lunes, 4 de diciembre de 2017

CANARIAS - ett brittiskt paradis...

Ungefär 6 miljoner människor från Storbritannien kommer att ha besökt någon av de kanariska öarna under 2017!  Denna astronomiska siffra tenderar dessutom att öka från år till år. För 20 år sedan besöktes öarna av ca. 3,3 miljoner britter.

Under år 2016 utgjorde turismen från Storbritannien ca. 38% av den totala, internationella turismen på Kanarieöarna. Marknadsandelen har inte förändrats speciellt mycket under de senaste åren, men den ekonomiska betydelsen av den har förändrat sig mycket. 

År 2010 bidrog den brittiska turismen till att öka de kanariska myndigheternas kassor med ca. 2,5 miljarder euros. Sex år senare var denna siffra uppe i 5 miljarder euros, och fortsätter de sista månaderna på 2017 såsom året i övrigt så beräknar myndigheterna ett kassatillskott på 5,5 miljarder euros.

Med en så stor exponering av turismen riktad mot Storbritannien var det givetvis med stor rädsla som Brexit omröstningen mottogs på öarna. Glädjande nog har oron och rädslan visat sig onödig - åtminstone hittills. Turismen från Storbritannien har bara fortsatt att öka trots Brexit och förhandlingar - eller bristen på dessa.

En ny oro skapades i turistnäringen när det  brittiska flygbolaget Monarch gick i konkurs i somras. Flygbolaget, som var ett av de större i England hade en planerad kapacitet på ca. 500.000 stolar till Kanarieöarna per år. Men även här har man kunnat pusta ut efter det att de flesta stolarna övertagits av TUI, Thomas Cook och Easy Jet.

Under de senare åren har också den brittiska turismen förändrats på ett positivt sätt. För ett antal år sedan skapade researrangörer som «Airtours» och liknande en «billig» massturism, som ofta skapade stora problem på destinationerna.  Förstörelse, oljud, och bråk förknippades ofta med de brittiska turisterna - även om det givetvis bara var en del av dem som bar skulden till denna oro. Men, med åren har emellertid detta epitetet till stor del suddats ut och idag tas britterna emot med samma glädje som övriga turister - oavsett från vilket land.

Hur ser då den brittiska turisten som besöker Kanarieöarna ut?
Ja, enligt en undersökning presenterad i kanarisk press för lite sedan så kan man sammanfatta den brittiska turisten enligt följande:
  • l 56% av de brittiska turisterna är kvinoor, mot 44% män.
  • l Medelåldern är 47år 
  • l 22% är pensionärer, 32% är företagare eller självdrivande och 25,4% är löntagare i mellan eller höginkomstskiktet.
  • l 38,6% föredrar 4 stjärniga hotell medan 36% hellre väljer lägenheter.

  • l I genomsnitt spenderar de brittiska turisterna 133,15 euros per dag, varav 37,40 euros spenderas dagligen under besöket. Resten spenderas på resa och boende.
  • l Britten stannar i genomsnitt 8,8 dagar på Kanarieöarna.
  • l Sammanlagt lägger varje britt igen 1.773 euros per vistelse i genomsnitt.

undersökningen gäller endast britter som är över 16 år gamla.)
Samtidigt fortsätter innevarande vintersäsong med en väldigt hög beläggning på både hotell och lägenheter. Vädret har så långt varit fantastiskt, sett ur turismens ögon. Oktober månad var den näst varmaste man registrerat sedan 1916 - endast slagen av oktober 2009. Novembers väderstatistik kommer inom kort, men vi som har varit här kan redan konstatera att värmen hållt i sig  under denna månad också.
Med andra ord - väldigt få moln på den kanariska turisthimmelen för tillfället. Låt oss hoppas att det fortsätter så!


sábado, 4 de noviembre de 2017

SOMMAR 2017 = REKORD....IGEN!

Turismen fortsätter att sätta nya rekord på Kanarieöarna - och i Spanien som helhet. På vår statistiksida har vi de senaste åren bara noterat nya rekord. Den avslutade sommarsäsongen blev inget undantag. Turismen till Kanarieöarna ökade med nästan en halv miljon turister, eller med 8,6% jämfört med det tidigare rekordåret 2016.

