miércoles, 2 de enero de 2013

En känslig bransch

Turistbranschen är oerhört känslig. Det har vi under åren sett tydliga och klara exempel på. Det kan handla om politiska händelser, naturkatastrofer eller om ett lands interna situation. Dessutom spelar givetvis de olika valutornas styrka eller svaghet en stor roll.

När 11 september skedde skapades en rädsla för att resa. Trots att säkerhetskontrollerna utökades så valde många att stanna hemma. Terrordåden såg till att många ansåg det onödigt att utsätta sig för en risk.

Under den senaste tiden har bland annat Egypten fått se turismen svika efter oroligheterna som landet gått/går igenom. Egypten ansågs vara ett av de starkaste korten på den framtida turistkartan när det hela gick snett.

Den ekonomiska krisen sätter givetvis också sina spår i turistbranschen. Folk har helt enkelt inte råd att resa. Eller så väljer man att inte resa för att på så sätt spara pengar “i händelse av…”

I denna månads statistik ser vi ett mycket tydligt exempel på den ekonomiska krisens genomslagskraft. Under alla år vi följt antalet ankommande gäster till de kanariska öarna har vi egentligen talat om en “första division” bestående av Storbritannien och Tyskland. Därefter har “resten” kommit med de nordiska länderna, Holland och Irland som starka kort. Men i månadens statistik ser vi att Storbritannien har hamnat ordentligt på efterkälken på Gran Canaria. Både Norge, med ca. 5 miljoner invånare, och Sverige med drygt 9 miljoner, hamnar före Storbritannien – som har drygt 62 miljoner invånare!!!

Vi kommer med all sannolikhet att se samma sak från den svenska marknaden förutsatt att den aktuella, ekonomiska och arbetsmässiga situationen fortsätter. Högre arbetslöshet är detsamma som mindre resande.

Men det finns givetvis också ljuspunkter. Trots att året 2012 kommer att bli sämre än 2011, så kommer slutsiffrorna att hamna bland de bästa i historien. Till viss del är det ett resultat som åstadkommits av den satsning på förbättring som hela branschen, tillsammans med myndigheterna gjort under de senaste åren. Och även om det finns mycket, mycket mer att göra så sker det mycket positivt på Gran Canaria för tillfället.

Ett jätteprojekt vid infarten till San Agustin verkar lovande och skulle kunna hjälpa till att göra Gran Canaria ännu mer attraktivt. Med ytterligare en golfbana, och, enligt projektet, av världsklass skulle ön ta ytterlilgare ett steg för att ordentligt styrka sin position som ledande för golfare under vinterhalvåret. Vidare projekteras en jättelik nöjespark i samma division som Eurodisney, vilket skulle skapa en ännu större efterfrågan efter södra Gran Canaria.

När en månads statistik återstår av år 2012 så ser det bra ut för de nordiska länderna. Under rekordåret 2011 ankom till Gran Canaria 301.903 norrmän, 258.393 svenskar, 151.852 danskar och 134.336 från Finland. Förutsatt att det kommer lika många i december 2012 som i december 2011 så kommer alla nordiska länder utom Sverige att öka. För Sveriges del blir det i så fall samma antal som i fjol. Totalt ankom det 846.484 personer till Gran Canaria från de nordiska länderna 2011. Under 2012 pekar siffran på att bli drygt 860.000 personer.

Med allt detta i bagaget är det bara att se fram emot vad året 2013 har att erbjuda. Branschen är, som sagt, mycket känslig!