jueves, 3 de febrero de 2011

STARKT AVSLUT PÅ 2010


Statistikmässigt kan vi, i och med detta nummer, lägga ytterligare ett år bakom oss. År 2010’s siffror presenterades i slutet av januari av turistmyndigheterna på öarna. Resultatet är otvivelaktigt positivt eftersom antalet ankommande turister stigit. 

Den senaste tidens oerhört positiva skriverier i pressen avspeglas emellertid inte helt i rapporten. Turismen har stigit, men ändå är det lång väg att gå innan man är tillbaka till guldåren kring sekelskiftet. År 2001 valde 10.150.790 personer av förlägga sin semester till Kanarieöarna. Tio år senare är siffran 8.590.081. Alltså en nedgång på nästan 1.561.000 personer!  Samma sak ser vi när det gäller Gran Canaria. För ”vår” ö var guldåret år 2000 då 3.109.066 personer kom hit - jämfört med fjolårets 2.481.672.
Men visst är fjolårets ökoning på 7,6% respektive 5,6% positiv. Över 600.000 personer fler har valt öarna som semestermål under 2010. Dessutom skall man  ha i åtanke att skriverierna om ökningen av resorna till Gran Canaria egentligen hänvisar till vintersäsongen 2010 - 2011, vilket innebär att dessa positiva tongångar endast varit med att bidra sedan oktober/november. Vi kommer säkerligen att se betydligt positivare tal när årets januari, februari och mars skall jämföras med 2010.

England är den marknad som verkligen sticker ut när det gäller ökningen under fjolåret. Eftersom det gäller den största marknaden för öarna, så blir den också otroligt viktig i statistiken. England står för nästan 60% av ökningen när det gäler Kanarieöarna och drygt 41% när det gäller Gran Canaria.  Ett annat land som också redovisar oerhört positiva tal är Belgien.

De nordiska länderna fortsätter att utgöra en mycket viktig marknad för hela ö-gruppen, men kanske allra mest för Gran Canaria. Norge, Sverige, Danmark och Finland blir tillsammans lika stora som den engelska marknaden. Dessutom redovisar tre av de fyra nordiska länderna positiva tal under fjolåret. Endast Finland backar lite grann.

Mellan de kanariska öarna är förändringarna i procentenheter relativt lika. Lite förvånande sticker Fuerteventura ut på ett positivt sätt och La Palma motsvarande negativt. Fuerteventura anses av många vara ön som ökar i turism när de ”stora” turistöarna Gran Canaria och Tenerife är fullbokade. Så var inte fallet under 2010, vilket gör att Fuerteventuras resultat måste sökas på annat håll. Låg prisbild på bra boende, stark marknadsföring och en kraftig ökning av sommarturism är troligen några av anledningarna.

La Palma, med sin speciella natur och kultur vänder sig framför allt till en mer aktiv turism. Vandringsturism och kulturturism är två grupper som föredrar La Palma. Då denna typ av turism är under stark utveckling är det svårt att förklara det lilla antal turister som besöker ön, och ännu svårare att förklara fjolårets nedgång. I statistiken ser vi dessutom att det bara kommer turister från 5 länder till La Palma!

I skrivande stund råder överbokningar på många hotell på Gran Canaria. Ett resultat av tidigare års relativt dåliga beläggningssiffror. För att öka beläggningsgraden så överkontrakterar hotellen relativt kraftigt, vilket i sin tur leder till överbokningsproblem när - som nu - turismen skjuter fart igen. Fenomentet är vanligtvis relativt snabbt övergående, då ingen idag tjänar på överbokningar. Tvärtom, med dagens mediatäckning och konsumenträttigheter, skadas både turism i sin helhet och hotellet av överbokningar. Resultatet blir med all sannolikhet prishöjningar och mindre överkontraktering till nästa vinter. Hotellen på Gran Canaria är givetvis överförtjusta över den rådande situationen och ser fram emot att kunna driva lönsamt igen efter flera års förlustverksamhet.

De oroligheter vi upplever i Nordafrika är fruktansvärda. Ingen normalt skapad individ kan glädjas åt det lidande som dessa länder går igenom för tillfället. Samtidigt betyder det att turisterna måste hitta nya orter att resa till, då både Egypten och Tunisien för tillfället inte är att rekommendera. Egypten var ju dessutom det land som verkligen såg ut att bli Kanarieöarnas stora konkurrent. Nu lär det dröja en stund innan det blir aktuellt igen.
 
Visst är det skojigt att det blåser positiva vindar på ön. Det behöver vi. Det blir trevligare att vara här, skojigare att jobba och positivismen gör att platsen blir trevligare att semestra på. Men ökningen av antal turister skall trots allt komma som ett resultat från egna insatser och ansträngningar - inte på grund av död och elände på andra turistorter.