Då bör vi ha i åtanke att den inhemska turismen inte är medräknad i dessa tal!

Vintrarna fortsätter att vara ”högsäsong” för öarna, men somrarna knappar in och utgör en allt större del av totalen. Anledningarna kan nog vara flera till detta fenomen. 
Under vintersäsongerna är beläggningen på hotell och lägenhetskomplex mycket hög. Lägger man till den mycket blygsamma byggnationen av nya turistbäddar så gör det att siffrorna för vintersäsongerna har begränsade möjligheter att öka kraftigt.
Samtidigt är det helt klart att allt fler turister uppskattar det stabila och vanligtvis inte alltför varma klimatet som Kanarieöarna erbjuder.

Den internationella sommarturismen på Gran Canaria utgör 36% av års-totalen på drygt 4 miljoner utländska turister (räknat okt 2016 - sept 2017). 
Till Tenerife ankom 5.116.118 personer under samma period, och sommarturismen utgör här 38,7%.

Lanzarote mottog 2.635.047 turister mellan oktober -16 till september -17. Sommarenturismen utgjorde här 42,4%.

Fuerteventra noterade en total på 2.318.650 turister av vilka 41,4% ankom under sommarmånaderna.

Kanarieöarna totalt redovisade totalt 14.285.866 ankommande turister varav 38,9% ankom under maj-september.

Den nordiska marknaden ser lite annorlunda ut. För Gran Canarias del utgör sommartrafiken endast 13,4%, Tenerife 6,8%, Lanzarote 8,2%, och Fuerteventura 10,3%. För hela den kanariska ö-gruppen representerar sommartrafiken från norden endast 11%.
Ha i åtanke att vi i detta fall räknar maj - september som sommar och oktober - april som vinter, vilket innebär att sommarsäsongen är kortare än vintern.

Den gångna sommarens ökningar kan ni lätt läsa i tabellerna här intill. Intressant att märka är att samtliga marknader ökat på Gran Canaria under sommaren 2017, med undantag för Tjeckien som minskade med... 49 personer....!

Samma mönster gäller för Kanarieöarna totalt där endast den ryska marknaden gick tillbaka med drygt 6000 personer. Inte heller kan man notera någon Brexit effekt på turismen. Storbritannien står för den i särklass högsta ökningen.

Resebyråkedjan Ticket redovisade för några dagar sedan resetrender inför vintersäsongen 2017/2018. Siffrorna publicerades i turistmagasinet Travel News. I denna undersökning hamnar Spanien på första plats när det gäller var svenskarna har för avsikt att resa under denna vinter. Thailand kommer på en andraplats och USA på tredje.

Samma undersökning visar på resmålsnivå att de allra flesta avser att resa till Gran Canaria. Vår populära ö följs av Bangkok, Phuket, Tenerife, London, Miami och Krabi. Exakt samma ordning som vid undersökningen förra året!
Oroligheterna i Katalonien kanske inte har hunnit speglats i statistiken ännu, men rapporter från hotellbranschen i Barcelona menar att beläggningen för de kommande månaderna faller kraftigt. Helgen i mitten av oktober då Spanien firade sin nationaldag noterade ca. 30% mindre bokningar än samma helg förra året. Inför kommande månader räkar man med nedgångar på allt från 30 - 50%. Givetvis också med fallande priser som resultat.
Ännu ett bevis på hur känslig turismen är när det gäller att välja resmål. 
Låt oss hoppas att problemen i Katalonien löser sig så snabbt som möjligt - en upptrappning skulle onekligen leda till fallande popularitet även hos övriga, spanska resmål!

domingo, 8 de octubre de 2017

NYA REKORD...

En ny vintersäsong står för dörren!
En ny högsäsong har just börjat!

Sommaren, dit vi räknar månaderna maj-september, utgör lågsäsong på de kanariska öarna. Men för varje år ökar turismen även på sommaren och det är inga små tal det handlar om. Det oerhört stabila och fina klimatet upptäcks av allt fler, samtidigt som man i ärlighetens namn också skall ha i åtanke de oroligheter som har funnits på andra, traditionellt stora turistorter i europa vilket gynnat Kanarieöarna.

