under något år, men har sedan fallit tillbaka. Fransmän likaså. Just nu kan det se ut som om polackerna är på väg att etablera sig som en viktig marknad - återstår att se om de fortsätter på denna linjen eller om de också söker nya - och andra - destinationer för sina semestrar.

Vi valde att gå tillbaka i arkiven för att se hur de stora och trogna marknaderna utvecklats under de senaste 18 åren på Gran Canaria. För att få en jämförelsebar siffra för 2017, där december månads siffror fortfarande inte publicerats, så har vi utgått från de faktiska siffrorna från januari - november 2017 och därtill summerat fjolårets december månad.

År 1999 valde 129.469 danskar att fira sin semester på Gran Canaria. En siffra som 5 år senare (2004) gått ner till 123.032. Ytterligare fem år senare (2009) hade antalet besökande danskar sjunkit till 115.029. År 2013 hade trenden vänt och 166.044 danskar besökte Gran Canaria. En siffra som under 2017 stigit till ca. 185.000 lite beroende på vad som sker under årets senaste månad.Totalt sett en ökning på 43% från 1999 - 2017.

Från Finland ankom 109.947 semesterfirare 1999. År 2004 hade siffran sjunkit till 102.113. En ökning hade skett till år 2009, då 115.249 finländare kom till Gran Canaria. Ökningen fortsatte och år 2013 ankom 142.378 personer från Finland. År 2017 kommer siffran att hamna på ca. 132.000 personer. En ökning under de senaste 18 åren på ca. 20%.

I Norges fall är ökningen mer spektakulär. År 1999 besökte 129.504 norrmän Gran Canaria. Fem år senare hade denna siffrat ökat till 193.021. År 2009 hade siffran fortsatt att öka - turistkrisen till trots - och hamnade på 240.695 personer. År 2013 valde hela 367.724 norrmän att feriera på Gran Canaria - en siffra som ser ut att sjunka lite grann 2017 då vi uppskattar att totalen slutar på ca. 350.000 personer. Men en oerhörd ökning under den redovisade perioden.... 218.468 personer fler än för 18 år sedan!

Till sist Sverige som år 1999 redovisade 240.624 ankommande gäster till Gran Canaria. Turistkrisen satte sina tydliga spår både 2004 och 2009 då siffrorna sjunkit till 205.391 respektive 198.800 personer. Men återhämtningen noterar vi 2013 då siffran stigit till 310.052 personer och ökningen fortsätter 2017 då slutsiffran hamnar på ca. 365.000 personer. En ökning på drygt 50% eller 122.646 personer sedan 1999.

Den brittiska marknaden på Gran Canaria har under samma period ökat  med drygt 17% och den tyska marknaden med knappt 10%.