miércoles, 2 de marzo de 2011

Fortsatt stark vinter på Gran Canaria


År 2011 har börjat med en rad positiva ting för den kanariska och spanska turismen. Sett till landet i helhet har januari månad inneburit en ökning av antalet ankommande, utländska turister med 4,7%. För Kanarieöarnas del har ökningen i januari varit 11,76%.

De allra flesta marknader rapporterar ökningar av turister till Kanarieöarna under årets första månad.  Framför allt är det de två huvudmarknaderna som fortsätter att imponera och att se till att den totala turismen noterar väldigt starka tal. England, som för Spanien i sin helhet, backade med 5,3% ökade på Kanarieöarna med nästan 11%. Den tyska marknaden gick ännu starkare och ökade med 12%.
De nordiska länderna ökade samtliga ordentligt med undantag för Danmark som minskade med 3,3%. Danskarna minskade på samtliga kanarieöar. Finland ökade på samtliga öar utom på Fuerteventura. Norge ökade på Gran Canaria och på Tenerife och Sverige ökade på alla öar utom på Lanzarote.

Bland de kanariska öarna, där alltså den totala uppgången i januari hamnade på 11,76%, så varierade siffrorna kraftigt. Störst ökning noterades på Fuerteventura (33,32%) före Gran Canaria (12,71%), Tenerife (7,15%) och Lanzarote (6,32%). Den lilla ön La Palma noterade en minskning med 15,12%.

Samtidigt är det imponerande att se att lilla (sett till invånarantal) Norge placerar sig på andraplats när det gäller ankommande gäster till Gran Canaria i januari. Endast tyskarna anlände i större antal än norrmännen, som alltså tog sig förbi engelsmännen – eller resenärerna från Storbritannien rättare sagt.

Här vill vi passa på att tacka en uppmärksam läsare som påpekade i en mail till redaktionen att det vi kallat England här på statistiksidorna egentligen skall benämnas Storbritannien.

Mycket har givetvis handlat om Tunisien och Egypten under den senaste månaden. En del av de ökningar vi kan se i statistikerna beror givetvis på de oroligheter som dessa länder gått igenom.  Samtliga researrangörer har ställt in sina resor till både Egypten och Tunisien, vilket med all sannolikhet får till följd att kommande månader kommer att bli mycket starkare på Kanarieöarna än ursprungligen tänkt.

Vissa researrangörer i europa har redan nu aviserat om att man börjar flyga till Egypten igen redan i början av mars. Från skandinavien återupptar Apollo resorna till Egypten den 2 april. Vad övriga skandinaviska arrangörer väljer att göra vet vi inte när detta skrivs. Samtliga stora skandinaviska arrangörer har däremot gått ut med information att man har för avsikt att flyga till Egypten kommande vinter med, åteminstone, samma kapaciteter som fanns uppsatta innan oroligheterna.

Detta skulle innebära att den ”gratishjälp” som Kanarieöarna fått denna vinter/vår försvinner till kommande säsong. Men samtidigt skall vi komma ihåg att antalet ankommande gäster till Kanarieöarna visade klart positiva tal även före oroligheterna i de arabiska länderna. Genom statistik uttagen från givna start/landningstider till de europeiska flygbolagen, kunde man redan i höstas se en klart positiv trend för öarna. Denna trend bekräftades också av samtliga skandinaviska researrangörer, vilket vi tidigare skrivit om.

Det är dock fortfarande av högsta vikt att de påbörjade förbättringarna på Kanarieöarna fortsätter att genomföras. Vid sidan av förbättringar av själva boendet följer vi med intresse de utlovade förbättringarna av stränder, strandmöbler, strandpromenader, gång och cykelvägar etc.
Vi har kommunal och regionalval i maj, vilket brukar innebära lite extra ansträngningar från de styrande partierna. Låt oss hoppas att det blir fallet även iår.
Vi måste skapa en efterfrågan efter Kanarieöarna som gör att våra bäddar och övriga installationer fylls upp. Vi kan inte bara sitta och vänta på att det skall gå snett någon annanstans...

Dessutom är det väldigt viktigt att oroligheter runt om i världen försvinner. För även om man på kort sikt kan dra nytta av andras elände, så är det bästa som kan ske resebranschen i sin helhet att det råder lugn och ro. Först då kommer den totala reslusten att återvända.

Till sist, ytterligare en mycket god nyhet. Det handlar om att det aldrig varit säkrare att flyga än nu! Under fjolåret registrerades 0,61 olyckor per varje miljon flygningar. Detta är den bästa siffran någonsin. Av totalt 2,4 miljarder passagerare omkom 786 i flygolyckor under 2010. Totalt rapporterades 23 dödsolyckor under året, varav 17 skedde med flygplan som konstuerats i västvärlden.
Som jämförelse kan nämnas att 358 personer omkom i trafiken i Sverige under 2009. För Norge var siffran 212. Det vill säga totalt 570 personer!