Vi har sammanställt de fyra första månaderna för denna sommar, då septembers tal ännu inte finns offentliggjorda när detta skrivs. I sammanställningen har vi räknat ihop de nordiska marknaderna samt den totala mängden turister som besökt Gran Canaria och Kanarieöarna i sin helhet under perioden maj-augusti.

Det är intressant och positivt att se den relativt kraftiga utvecklingen som den danska, norska och svenska marknaden uppvisar. Samtidigt lika förvånande att se att Finland i princip inte har något som helst intresse för Kanarieöarna under sommaren. De 627 finnar som registrerats denna sommar har alla besökt Tenerife.

Vi noterar också att Gran Canaria är favoritön under

domingo, 4 de junio de 2017

REKORDVINTER 2016/2017

För detta sommarnummer har vi tagit fram en statistik som klart och tydligt visar hur den gångna, rekordartade vintersäsongen varit. Hur många som kommit från de olika europeiska länder och till vilka öar de valt att resa. En statistik som ni förmodligen bara finner i Dag&Natt eftersom övrig statistik vanligtvis bara redovisar månad för månad.
Kanarieöarna har två olika turistsäsonger. Vinter och sommar. Beroende lite grann på vilka länder vi syftar till så handlar vintersäsongen om månaderna oktober - april. Sommarsäsongen sålunda från maj till september. Detta är i alla fall fallet med den nordiska marknaden.

De stora året-runt marknaderna brukar ofta räkna vintersäsongen från november - april och sommarsäsongen från maj - oktober.

Här intill har vi valt att redovisa perioden från oktober till och med april.

Intressant är att notera Storbritanniens imponerande siffror. Brexit kan inte ens anas i den storslagna utvecklingen av den brittiska marknaden.

Bara ökningen från Storbritannien under den avslutade vintersäsongen är större än det totala antalet ankommande gäster från Norge....!

Eller - antalet ankommande från Storbritannien är nästan sex gånger större än den svenska Gran Canaria marknaden...!

Något liknande kan vi se från Tyskland, även om dessa siffror är lite mer blygsamma. Ja, till och med lite förvånande att se den tyska marknaden backa något på Gran Canaria.
Intressant är att se nya marknader som växer sig starka på öarna. Hit måste vi, framför allt, räkna Polen. För bara några år sedan var den inte med i statistiken över huvudtaget och under den gångna vintersäsongen utgjorde den 2,1% av den totala kanarieturismen. 71.000 polacker valde Tenerife, 47.000 Fuerteventura och 41.000 Gran Canaria.

En annan marknad som ökat drastiskt är Frankrike. Grannlandet kanske borde ha varit en stor marknad alltid - men så har inte varit fallet. Ökningen från Frankrike har kommit de senaste åren och fransmännen väljer framför allt Tenerife (80.000), Fuerteventura (70.400) och Lanzarote (58.500). Totalt utgjorde fransmännen 2,8% av den totala turismen på öarna under vintersäsongen 2016/2017.

På samma sätt kan vi se att den svenska turismen stod för 6% av vinterturismen den gångna säsongen, Norge 4,5%, Danmark, 3,7% och Finland 3%.
Nu har sommaren kommit och de ovan nämnda siffrorna kommer att förändras rätt kraftigt. När vi kommer tillbaka till hösten skall vi med glädje redovisa hur sommaren gick!

Tills dess...en riktigt trevlig sommar!

jueves, 6 de abril de 2017

FORTSATT LJUSA TIDER FÖR TURISMEN

När vi nu kunnat sammanställa årets två första turistmånader står det klart att turismen fortsätter sin positiva trend från i fjol. Kanarieöarna som helhet ökar med 7%, och Gran Canaria med nästan 3%.  Det är framför allt turismen från Storbritannien, Brexit till trots, som står för den spektakulära ökningen. Nästan 100.000 resenärer fler under årets två första månader jämfört med rekordåret 2016...

Men vi fortsätter att se stora ökningar från Polen, Italien, och Nederländerna.

Tyskland ökar visserligen något totalt sett, men minskar tämligen kraftigt på Gran Canaria. Norge, som också tillhör de länder som sänder mest turister till öarna, backar också ordentligt.

Det återstår en och en halv månad - statistikmässigt - av årets vintersäsong. Strax efter påsk sjunker antalet flygningar kraftigt till öarna och säsongen avslutas.

Redan nu skrivs det mycket i pressen om en kommande, fantastisk sommarsäsong på Kanarieöarna. Men här finns det nog anledning att höja ett varnande pekfinger.

Visserligen säger sig myndigheterna ha underlag i form av upplagda flygserier, men vi vet alla att flyg dirigeras snabbt om till andra destinationer beroende på efterfrågan.

Förmodligen baserar sig optimismen på samma grunder som i fjol. Att avsaknaden av konkurrens från Turkiet, Frankrike, Egypten och vissa delar av Grekland skall fortsätta. Mycket tyder dock på att dessa marknader redan är på väg att få fotfäste igen. Frankrike har det i och för sig tungt fortfarande men Grekland utpekas som en av storsäljarna denna sommar, enligt flera researrangörer.

Den förflyttning som i fjol skedde från de terrordrabbade länderna, gjorde snabbt Spanien till stor segrare. Framför allt Mallorca och övriga Baleariska öar, men även fastlandet och några storstäder. Nu uppfattar vi signaler på att Mallorca inte har riktigt samma tryck som i fjol, vilket kan innebära att vi inte får samma förskjutning av turismen iår.
Fjolårets förflyttning gagnade givetvis också Kanarieöarna. Speciellt när Balearerna och fastlandet började bli fullt. Om detta inte sker i samma utsträckning iår, finns det anledning att tro att den utländska turismen till Kanarieöarna också kan stagnera. Däremot verkar det som om den inhemska turismen, från fastlandsspanien till öarna, kommer att öka.

På flygsidan ser vi med stort intresse på utvecklingen. Norwegians enorma expansion, som bland annat förvisat SAS till en andraplats som flygbolag i Skandinavien, imponerar och skapar motaktioner från andra aktörer.

Ryanair blev största europeiska flygbolag när 2016 års siffror sammanställdes och många andra "lågpris flygbolag" visade starka tillväxtsiffror i antal passagerare.

De "traditionella" flygbolagen tänker emellertid inte bara sitta stilla och se på. Lufthansa har tagit över Brussels Airlines samt ett stort antal flygplan från Air Berlin. Detta för att stärka sin lågprissatsning i bolaget Germanwings.
Ägaren till bland annat British Airways och Iberia, IAG, annonserade också för kort tid sedan att man lanserar ett nytt lågprisbolag under namnet Level. Det blir det tredje lågprisbolaet i gruppen efter Vueling och Iberia Express. Det nya bolaget börjar bland annat flyga över Atlanten från Barcelona bara några dagar innan Norwegian startar sina flygningar från den katalanska huvudstaden till USA!

Allt detta till förmån för oss passagerare som kan se fram emot ytterligare en tid med konkurrenspressade priser. Och detta i sin tur leder givetvis till att vi får lust och möjlighet att resa mer, vilket förhoppningsvis kommer att kunna utläsas på våra statistiksidor framöver...

viernes, 3 de marzo de 2017

Rekord Januari!

Årets första månad fortsätter att visa samma trend som hela fjolåret - rekord!
Turismen fortsätter att öka på alla de kanariska öarna, vilket kan innebära att ö-gruppen går mot ytterligare ett rekordår, vilket i så fall skulle vara det fjärde i rad.

Den mest spektakulära ökningen under årets första månad ser vi på den lilla ön, La Palma. Ön uppvisar en ökning på drygt 80% jämfört med samma månad i fjol...! Visserligen handlar det om små siffror jämfört med de andra öarna, men det handlar trots allt om nästan en fördubbling av antalet ankommande gäster.
En av anledningarna till dessa spektakulära siffror är att vi för första gången ser att alla fyra nordiska länder finns representerade i statistiken.

Men alla öarna visar positiva resultat. Sammantaget ökade turismen till Kanarieöarna med 7,5% under januari månad, eller 84.000 personer i rena siffror. Totalt valde 1,2 miljoner personer Kanarieöarna som sin semesterdestination under årets första månad.

Genomgående är det den brittiska, italienska och polska marknaden som drar upp siffrorna. Framför allt den brittiska. Med en ökning på 16% (51.000 personer) från redan väldigt höga siffror är denna marknad helt klart den allra viktigaste för öarna. Italienarna som ju brottas med en halvdan ekonomi på hemmaplan, verkar inte bry sig och ökar månad för månad och på samtliga öar.
Och slutligen Polen, en relativt ny marknad, visar vad etableringen av flyglinjer kan göra. Flera lågprisflygbolag har startat linjer från olika polska städer de senaste åren och resultatet talar för sig själv.

Från den nordiska marknaden är siffrorna lite mer ojämna. Den norska marknaden tappar 9% totalt sett (6.500 personer). Danmark och Finland däremot ökar med 9,4% respektive 5,7%. Dessa två marknader håller sig också på plussiffror när det gäller Gran Canaria även om det är med liten marginal. Däremot tappar både Norge och Sverige på "favoritön".
Dessutom är det lite förvånande att se att tyskarna tappar mark på Gran Canaria. Man tappar 6,1% eller 6.390 personer.

Under februari månad har de flesta hotellen också haft fullt varför det finna anledning att tro att dessa positiva siffror kommer att fortsätta under årets andra måna.


Från många håll höjs nu röster som menar att turistutvecklingen kommer att stoppa upp. Dock inte pga att öarna skulle bli mindre populära.... utan för att det helt enkelt måste byggas mer för att kunna ta emot fler gäster. Kanske dröjer det alltså inte så länge förrän vi återigen kommer att få dela semestern med byggnadskranar och cementbilar...

viernes, 3 de febrero de 2017

2016 - rekordår!

Den spanska turistmässan i Madrid, Feria Internacional de Turismo (FITUR) har precis avslutats. Det var 37: gången som denna mässa genomfördes, och uppslutningen var mycket positiv. För att understryka mässans betydelse för Spanien så var det återigen kungen och drottningen som var på plats och invigde.
Delegationer från 165 länder ankom Madrid för dessa dagar, där även 9.672 företag anmält sig som utställare. Ytan för mässan 2017 var 9% större än i fjol och uppmätte iår 62.500 kvadratmeter.

Fitur är tillsammans med turistmässorna i Berlin och London de ledande turistmässorna i Europa. Madrid är dessutom först ut på året (Berlin i mars och London i november), vilket gör att denna mässa på något sätt markerar strategier och liknande för året.
Optimismen var givetvis på topp. För Spanien har 2016 varit ett rekordår på alla nivåer när det gäller turismen. Landet tog emot mer än 75 miljoner turister under det gågna året, vilket ledde till inkomster på ca. 82-85 miljarder euros.

De stora turistområdena i landet centreras till Katalonien (Barcelona), Andalucien (Malaga), Balearerna (Mallorca) och Kanarieöarna.

Kanarieöarna slog för tredje året i rad alla tidigare rekord.  Under 2016 valde 13.416.398 utländska turister Kanarieöarna för sin semester, en ökning från fjolårets rekordresultat med 14%. Dessutom ankom ca. 1.650.000 turister från det spanska fastlandet, vilket betyder att mer än 15 miljoner turister semestrade på öarna.

Den inhemska turismen ökade med 10% och man räkar med en fortsatt stor ökning från fastlandet, nu när den värsta ekonomiska krisen lagt sig i landet och folket börjar se positivt på ekonomin igen.

De 15 miljoner turister som valde Kanarieöarna lade igen ca. 16,5 miljarder euros här, en ökning på nästan 15% jämfört med 2015. Ja, faktistk är det så att den enda siffran som uppvisar negativa tal är genomsnittslängden på vistelsen på öarna. Den stannar under 2016 på 8,73 dagar, vilket är en nedgång på drygt 3%. Denna nedgång är inte något nytt, då genomsnittslängden på semestern varit i fritt fall under flera år.

Till slut kan vi se de positiva tal som turistökningen medför när det gäller arbetstillfällen. Vid utgången av 2016 jobbade nästan 240.000 personer inom turistnäringen på öarna. Detta är en ökning med nästan 5% sedan året innan.

Så visst kan man förstå glädjen och positiviteten under Fitur iår. Utsikterna för 2017 ser - minst - lika bra ut. 

Flygbolagen leter ny linjer för att erbjuda ännu fler människor plats. Samtidigt flyger man redan etablerade linjer med en högre frekvens.

Som det kan se ut idag är det nästan bara tillgången på hotell och lägenhetsbäddar som kan begränsa tillväxten. Byggnationen av nya hotell/lägenheter på öarna har varit minimal under hela 2000-talet, något som med all sannolikhet kommer att skapa en kraftig flaskhalseffekt det kommande eller de kommande åren.

Samtidigt, som vi så ofta skrivit om i denna spalt, skall vi ha klart för oss att dagens positiva tal till stor del är ett resulltat av problemen som finns på andra, stora och traditionella turistorter och länder.

Förr eller senare kommer Turkiet, Egypten, Tunisien, Frankrike med flera att återigen vara populära destinationer, och samtidigt skapa en mycket tuff konkurrens med Kanarieöarna.

Därför är det av största vikt att öarna inte bara satsar på tillväxt i antal turister utan att de också passar på att förbättra service och infrastruktur för att de som besöker oss nu, även kommer att göra så i framtiden.

miércoles, 4 de enero de 2017

November = Högsäsong!!!

November månads statistik visar ånyo hur populär denna månaden är. Kanske inte så konstigt, med ett gediget mörker över norra europa och inte minst Skandinavien.

Vi har i detta nummer tagit fram utvecklingen för november månad sedan år 2000. Ett fel i tekniken gör att vi redovisar år 2009 istället för 2010, men i princip handlar det om ett stickprov vart femte år. 

För att förenkla översikten har vi noterat sjunkande siffror jämfört med den tidigare noteringen med röda siffror och ökande siffror med blå.

Fyra av tio ankommande turister till Gran Canaria var under november 2016 från något av de nordiska länderna. Det vill säga att nordborna utgjorde 40% av turismen på Gran Canaria under den gågna novembermånaden. En ökning med nästan 4% från år 2009 och en ökning med 7,2% sedan år 2000. Samtliga nordiska länder ökar i antal ankommande turister under november 2016.

Jämförbara siffror för de andra öarna visar än en gång att det är Gran Canaria som är favoritön bland nordiska semesterfirare. På Tenerife utgör nordborna drygt 15% av turismen i november, på Fuerteventura 8,3% och på Lanzarote endast 6,9%.

På hela ögruppen utgjorde nordborna 20,2% i november 2016. Dessa siffror har varierat väldigt lite under de 16 år vi tittat på. Faktiskt är 2016 års "marknadsandel" den lägsta på dessa år. Den högsta marknadsandelen för nordborna mäter vi mitt i värsta kanariekrisen, år 2009 med 21,8%. Vilket innebär att den nordiska turismen inte gick tillbaka lika mycket som andra länders under krisen, men att den heller inte ökat lika kraftigt under det senaste året.

På Tenerife kan vi också se att den nordiska andelen av turister håller sig rätt intakt mätt i procent. Även här mäter vi en tillbakagång under 2016, vilket visar att vi inte ökar lika mycket som övriga marknader. Detta trots att samtliga nordiska länder ökade antalet ankommande turister.
På Fuerteventura är den nordiska turismen blygsam. Andelen nordbor jämfört med resten av marknaden har åkt lite berg-och-dalbana under den tiden vi redovisar. Sannolikt är Apollos investering i idrottsanläggningen "Playitas" en av de stora anledningarna till att den nordiska marknaden fortfarande är aktiv på ön. Annars har Fuerteventura varit en utpräglad tysk semesterö, framför allt på den södra delen.

Lanzarote är ett litet frågetecken. Här var den nordiska turismen dominant om vi går tillbaka ca. 25år. Ving skapade sitt egna "Sunwing" och Star Tour/Fritidsresor investerade stort i två stora lägenhetsanläggningar. Men populariteten hos nordborna har avtagit konstant och ön är idag dominerad av engelsk och irländsk turism.

Totalt sett ankom drygt 1% av den nordiska befolkningen till Kanarieöarna under november månad 2016....!!!

Under perioden januari - november 2016 har ögruppen mottagit 12.118.960 turister, vilket skall jämföras med hela 2015 - dvs januari till och med december - då 11.765.227 turister ankom.


För Gran Canaria har årets första 11 månader inneburit att 3.362.952 utländska turister kommit till ön. Under hela 2015 ankom 3.271.941. Vi noterar således ännu ett nytt rekordår även om det fortfarande saknas en månad när dessa siffror offentliggjordes.